FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal22/06/2022

Vad räknas som samboegendom?

Jag köpte mitt hus april 2016 och äger det 100 %. I januari 2017 blev vi sambos. Nu har han flyttat ut, mars 2022. Vi har köpt en del buskar tillsammans och delat kostnaden på en friggebod, jag har betalat honom hans del. I övrigt står jag för alla kostnader samt lånen. Han har betalat hyra till mej varje månad. Nu påstår han att han har rätt till halva värdeökningen på huset under den tid han bott där. Är det verkligen så?

Lawline svarar

  Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Din fråga gäller bodelning för sambor vid en separation. Då gäller bestämmelserna i Sambolag (2003: 376)  som utgångspunkt. Därför ska jag gå igenom de aktuella reglerna nedan. 


Samboegendom

Till att börja med ska jag utreda vad som utgör samboegendom, då det har stor betydelse för bodelningen. Enligt 3 § sambolagen utgör gemensam bostad och bohag samboegendom, om den förvärvats för gemensam användning.  Bostad som förvärvats innan ett par blir sambos brukar normalt inte anses utgöra samboegendom.  Endast om huset köpts i nära anslutning till att ni flyttade in kan det anses utgöra samboegendom men utifrån dina uppgifter verkar det inte vara fallet.  Däremot kan bohag såsom inre lösöre som ni köpt för gemensam användning efter att ni flyttade ihop, utgöra samboegendom oavsett vem som betalade dem. (6 § sambolagen


Gällande det som utgör samboegendom finns vissa riktlinjer att ta hänsyn till i 9 § sambolagen. Där stadgas att det som stadgas i 3 § angående samboegendom kan avtalas bort. Därför är det viktigt att först utreda om det finns ett samboavtal mellan er, där ni har bestämt att viss egendom inte ska utgöra samboegendom eller att bodelning inte ska ske. Om det finns ett sådant samboavtal kan situationen därför bli annorlunda än vad som stadgas i lagen. Syftet med att upprätta ett samboavtal är ofta att skapa en mer rättvis bodelning i det fall en av samborna betalar mer för exempelvis boendet. 


Bodelning

Om ett samboavtal inte finns mellan er, gäller det som anges i 8 § sambolagen. Där anges att om en av samborna begär det, ska samboegendomen fördelas genom bodelning. Begäran ska framställas inom ett år från och med att ert förhållande upphörde. Gällande hur stora delar ni båda ska få, stadgas i 14 § sambolagen att den samboegendom som återstår efter att skulder dragits av, ska läggas samman och värdet ska fördelas lika. 


I ditt fall

Utifrån den information du har angett i din fråga, framgår inte om samboavtal finns mellan er.  Om samboavtal inte finns, gäller bestämmelserna i sambolagen. Det är inte obligatoriskt med bodelning efter ett samboförhållande, men om du eller din sambo er begär det ska bodelning ske. I ditt fall utgör inte din bostad samboegendom och din sambo har således inte rätt till någon värdeökning på bostaden. Däremot kan din sambo ha rätt till en del av värdet på eventuella andra saker som ingår i ert gemensamma bohag, om ni köpt det för gemensam användning efter att ni flyttat ihop eller i nära anslutning till det.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen, 

Isabella BrarRådgivare