Vad händer med bilen om ett samboförhållande tar slut?

2021-05-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |min mamma vill ge sin bil till min sambo och mig. Vad händer om det skulle ta slut mellan oss? Jag har inget körkort utan det är min sambo som har det och det är ju han som kör bilen.Ska vi skriva något eller vad säger lagarna?Vänligen
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. Som utgångspunkt ska när ett samboförhållande upphör ska deras samboegendom delas lika mellan dem i en bodelning 8 § sambolagen. Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget 3 § sambolagen. Som gemensamt bohag menas inre lösöre som är till för det gemensamma hemmet, det kan gälla bl a möbler och hushållsmaskiner 6 § sambolagen. Bilen kommer inte att tas med i en bodelning då det inte tillhör det gemensamma bohaget, ägaren till bilen kommer således få behålla den i händelse av att samboförhållandet upphör. Så om du står som ägare kommer det tala för att du ska få behålla den. Dold samäganderätt Det har i praxis vuxit fram ett begrepp om dold samäganderätt som innebär att i vissa fall har båda parterna rätt till en del av egendomen även om den ena inte är ägare. Det som krävs för det är bl a att 1) egendomen ska ha anskaffats för gemensamt bruk 2) den som inte är ägare måste ha tillfört ett ekonomiskt bidrag till köpet 3) det ska ha funnits en gemensam vilja att den skulle vara ägd av båda. I ert fall är bilen inte köpt utan en gåva. Ifall bilen står på ditt namn ska det inte vara några problem vid händelse av att samboförhållandet upphör. För att vara på den säkra sidan dock kan din mamma skriva ett gåvobrev som stadgar att gåvan är mottagarens enskilda egendom, då kommer det stå klart att den tillhör mottagaren och kommer förbli dennes enskilda egendom ifall samboförhållandet upphör 4 § 1p sambolagen. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Bodelning när samboförhållandet upphör

2021-05-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag (K) och M har varit sammanboende i fem år och ska nu flytta isär. När vi flyttade samman hade jag en villa som vi har bott i. Villan är värderad till 1 200 000 kr. vi har köpt möbler och husgeråd tillsammans som värderas till 60 000 kr. Dessutom har jag nyligen köpt en soffgrupp för 20 000 kr. M har under sambotiden köpt en båt som är värderad till 100 000 kr. Tillsammans har vi köpt en bil som är värderad till 140 000 kr. Bilen är belånad med 60 000 kr. Kan du hjälpa oss att göra en värdemässig fördelning av boet.
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambolagen är tillämpligSambolagen tillämpas när två personer har ett gemensamt hushåll och bor tillsammans i ett parförhållande (1 § sambolagen). Samboförhållandet upphör när personerna flyttar isär (2 § 2 p. sambolagen). När samboförhållandet upphör kan samborna begära att en bodelning ska genomföras. Då är det samboegendomen som ska fördelas lika mellan parterna genom bodelning (8 § 1 st. sambolagen). Samboegendom består dels av sambornas gemensamma bostad och dels av sambornas gemensamma bohag, förutsatt att egendomen förvärvats i syfte att den ska användas gemensamt av samborna (3 § sambolagen). Vilken egendom ska ingå i bodelningen?Du har angett att du och din sambo bodde tillsammans i en villa som du ägde innan din sambo flyttade in i den. En villa kan visserligen utgöra "sambors gemensamma bostad" och därmed omfattas av bodelningen enligt sambolagen (5 § 1 p. sambolagen). Villan köptes dock inte av er i syfte att ni skulle använda den gemensamt. Av denna anledning utgör villan inte samboegendom. Den ska således inte ingå i bodelningen. Ni har köpt möbler och husgeråd tillsammans som värderas till 60 000 kronor. Med sambors gemensamma bohag avses bland annat möbler och annan lös egendom som ska användas i det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Detta förutsätter dock att egendomen inte enbart är tänkt att användas av en av samborna. Egendom omfattas inte heller om den huvudsakligen har använts för fritidsändamål. Då det inte specifikt är angivet vilken typ av egendom det är fråga om, utgår jag ifrån att de aktuella möblerna och husgeråden uppfyller dessa kriterier. Möbler och husgeråd utgör samboegendom. Även den soffgrupp som du nyligen köpt för 20 000 kronor utgör samboegendom. Däremot kan en bil inte anses vara avsedd för det gemensamma hemmet och bilen utgör av denna anledning inte samboegendom. Ni har köpt bilen tillsammans vilket betyder att samäganderättslagen blir tillämplig (1 § lag om samäganderätt). Utgångspunkten är då, om ni inte har avtalat om något annat, att ni delar lika på egendomen. Om ni inte kan komma överens om hur ni vill göra med egendomen kan ni i värsta fall begära att egendomen ska säljas på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Annars är upp till er hur ni vill göra med bilen. Båten som köptes av din sambo är inte heller egendom som kan anses vara avsedd för det gemensamma hushållet. En båt får dessutom anses vara avsedd huvudsakligen för fritidsändamål (7 § sambolagen). BodelningDet betyder alltså att den egendom som ska ingå i bodelningen är möblerna och husgerådet som värderas till 60 000 kronor samt soffgruppen som värderas till 20 000 kronor. Vid genomförande av en bodelning ska först och främst sambornas andelar beräknas (12 § sambolagen). Sedan ska sambornas skulder avräknas från egendomen så att skulderna täcks (13 § sambolagen). Den samboegendom som är kvar efter att skulderna har avräknats, ska delas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Den egendom som inte ingår i bodelningen får ägaren till egendomen behålla. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?

2021-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min fd fästman och särbo bröt upp i vintras. Jag skrev då att jag packar hans nycklar och övriga tillhörigheter i en kartong, och att han är välkommen att hämta när han vill, och det passar en vän, som har nycklar till min bostad. Skrev även att denna vän- vid behov kan hjälpa till med skjuts, om det efterfrågas, eftersom jag vet att han inte har körkort. Detta eftersom min fd fästmans tidigare och även nuvarande beteende och behandling av mig gör att det känns väldigt olustigt för mig att träffa honom igen.Han svarar då att: "Jag förväntar mig att du skickar mina husnycklar i ett rekommenderat kuvert, annars har du en polisanmälan att vänta." Efter detta har han vid flera tillfällen skickat mejl med hot om polisanmälan om olika händelser och andra otrevliga saker om mig och vår tid tillsammans Han har även skrivit till min mor. Mina frågor är nu; har jag juridisk skyldighet att skicka hans nycklar, (sina övriga tillhörigheter skriver han ingenting om) när jag vid tre tillfällen har skrivit att han är välkommen att hämta dom när han vill, och det passar min vän?Och vad gör jag med hans övriga tillhörigheter, som han inte skriver något om?Och eftersom han av någon anledning valt att dra detta ända till Tingsrätten, har han någon möjlighet att vinna? All mejlkonversation finns sparad. Och hans mejl är väldigt kränkande, en fortsättning på den psykiska och verbala misshandeln jag har varit utsatt för under alla våra år tillsammans. Kan han få rätt?
Sanna Parkan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som om du har någon skyldighet att skicka hans nycklar till honom efter att du skrivit att han kan hämta dem hos dig när det passar. Eftersom ni aldrig var gifta men, om jag förstått frågan rätt, under viss period bott tillsammans, regleras din fråga av sambolagen (2003:376) (SamboL). Din skyldighet vad gäller hans nycklar och tillhörigheterErt samboförhållande avslutades när ni flyttade isär (1-2 § SamboL). Ingenstans i sambolagen står det någonting om att den ena maken skulle vara skyldig att skicka den andre makens egendom till denne. Varje individ är själv ansvarig för sin egna egendom. Skulle ni vara osams om vilken egendom som tillhör vem, t ex om ni köpt hemmet tillsammans och ni är osams om vem som ska få bo kvar där, kan du begära om bodelning (3-8 § SamboL). Jag skulle råda dig att packa ihop de saker som du anser är hans och ställa dem antingen i ett rum i hemmet eller i källaren och återigen skriva till honom att han kan hämta sakerna närhelst han önskar. Du har ingen juridisk skyldighet att skicka någonting till honom när du sagt att han kan hämta nycklarna och tillhörigheterna när han vill, då det är hans egna egendom som han är ansvarig för.Råd från mig till dig angående de hot och andra mejl han skickar till digNu har du inte frågat om det men jag tänker ändå ge dig råd om vad du kan göra gällande de hot och andra mejl han skickar till dig. Denna del regleras av brottsbalken (1962:700) (BrB). Om han kontinuerligt kränker dig via mejl och det är uppenbart att hans avsikt är att kränka din självkänsla eller värdighet, så kan du polisanmäla för förolämpning (5 kap 3 § BrB)Det framgår inte vad det är han har dragit till tingsrätten, om han har anmält dig för något brott, om han begärt bodelning eller något annat. Om han skulle ha anmält dig för något brott som du uppenbarligen inte begått kan du även polisanmäla honom för falsk angivelse (15 kap 6 § BrB)Hur du kan gå vidareSom sagt tycker jag att du kan packa ihop hans grejer i lådor och skriva en sista gång att han kan hämta alla sina grejer när det passar honom, men att du inte tänker köra ut någonting till honom. Han är ansvarig för sin egna egendom, ditt enda ansvar är att inte göra dig av med någonting, dvs inte slänga hans saker, eftersom jag förstår det som att ni inte är överens om vad som gäller.Till sist råder jag dig att ta ytterligare juridisk hjälp då jag förstår det som att han kanske redan polisanmält dig för någonting alt begärt bodelning. Oavsett så tolkar jag det som att han inte är villig att samarbeta. Du kan alltid vända dig till oss via info@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Hoppas att det var svar på din fråga och tveka inte att vända dig till oss om du har ytterligare följdfrågor eller vill ha mer ingående juridisk hjälp!

Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?

2021-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min flickvän vill flytta ihop och jag funderar på att köpa en lägenhet (vi har redan börjat gå på visningar). Vår muntliga överenskommelse är att jag kommer stå som ensam ägare för bostaden då hon inte har möjlighet till att bidra med kontantinsatsen.Uppdelningen där efter är att vi delar på utgifterna för bostaden, alternativt att jag betalar amortering + ränta och hon tar matavgifter etc. Hon har muntligt också gått med på att hon inte kommer äga någon del av bostaden i det fall vårt förhållande tar slut och hon flyttar ut. Hur fungerar detta rent juridiskt och utifrån sambolagen? Jag vill inte köpa en lägenhet för mina pengar som hon sedan kan komma att få ta en del i om förhållandet tar slut trots att hon inte lägger in någon kontantinsats. Skulle uppskatta lite klarhet innan jag genomför ett sånt stort beslut. Känner själv att det här hade varit lättare om hon hade möjlighet att lägga en del av kontantinsatsen, då känns det inte som några konstigheter i det fall förhållandet tar slut med uppdelning osv.. Går det att skriva något avtal för detta exempelvis? Tack på förhand.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vad som skulle hända med den lägenhet som ni eventuellt ska köpa för att bo i tillsammans men som du ska äga fullt ut om ni vid ett senare tillfälle skulle separera. Regler som berör sambor hittar du i sambolagen (SL). SamboegendomSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Det viktiga när man ska avgöra vad som är sambogendom är om egendom köpts i syfte för att användas gemensamt. Om ni skulle köpa en lägenhet i syfte att bo där tillsammans skulle denna utgöra samboegendom även fast du äger den fullt ut (3 § SL). BodelningBodelning innebär att samboegendomen fördelas mellan samborna. Huvudregeln vid bodelning är att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8 § SL). Det betyder att oavsett om du på pappret äger lägenheten och betalat allt för denna ska den delas lika mellan er. Vem som äger lägenheten har ingen betydelse eftersom ni köpt den i syfte att bo där tillsammans. Därför ska likadelning ske.SamboavtalDet finns dock all möjlighet att skriva ett samboavtal där ni kan reglera hur en eventuell bodelning ska gå till (9 § SL). Där kan ni reglera hur lägenheten ska fördelas mellan er eller om den inte ska fördelas. Du skriver att ni muntligen kommit överens om att din eventuellt blivande sambo inte ska äga någon del i lägenheten om hon skulle flytta ut. Denna överenskommelse kan inte beaktas vid en eventuell bodelning utan avtalet måste vara skriftligt (9 § 2 stycket SL).Sammanfattning och mina råd till digDet spelar alltså ingen roll vem som äger lägenheten eller vem som betalat för den utan den ska vid separation delas lika mellan er. Det finns dock möjlighet att upprätta ett samboavtal för att kunna reglera eventuell bodelning. Jag skulle råda dig att upprätta ett sådant om du inte vill att lägenheten ska delas lika mellan er. De muntliga överenskommelser som du beskriver är inte giltiga vid en bodelning. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta ett samboavtal är ni välkomna att ta kontakt med våra jurister här. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Blivit utelåst från sambos bostad

2021-05-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor tillsammans med killen, hans lgh. Har mina grejer där.mat kläder, möbler, hygienartiklar. Hans kontrakt. Nu har killen låst mej ute. Han mår dåligt , hamnat i en svacka, gör dumma saker. Måste komma in.byta lås?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du skriver att ni bor tillsammans kommer jag att utgå från att ni klassas som sambor, även om det inte framgår hur länge ni har bott tillsammans. Enligt 1 § sambolagen (SamboL) är två personer sambor när de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.Jag tolkar det som att du nu inte längre har tillgång till ert gemensamma hem och kommer att svara på vad du har för rättigheter.Din sambo kan tvinga dig att flytta ut Jag förstår det som att det rör sig om en hyresrätt och att din sambo redan bodde i lägenheten innan ni blev ett par, att han inte skaffade sig hyresrätten för att ni skulle bo där tillsammans. Det innebär att bostaden inte klassas som samboegendom (3 § SamboL). Huvudregeln är då att det är din sambo som har rätt att bo kvar i lägenheten eftersom det är han som står på hyreskontraktet, och att han kan tvinga dig att flytta ut. Det finns ett undantag i 22 § SamboL där det framgår att i vissa fall kan den andra sambon ha rätt att ta över lägenheten, exempelvis om personen är ensamstående förälder, har dålig ekonomi eller har svårt att hitta ny bostad. Detta undantag tillämpas dock mycket restriktivt. Hur som helst kan inte din sambo plötsligt en dag låsa dig ute ur ditt hem utan du måste få möjlighet att hämta dina saker och hitta ett annat boende.Du har rätt att få hämta dina saker Om du inte får tag på dina saker för att din sambo inte släpper in dig i lägenheten eller byter lås på dörren, kan han göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande. Egenmäktigt förfarande innebär att någon olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet (8 kap. 8 § brottsbalken). Om han hindrar dig från att hämta din egendom kan du ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden, för att få hjälp med att hämta dina saker (4 § lag om betalningsföreläggande och handräckning).Jag beklagar att du hamnat i den här situationen och hoppas att det löser sig för dig. Förhoppningsvis fick du svar på din fråga, annars kan du höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Bodelning efter samboförhållandes upphörande

2021-05-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har separerat från min sambo sen en månad tillbaka. Han har flyttat ut och jag står nu på hyreskontraktet. I sms har han till mig överlämnat köksgeråd och säng som han köpte till vård boende. Nu ångrar han sig och vill han ha pengar för sakerna. Till saken hör att han "jagad" av Kronofogden och har enorma skulder så jag förstår att han nu är desperat och vill ha pengar. Han är även psykiskt sjuk och är inlagd. Hans saker står nu i hyresvärdens förråd. Vidare köpte han material till hönshuset när vi vara ihop, även för det vill ha NU ha pengar för. Är jag skyldig att betala honom när sånt här kommer efter en separation?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om samboförhållanden finns i Sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör kan den ena sambon begära en bodelning vilket innebär att samborna fördelar tillgångarna lika mellan sig. De tillgångar som ska ingå i bodelningen är gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Bohag är exempelvis möbler, köksapparater och andra lösa saker som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Sådan egendom som samborna införskaffat före samboförhållandet räknas alltså inte in i det gemensamma bohaget. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Det som köpts efter uppbrottet räknas alltså inte in. Om en av samborna vill göra en bodelning ska den andra sambon gå med på det. Om ni inte kommer överens om uppdelningen av egendomen kan någon av er ansöka till tingsrätten om en bodelningsförättare som gör bodelningen åt er. Sammanfattningsvis har din exsambo möjlighet att begära en bodelning för att fördela era gemensamma tillgångar. Det som ska fördelas är sådan egendom som har införskaffats för det gemensamma hemmet. Ni kan tillsammans komma överens om en fördelning av egendomen, men om ni inte kan komma överens så kan ni be om en bodelningsförättare hos domstolen som sköter bodelningen åt er. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?

2021-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller om min ena förälder köper den bostadsrätt som jag och min sambo gemensamt flyttat in i och lever i och som jag sedan förvärvar som gåva av min förälder? Av gåvoavtalet framgår att bostadsrätten och dess eventuella avkastning ska tillhöra mig såsom enskild egendom. Hur förhåller sig detta till de regler i sambolagen om boende som införskaffats för gemensamt bruk osv? Undrar mest ifall det gåvoavtalet som utformats är "vattentätt" för det fall jag och min sambo går isär.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om bostadsrätten kommer att ingå i en eventuell bodelning för det fall ditt samboförhållande skulle upphöra. Jag kommer att hänvisa till sambolagen (hädanefter SamboL).När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Det är således endast samboegendom som ingår i en bodelning. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Av 4 § SamboL framgår dock att egendom som en sambo fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda inte utgör samboegendom. Detta innebär i ditt fall att bostadsrätten inte utgör samboegendom eftersom den givits till dig i gåva med en föreskrift om att den ska vara din enskilda. Detta i sin tur innebär att bostadsrätten inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Svaret på din fråga är därmed att gåvoavtalet är utformat korrekt för att du ska få behålla bostadsrätten om samboförhållandet skulle upphöra. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dem. Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar det med samboegendom?

2021-04-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, kort och konsist. Jag och min sambo sen 2 år tillbaka har gått isär. Hon har fått behålla fastigheten, trots att jag har en dotter på 8 år och 2 prickar hos KF vilket gjort det svårt för mig att hitta nytt boende. Hon bokstavligen kastade ut oss, så vi fick bo på olika soffor i 1.5 månad. Förra året gjorde vi ett gemensamt köp av möbler, i hennes namn, på avbetalning för jag hade mina prickar. Jag har varje månad betalt hälften av summan. Och undrar nu hur sambolagen gäller i detta. Har jag rätt till något? Mina möbler gjorde vi ett gemensamt beslut att kasta vid köp av det nya. Så jag står ju utan någonting. Det gäller matbord grupp, soffa, tv bord, säng.Sammanlagt värde ca26.000
Lucas Rasmusson | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du säger är sambolagen (samboL) tillämpbar på din situation och du har rätt till hälften till ert gemensamma samboegendom (8 § SamboL). Vad som anses vara samboegendom är bostad och bohag som har köpts för gemensam användning (3 § SamboL). Det betyder att de saker som du listar upp bör anses vara samboegendom och därmed har du rätt till en del av egendomen. För att du ska ha rätt till egendomen krävs det att du begär bodelning (8 § 1 st SamboL) och att du begär det senast ett år efter samboförhållandet upphörde (8 § 2 st SamboL). Det framgår inte i informationen när ert samboförhållande avslutades men så länge det inte gått längre än ett år så kan du begära bodelning. Dock ska det poängteras att sambolagen är dispositiv (9 § SamboL) och det går att avtala vad som ska anses vara samboegendom eller inte. Så om det finns ett samboavtal mellan dig och ditt ex så är det som gäller i första hand. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,