Olika ägarandelar vid köp av bostadsrätt med sambo

Hej! Om jag och min sambo tillsammans köper en bostadsrätt och har olika ägarandelar. Jag äger 60% och min sambo äger 40%. Om vi säljer lägenheten och går med vinst. Ska vinsten fördelas 60% till mig och 40% till min sambo eller står sambolagen över och vinsten ska delas 50% 50% var? Vi har inte skrivit något skuldebrev eller avtalat bort sambolagen. Stort tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi i sambolagen (SamboL)

Vad gäller enligt lag? 

Eftersom att ni som sambor har köpt bostadsrätten tillsammans utgör den samboegendom (3 § SamboL). Det innebär att en eventuell bodelning kommer att omfatta er bostadsrätt (8 § SamboL). Precis som du själv beskriver baseras en bodelning på en hälftendelning mellan er vilket innebär att värdet av bostaden och därav en eventuell vinst ska delas lika. 

Vad kan man göra för att kringgå sambolagen?

I ett samboavtal kan ni avtala om att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla såsom att bodelning inte ska ske eller att den inte ska omfatta bostadsrätten (9 § SamboL). En kombination av ett skuldebrev och ett samboavtal är ett sätt att kringgå hälftendelningen av bostaden. Ett annat alternativ är att äga olika ägarandelar precis som ni gör. Däremot behöver detta kompletteras med ett samboavtal så vinstfördelningen sker i enlighet med ägandet istället. Annars gäller sambolagens regler om hälftendelning.

Om ni överväger något av ovan alternativ kan det vara bra att ha koll på skillnaden på dessa. Ett skuldebrev avser en skuld för ena sambon avseende just det belopp som anges däri och påverkas alltså inte av lägenhetens värde. På detta vis försäkras man om att få tillbaka hela den summa som anges i skuldebrevet. Genom att istället äga olika stora andelar uppkommer ingen skuld mellan er utan vardera sambo får ta del av en eventuell värdehöjning eller värdesänkning i relation till sin andel. Skulle lägenheten då minska i värde finns därför risken att man inte får tillbaka hela det belopp som man bidragit med.

Sammanfattning

Sambolagens regler om hälftendelning gäller om inget samboavtal skrivs som komplement till era olika stora ägarandelar. Med ett samboavtal kan då en eventuell vinst istället fördelas i relation till era andelar. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Selma HernqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning