Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?

2021-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min flickvän vill flytta ihop och jag funderar på att köpa en lägenhet (vi har redan börjat gå på visningar). Vår muntliga överenskommelse är att jag kommer stå som ensam ägare för bostaden då hon inte har möjlighet till att bidra med kontantinsatsen.Uppdelningen där efter är att vi delar på utgifterna för bostaden, alternativt att jag betalar amortering + ränta och hon tar matavgifter etc. Hon har muntligt också gått med på att hon inte kommer äga någon del av bostaden i det fall vårt förhållande tar slut och hon flyttar ut. Hur fungerar detta rent juridiskt och utifrån sambolagen? Jag vill inte köpa en lägenhet för mina pengar som hon sedan kan komma att få ta en del i om förhållandet tar slut trots att hon inte lägger in någon kontantinsats. Skulle uppskatta lite klarhet innan jag genomför ett sånt stort beslut. Känner själv att det här hade varit lättare om hon hade möjlighet att lägga en del av kontantinsatsen, då känns det inte som några konstigheter i det fall förhållandet tar slut med uppdelning osv.. Går det att skriva något avtal för detta exempelvis? Tack på förhand.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vad som skulle hända med den lägenhet som ni eventuellt ska köpa för att bo i tillsammans men som du ska äga fullt ut om ni vid ett senare tillfälle skulle separera. Regler som berör sambor hittar du i sambolagen (SL). SamboegendomSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Det viktiga när man ska avgöra vad som är sambogendom är om egendom köpts i syfte för att användas gemensamt. Om ni skulle köpa en lägenhet i syfte att bo där tillsammans skulle denna utgöra samboegendom även fast du äger den fullt ut (3 § SL). BodelningBodelning innebär att samboegendomen fördelas mellan samborna. Huvudregeln vid bodelning är att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8 § SL). Det betyder att oavsett om du på pappret äger lägenheten och betalat allt för denna ska den delas lika mellan er. Vem som äger lägenheten har ingen betydelse eftersom ni köpt den i syfte att bo där tillsammans. Därför ska likadelning ske.SamboavtalDet finns dock all möjlighet att skriva ett samboavtal där ni kan reglera hur en eventuell bodelning ska gå till (9 § SL). Där kan ni reglera hur lägenheten ska fördelas mellan er eller om den inte ska fördelas. Du skriver att ni muntligen kommit överens om att din eventuellt blivande sambo inte ska äga någon del i lägenheten om hon skulle flytta ut. Denna överenskommelse kan inte beaktas vid en eventuell bodelning utan avtalet måste vara skriftligt (9 § 2 stycket SL).Sammanfattning och mina råd till digDet spelar alltså ingen roll vem som äger lägenheten eller vem som betalat för den utan den ska vid separation delas lika mellan er. Det finns dock möjlighet att upprätta ett samboavtal för att kunna reglera eventuell bodelning. Jag skulle råda dig att upprätta ett sådant om du inte vill att lägenheten ska delas lika mellan er. De muntliga överenskommelser som du beskriver är inte giltiga vid en bodelning. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta ett samboavtal är ni välkomna att ta kontakt med våra jurister här. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Gemensamt hus vid separation

2021-04-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om jag och min sambo går skilda vägar och vi har betalat 50% var på huset och äger 50% var och han betalar alla amorteringar räntor och hus kostnader och jag betalar allt annat. Kan han säga att han har betalat mest och huset är hans ?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SlutsatsHan kan inte säga att huset är hans på grund av att han eventuellt betalat mest.Huset utgör samboegendomEr så kallade samboegendom delas lika mellan er (8 § sambolagen). Vad som utgör samboegendom är bland annat hus, om huset förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Ni har betalat 50 % var på huset och äger 50 % var. Det är alltså klart att huset förvärvades för gemensam användning, vilket gör att huset uppfyller kravet på samboegendom.Eventuell förekomst av samboavtalHar ni upprättat ett samboavtal vari framgår att huset inte ska utgöra samboegendom, påverkar det inte heller följden. Utgör huset inte samboegendom, fördelas det enligt ert ägande och eftersom ni äger hälften var så har ni båda rätt till hälften var.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Ska bilar ingå vid bodelning mellan sambor?

2021-04-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och min sambo ska separera och jag ägde en bil innan som vi båda två använde. Hon påstår att bilen ska ingå i bodelningen eftersom den användes av oss båda två, är det så? Jag tycker det låter märkligt.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning mellan sambor är sambolagen (2003:376) tillämplig. Sambolagen innehåller regler om hur tillgångar ska fördelas när ett samboförhållande upplöses. Ett samboförhållande definieras i 1 § sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett sådant förhållande upphör vid fall då samborna gifter sig med varandra eller med någon annan, om de flyttar isär eller om någon av dem går bort. (2 § sambolagen). En bodelning ska ske om någon av samborna begär det, vilket stadgas i 8 § sambolagen. I en bodelning ska endast samboegendom ingå. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, vilket anges i 3 § sambolagen. Med bohag avses möbler, kökasartiklar och annat inre lösöre som används i hemmet (6 § sambolagen). Dessa ska dessutom ha införskaffats för gemensam användning för att anses utgöra bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte ingå i bodelningen, vilket följer av 7 § sambolagen.Det som ska ingå vid en bodelning mellan sambor är den gemensamma bostaden och bohaget. En bil omfattas inte av dessa begrepp och utgör därför inte samboegendom. Detta innebär alltså att bilen inte ska ingå vid bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?

2021-04-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag bor ihop med en person sedan flera år tillbaka. Då är vi sambos. Vi har inget avtal.En har köpt olika saker (möbler, bil mm) medans den andra har betalt hyra, hushåll, mat mm.Om vi gör slut, delar vi på allt 50/50?Tack.
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår det, undrar du om du och din sambo ska dela på allt 50/50 om ni gör slut. Detta aktualiserar frågor i sambolagen.BodelningDet är enligt 8 § frivilligt för sambor som separerar att göra en bodelning. Paret kan komma överens om att dela upp egendomen mellan sig på något annat sätt än genom bodelning. Begär den ena av dem bodelning, ska den göras.Utgångpunkten enligt 3 § är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bostad menas bl.a. fast egendom, hyresrätt och bostadsrätt som är avsedd att vara sambornas gemensamma hem (5 §). Fritidshus och egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas emellertid inte som samboegendom (7 §). Sambor kan i vissa fall anses vara samägare till saker som utåt sett endast ägs av en av dem, detta kallas dold sam­äganderätt. Om en av samborna har dold samäganderätt i egendom som endast den ene av samborna framstår som ägare till, ska även detta ­beaktas vid bodelningen.Det är alltså endast värdet av dessa tillgångar (samboegendomen) som ska läggas ihop vid andelsberäkningen (12 §), därifrån ska skuldtäckning göras d.v.s. att skulder ska dras av från tillgångarna (13 §). Resterande av samboegendomen ska delas lika mellan samborna (14 §).Ditt fallÄr ni sambos, gäller sambolagen för er. Detta innebär att bodelning kan göras vid ert förhållandes upphörande om någon av er begär det. Hursomhelst, ska enbart samboegendom delas lika på, inte all egendom.Jag hoppas att detta var till hjälp, återkom gärna om du har fler frågor.Vänligen,

Hur fungerar det med samboegendom?

2021-04-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, kort och konsist. Jag och min sambo sen 2 år tillbaka har gått isär. Hon har fått behålla fastigheten, trots att jag har en dotter på 8 år och 2 prickar hos KF vilket gjort det svårt för mig att hitta nytt boende. Hon bokstavligen kastade ut oss, så vi fick bo på olika soffor i 1.5 månad. Förra året gjorde vi ett gemensamt köp av möbler, i hennes namn, på avbetalning för jag hade mina prickar. Jag har varje månad betalt hälften av summan. Och undrar nu hur sambolagen gäller i detta. Har jag rätt till något? Mina möbler gjorde vi ett gemensamt beslut att kasta vid köp av det nya. Så jag står ju utan någonting. Det gäller matbord grupp, soffa, tv bord, säng.Sammanlagt värde ca26.000
Lucas Rasmusson | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du säger är sambolagen (samboL) tillämpbar på din situation och du har rätt till hälften till ert gemensamma samboegendom (8 § SamboL). Vad som anses vara samboegendom är bostad och bohag som har köpts för gemensam användning (3 § SamboL). Det betyder att de saker som du listar upp bör anses vara samboegendom och därmed har du rätt till en del av egendomen. För att du ska ha rätt till egendomen krävs det att du begär bodelning (8 § 1 st SamboL) och att du begär det senast ett år efter samboförhållandet upphörde (8 § 2 st SamboL). Det framgår inte i informationen när ert samboförhållande avslutades men så länge det inte gått längre än ett år så kan du begära bodelning. Dock ska det poängteras att sambolagen är dispositiv (9 § SamboL) och det går att avtala vad som ska anses vara samboegendom eller inte. Så om det finns ett samboavtal mellan dig och ditt ex så är det som gäller i första hand. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Upprättande av samboavtal

2021-04-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Hur skall vi utforma ett samboavtal nuSambon ( kvinnan ) flyttar till mannen som äger hus. De kommer att ha gemensam ekonomi utifrån olika förmågor. Hur tänkta på kvinnans del vid ev separation i avtalet. Huset ingår ju inte men hon bör få någon del som regleras i avtalet? Tacksam för hur man skall tänka .Huset är värt 4 000000. Lån finns förstås som ägaren står för och betalar själv .Mvh
Minela Kurjakovic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UtgångspunktSambor som inte skriver ett samboavtal ska omfattas av sambolagens bodelningsregler vilket innebär att sambors gemensamma bostad och bohag ska delas lika (3 § SamboL) vid en begärd bodelning (8 § 1 st. SamboL).Samboavtal - utformandet av och innehållet i ett samboavtalVad som sagts ovan kan emellertid avtalas bort genom ett samboavtal. Ett sådant avtal kan handla om en överenskommelse om att en bodelning inte ska ske, eller att en viss egendom inte ska ingå i en bodelning (9 § SamboL). Ett samboavtal ska upprättas skriftligen för att vara giltigt och undertecknas av samborna eller de blivande samborna (9 § SamboL). Det innebär i ditt fall att enbart du och din sambo behöver skriva under ert samboavtal, det behöver inte vara bevittnat. Samboavtalet ska tydligt visa vilka sambor det är fråga om, vilket innebär att samboavtalet bör innehålla era för och efternamn för att specificera att det är ni som avtalar. Om ni avtalar att sambolagens reglering om bodelning inte ska gälla i ert samboförhållande ska det framgå tydligt i avtalet. Om ni även avtalar vilken egendom som ska undantas från reglerna om bodelning i sambolagen så ska egendomen tydligt framgå. Undvik vaga och oklara formuleringar. Rada hellre upp klart och tydligt vilken egendom som ska undantas från en bodelning, för att minimera risken för eventuella senare problem. SammanfattningFör att undvika vaga formuleringar som skulle kunna leda till missförstånd eller misstolkas, så bör ni specificera vilken egendom det handlar om. Vid en eventuell bodelning är det inte alltid säkert att sambor är lika samarbetsvilliga och tillmötesgående som de en gång var när samboavtalet ingicks, varför det därför är av vikt att avtalet innehåller tydlig information om egendomen. Om du vill ta hjälp av en jurist med att upprätta och formulera ett tydligt samboavtal då kan du boka tid med en jurist här. På Lawline kan du få ett samboavtal upprättat till ett fast pris om 1 995 kr. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänlig hälsning

Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?

2021-04-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående sambolagen och bodelning.I slutet av 2020 så köpte jag en lägenhet som jag står 100% ägare på. Jag har tagit lån och betalat hela kontantinsatsen.Jag och min flickvän har nu flyttat in där. Tidigare bodde jag hos mina föräldrar och hon hos hennes föräldrar.Min fråga är om sambolagen gäller i detta fall? Har läst att lagen gäller när en bostad köps för gemensamt bruk och för mig är det lite oklart om vad det innebär. Jag köpte ju den för eget bruk och hade köpt den oavsett om hon skulle flyttat in eller inte.
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör samboförhållandet och bodelning regleras i sambolagen (SamboL). Vad som avses med sambor Till en början är det viktigt att klargöra vad som avses med ett samboförhållande. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Det får således inte vara frågan om någon tillfällig förbindelse. Det föreligger en presumtion om samboförhållande då personer som bor tillsammans har gemensamma barn och/eller är folkbokförda på samma adress. Jag tolkar din fråga som att du och din flickvän utgör sambor i lagens mening. Bodelning vid upphörande av samboförhållandeBodelning då ett samboförhållande upphör kräver att någon av samborna begär bodelning (8 § SamboL). Om ingen begära görs därom ska inte bodelning ske. Vad är samboegendom Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vad som anses med gemensam användning beror på en rad olika faktorer. Egendom förvärvad före samboförhållandet anses vanligtvis inte förvärvad för gemensam användning. Det innebär att egendom som förvärvas efter samboförhållandets inledande anses normalt förvärvad för gemensam användning. Även avsikten med förvärvet och om egendom var tänkt att användas gemensamt är avgörande (prop. 1986/87:1 s. 257). I ditt fall skulle man kunna argumentera för att något samboförhållande i lagens mening inte fanns vid förvärvet av lägenheten eftersom du och din flickvän inte bodde ihop. Beroende på när ni blev sambor (d.v.s om det skedde precis efter förvärvet eller en längre tid efter) kan du alltså behöva bevisa att lägenheten inte skaffades för gemensamt bruk. Avtal om att en viss egendom inte ska ingå i bodelning Om du vill försäkra dig om att fastigheten inte ska utgöra någon samboegendom vid eventuell framtida bodelning kan ett avtal som reglerar detta upprättas. Det är även möjligt att avtala om att någon bodelning inte ska ske vid eventuell upplösning av samboförhållandet. Tänk dock på att avtalet måste upprättas skriftligt och undertecknas av samborna/blivande sambor för att det ska anses giltigt (9 § SamboL). Detta gäller i ditt fall Förutsatt att samboförhållandet uppstod en tid efter ditt förvärv av lägenheten kan du göra gällande att lägenheten inte utgör samboegendom eftersom denna inte har varit avsedd för ett gemensamt bruk. Om samboförhållandet uppstod i nära anslutning till förvärvet kan det vara svårare att bevisa att ett gemensamt bruk inte var avsett. Oavsett kan du upprätta ett samboavtal som säger att lägenheten inte ska ingå i eventuell bodelning om du vill försäkra dig om att lägenheten inte ska utgöra samboegendom vid eventuell framtida upplösning av samboförhållandet. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,

Betalningsansvar för sambos skulder

2021-04-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo är båda folkbokförda på samma adress. Inte gifta. Vi har inte delad ekonomi. Dvs jag har mina pengar och sambon har sina. Vi delar på alla utgifter. Inkomsten är separat. Jag har större inkomst. Min sambo är nu arbetslös och har ingen inkomst men får bidrag från försäkringskassan/arbetsförmedlingen. Min sambo får också hjälp ekonomiskt av sin pappa eftersom vi tycker att ekonomi ska vara individuellt oavsett. MEN vad händer om min sambo blir återbetalningsskyldig till ex försäkringskassan/arbetsförmedlingen för att tex. Fått för mycket bidrag? Eller fått felaktigt bidrag? Om vi säger att min sambo skulle bli återbetalningsskyldig men inte har råd att betala det, har jag då någon skyldighet att betala detta? Jag vill påpeka att det är min sambo som får bidrag och inte jag. Det är heller inte ett bostadsbidrag utan det är ett individuellt bidrag kopplat till just min sambo. Denna situation har inte uppstått ännu men tanken har slagit mig om det skulle bli tal om återbetalning av en viss summa... jag vill inte på något sätt bli återbetalningsskyldig för något som jag anser är min sambos "problem". Vi har inget gemensamt bankkonto, vi har helt skilda banker. Det ända vi gör är att bo ihop som sambos och dela hälften på alla utgifter oavsett inkomst. Kan jag någonsin på något vis, som ogift sambo, bli betalningsskyldig åt min sambo? Om min sambo skulle dra på sig skulder, har jag då någon skyldighet att betala åt min sambo? Vill veta min rätt
Maja Elken |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bli återbetalningsskyldigt för skulder som din sambo har. De regler som är relevanta för att besvara din fråga finns i Sambolagen (SamboL).Kan man bli återbetalning för ens sambos skulder?Vardera person i ett samboförhållande svarar själva för sina egna skulder. Man kan alltså inte bli betalningsskyldig för de skulder ens sambo drar på sig. Som sambor är man fortfarande två ekonomiskt självständiga individer.Hur kan ens sambos skulder påverka dig?Om ena sambon i ett samboförhållande är skuldsatt kan detta påverka den andra sambon vid en bodelning. Vid ett samboförhållandes upplösning kan en bodelning bli aktuell, enligt 8 § SamboL. I bodelningen delas samboegendomen upp mellan vardera sambo. Den egendom som räknas som samboegendom är bostad och bohag (möbler) som är inköpt för gemensamt bruk, enligt 3 § SamboL.Vid bodelningen beräknas hur mycket samboegendom vardera sambo har rätt till. Sedan får vardera sambo räkna av så mycket så det täcker de skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde, enligt 13 § SamboL. Huvudregeln är dock att det endast är skulder som hänför sig till samboegendom som får avräknas på samboegendomen. Alltså om ena parten tagit lån för att köpa möbler får detta lån avräknas på samboegendomen. Dock får skulder som inte hänför sig till samboegendom också avräknas på samboegendom om det inte går att erhålla betalning ur annan egendom, enligt 13 § st 2 SamboL.Kom dock ihåg att sambor inte svarar för varandras skulder, detta innebär att man inte kan avräkna skulder från sin samboegendom till ett högre värde än vad ens samboegendom är värd.Vad innebär detta för dig?Du kommer aldrig att bli skyldig att betala de skulder som din sambo drar på sig. Dock kan hans skulder avräknas på hans samboegendom om ni skulle upphöra med ert samboförhållande, men detta kommer inte påverka din andel av er samboegendom.Vänliga hälsningar,