När gäller sambolagen?

2021-02-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Min fråga är: när gäller sambolagen?Jag har köpt en bostadsrätt och tillträdesdatumet är på februari. Planen är att min pojkvän ska flytta in på sommaren. Vi har köpt en del gemensamma möbler. Gäller sambolagen från och med den dagen han flyttar in eller tidigare? Måste man skriva på samboavtal innan tillträdesdatumet eller kan man göra det i efterhand, men innan han flyttar in?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med ett samboförhållande avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, enligt 1§ Sambolagen. Din pojkvän blir således din sambo först när ni flyttar ihop. Vad gäller era gemensamma möbler kommer dessa att räknas som samboegendom enligt 3§ Sambolagen då de har förvärvats för gemensam användning. Även om ni inte har ett samboförhållande innan din pojkvän flyttar in, kommer möblerna att anses vara samboegendom då de är avsedda för gemensam användning. På så sätt blir 3§ Sambolagen tillämplig även innan din pojkvän flyttat in. När det kommer till samboavtal kan ni göra detta innan eller under samboförhållandet och man kan inte tvinga den andra sambon att skriva på ett samboavtal under ett samboförhållande. Man kan också skriva ett samboavtal vid separationen, det rekommenderas dock att man gör det innan samboförhållandet för att förhindra risken att man inte kommer överens vid separationen.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till vår hyresrätt trots att min sambo betalat?

2021-01-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Efter ett bråk så valde min sambo att slänga ut mig (bokstavligt talat) från vår gemensamma hyresrätt, ett hyresrättskontrakt som vi båda står på. Jag blev utelåst utan jacka, skor, mobil och nycklar. Efter att varit utelåst i 30min så släpper han in mig. Försöker tvinga mig härifrån och ber mig dra åt helvete. Jag har inte betalat hyra sen vi flyttade in (1,5år sedan) och han hotar med det om och om igen. Jag äger allt blabla. Jag har dock betalat mat och övriga räkningar, bil etc. Jag har också en dotter sen innan som tur var inte var hemma när detta skedde.Nu undrar jag vad som gäller? Kan han slänga ut mig då jag inte betalat några avgifter på lägenheten? Han säger också att jag är skyldig honom massa pengar eftersom han har betalat allt som har just med lägenheten och göra.Jag behöver hitta ett nytt boende till mig och min dotter på 5år men det är inte lätt.Han hotar med att slänga ut alla mina saker på gatan. Men det är också min lägenhet och min dotters trygghet. Jag kan inte bara åka hem till någon och bo på soffan. Vad kan jag göra?.
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att det är er gemensamma hyresrätt som aves. Jag tolkar dig som att ni flyttat in i den gemensamt eftersom ni båda står på hyreskontraktet. Det är inte avgörande att han har betalat lägenheten när det kommer till vem som ska ha rätt att bo kvar.Eftersom ni verkar ha haft ett samboförhållande finns de aktuella reglerna i sambolagen. När sambor separerar kan en av er begära att den egendomen som klassas som samboegendom ska delas upp mellan er i en bodelning (8 § SamboL). Med samboegendom menas till exempel gemensamma möbler men också den gemensamma bostaden. Ett krav som måste vara uppfyllt för att egendom ska anses vara samboegendom är att den införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Du har alltså rätt att göra anspråk på lägenheten trots att din sambo betalat för den, om ni skaffade den för att ni gemensamt skulle bo där, vilket det låter som på dig. Om din sambo däremot hade skaffat den för sin egen skull har du inte rätt till någon del av den i en bodelning.Det kan finnas en övertaganderätt av lägenheten, också oberoende av att han har betalat. Den av er som anses ha bäst behov av bostaden kan få överta lägenheten om det anses skäligt (16 § 2 st SamboL). Ett exempel på en sån situation är om du till exempel ska vara boendeförälder åt ditt barn och att han inte ska bo med några barn. Sammanfattningsvis ingår lägenheten i en bodelning, förutsatt att ni förvärvat den för att ni ska leva i den tillsammans, vilket det verkar som. Du kan då ha möjlighet att överta bostaden om du anses behöva den bäst och om inte ska du kompenseras för att din sambo får lägenheten på sin lott. Jag rekommenderar alltså dig att be om att genomföra en bodelning. Tills den är genomförd har du samma rättigheter som din sambo att bo kvar i lägenheten. En begäran om bodelning måste ske inom ett år från dess att ett samboförhållande upphört. Om du behöver hjälp med bodelningen rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för vidare hjälp. Du kan boka en tid med våra duktiga jurister på Lawline här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Do I have a claim on half of the vehicle?

2021-01-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |My partner and I have recently split up after 6 years together. We had a vehicle that was in her name but I paid half of that vehicle. The vehicle was purchased when we were together and for purpose of us both to use. Do I have a claim on half of that vehicle?
Fanny Eriksson |Hello! Thanks for contacting Lawline!Do you have a claim?First of all, assuming you and your partner were living together (sambos) then both of you have a claim on certain belongings according to the law (3 § sambolagen). This kind of belongings are called "samboegendom", and can be furniture and household-devices etc (6 § sambolagen). A vehicle is not included in that kind of belongings, therefore it is your partner, the owner to the vehicle, who has the legal claim. You can't claim a right to the car through sambolagen (8 § sambolagen).But since you have paid half of the vehicle, and your partner half, then the both of you have a 50 % claim each (1 § lag om samäganderätt). This means that a disposal of the vehicle shall take place with the consent of all co-owners. This means that you have a claim on the vehicle (2 § lag om samäganderätt).I hope you got answers to your questions!Best regards,

Husvagn och samboegendom

2021-01-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min pojkvän och jag flyttade ifrån lägenhet. Köpte husvagn med förtält och har den uppställd på camping. Jag står som ägare av husvagnen samt står för lånet. Jag bor i husvagnen och min pojkvän är här på helgen,på vardagarna bor han hos sin bror. Nu är förhållandet slut. Min fråga är gäller sambolagen ?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Ett samboförhållande anses upphöra dels när samborna flyttar isär (2 § 2 punkten sambolagen). När du och din pojkvän flyttade isär upphörde därför ert samboförhållande, om det inte anses att ni flyttade till en gemensam bostad och fortsatte vara sambos. Frågan är därför om ni fortsatte vara sambos efter att ha flyttat isär, trots att ni bor på olika platser under veckodagarna. Om ni inte anses som sambos kommer inte sambolagen att vara tillämplig vid avslutandet av relationen och någon bodelning i anslutning därmed kan inte krävas av någon part (8 § sambolagen). Däremot kan den ena parten kräva bodelning med utgångspunkt i den samboegendom ni hade när ni flyttade isär och samboförhållandet upphörde. Visar det sig att husvagnen då var del av er samboegendom kan det utefter vissa omständigheter vara så att han kan kräva en bodelning där den ska ingå. Anses den inte som samboegendom ska den inte ingå i en sådan. Det som kan påverka bedömningen är när husvagnen är inköpt. Är den köpt när ni fortfarande bodde tillsammans i lägenheten kan den alltså anses utgöra samboegendom och därmed behöva ingå i en eventuell bodelning (8 § sambolagen). För att husvagnen ska utgöra samboegendom från när ni bodde i lägenheten krävs dels att du köpte den innan ni flyttade därifrån och att egendomen förvärvats för gemensam användning samt att inget annat avtalats (3 § sambolagen, 9 § sambolagen). Om husvagnen köptes efter att ni flyttade isär från lägenheten - kan ni anses vara sambos nu - och i sådana fall: utgör husvagnen samboegendom?Inledningsvis är frågan om ni kan utgöra sambos efter att ni flyttat från lägenheten i och med att ditt ex bor 5/7 dagar någon annanstans. Av lagen följer att med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med kravet bo tillsammans avses att de huvudsakligen faktiskt ska ha en gemensam permanentbostad. Att den ena parten har en egen eller annan bostad behöver inte utgöra ett hinder mot att de anses som sambo i alla fall, men den får inte ha det huvudsakliga boendet där.Folkbokföringen kan också vara en indikation på var den enskilde parten har sin huvudsakliga bostad, men det har funnits fall där sambos har varit folkbokförda på olika adresser men ändå ansetts huvudsakligen bo ihop. Att han bor 5/7 dagar någon annanstans kan inte ensamt utgöra bevis på att ni inte anses som sambos. Det är svårt att ge ett precist svar i frågan då det är en helhetsbedömning som avgör en fråga av det här slaget. Alla olika omständigheter behövs för att kunna ge ett klart svar (ex. vart är han folkbokförd, var har han alla sina kläder, delar ni på hushållsutgifter avseende din husvagn, har han påkostat någon renovering eller liknande på husvagnen?).Den omständigheten att han bor större delen av tiden hos sin bror talar däremot för att ni inte är sambos, men det är inte ensamt avgörande. För att avgöra frågan behöver man fler omständigheter i bedömningen.Om man kommer fram till att ni är sambos är nästa fråga om husvagnen kan anses utgöra samboegendom. Här är det avgörande om husvagnen har införskaffats för gemensam användning (3 § sambolagen). Här är det avgörande vad åtanken var vid tidpunkten för köpet. Om tanken var att han skulle bo där varje helg kan den sannolikt anses införskaffad för gemensamt bruk. I sådana fall kan det vara så att den ska ingå i en bodelning om någon part kräver det. Om husvagnen köptes innan ni flyttade isär från lägenheten: utgör husvagnen samboegendom?Innan ni flyttade isär var ni sambos vilket gjorde att sambolagen var tillämplig (1 § sambolagen). Det som utgör samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inget undantag gäller (3 § sambolagen). Att något ska vara införskaffat för gemensam användning innebär att det vid tidpunkten för köpet ska ha funnits ett syfte hos parterna att egendomen skulle användas gemensamt (se NJA 2004 s. 542). Det spelar här ingen roll om samboegendom bara betalats av den ena parten och att den står enbart på denne, så länge egendomen köpts för gemensamt bruk. Om du köpte husvagnen innan ni flyttade isär och vid inköpet av husvagnen hade i åtanke att ni skulle nyttja den tillsammans, dvs. att han skulle bo där varje helg kan det alltså vara så att husvagnen är samboegendom när ni senare flyttar isär från lägenheten och samboförhållandet upphör.SammanfattningsvisDet är komplicerade frågeställningar som din situation kommer med. För att vara på den säkra sidan kan det vara lämpligt att kontakta en jurist för ytterligare rådgivning i frågan. Det finns jurister som är mer specifikt inriktade på frågor av det här slaget här på Lawline. För kontakt och eventuell offert finns ett webbformulär här.Vänligen,

Är det rimligt att betala halva räntan på min sambos bostadslån?

2021-02-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta ihop med min pojkvän men jag undrar hur det fungerar med betalning av hyra osv. Hans mamma framförallt tycker att jag ska betala räntan på lånet + hyran. Men jag kan tycka att det är orimligt att jag ska betala på min partners lån när jag från första början sagt att jag själv inte kommer ta ett bostadslån och att han isf får stå på ett lån själv. Skulle jag betala räntan på lägenheten, blir jag inte med låntagare isf, alltså att jag också kommer stå på lånet?
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Om jag förstår din fråga rätt vill du veta om lagen säger något om var som gäller för en sambo med kostnader för boendet, såsom hyran och ränta på lån. Först och främst blir du inte automatiskt låntagare enbart av att du betalar halva räntan. Det är ett obligationsrättsligt förhållande mellan dig och din sambo som inte påverkar låneförhållandet mellan din sambo och hans långivare. Hur man ska ställa sig till frågan huruvida det är rimligt att betala halva räntan på ett lån som man själv inte står på handlar inte om juridik utan snarare om logiskt tänkande. Det finns argument för och emot denna fråga och det finns inget i lagen som föreskriver vad som är rätt eller fel. Vad som talar för att det är rimligt att betala halva räntan är att det troligtvis skulle vara betydligt mycket dyrare att hyra en egen bostad än vad det är att betala halva hyran plus halva räntan. Det innebär att du kan spara mer pengar nu än vad du kunde gjort om du inte fick möjligheten att bo med din sambo. Att han tagit lånet på bostaden är anledningen till att denna möjlighet finns. Sedan finns det självklart argument emot att betala någons räntekostnader. Det är han som får eventuell vinst på lägenheten vid en framtida försäljning vilket kan vara betydligt mer pengar än vad han betalat i ränta. Det är pengar som inte du får ta del av om ni har skrivit samboavtal eller som bostaden inte utgör samboegendom. Men samtidigt är räntan pengar som man inte får tillbaka (iaf inte direkt) och det är en utgift som de flesta har för att kunna köpa ett boende. Jag kan inte säga vad som är rätt eller fel utan det är en personlig uppfattning om vad man tycker är rimligt.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Utgör privata bankkonton samboegendom?

2021-01-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo och vi har ett barn gemensamt min sambo har barn sedan tidigare.Vi har skrivit ett inbördes testamente där vi ärver varandra med undantag för att alla barn skall få det de har rätt till när det är aktuellt.Vi har gemensamma bankkonton men vi har även bankkonton som är våra egna/privata.Om min sambo går bort först skall då mina egna / privata konton tas upp i boupreckningen ?Om så är fallet , varför ?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samboskap regleras i sambolagen (SamboL), och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).Sambors egendom:I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om ni inte skrivit ett avtal att den inte ska gälla för er. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Lagen omfattar inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden och aktier. Pengar utgör därmed inte samboegendom.Era gemensamma bankkonton:Eftersom bankmedel inte utgör samboegendom (och därmed inte ingår i en bodelning) utgår man från från att samborna äger hälften var av bankmedlen.Särkullbarns rätt till arv:Särkullbarn (barn till endast en av samborna) har rätt till sin arvslott direkt från sin förälders del av bodelningen enligt ÄB 3 kap. 1 §. Arvslotten är hela kvarlåtenskapen efter bodelningen dividerat med antal barn. En bröstarvinge har alltid rätt till den legala laglotten, som är hälften av arvslotten dividerat med antal barn, vilket stadgas i ÄB 7 kap. 1 §.Sammanfattning:Om din sambo går bort först så har dennes barn (sedan tidigare) rätt till sitt arv direkt. Beroende på hur ert testamente är utformat så kan barnets rätt till arv begränsas till enbart dennes laglott. Dina privata bankkonton kommer däremot inte att tas upp i bouppteckningen, eftersom att dessa inte utgör samboegendom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan min sambo slänga ut mig ur vår lägenhet?

2021-01-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan!Min sambo köpte en bostadsrätt till vår familj i somras.Vi har bott tillsammans i snart 1,5 år.Jag är folkbokförd på annan adress och har varit under hela tiden.Nu vill min sambo separera och vill att jag omedelbart ska flytta.Vi har inte skrivit något eget samboavtal.Han står på lån på bostaden och vi har delat upp ekonomin på så sätt att han står för bostadskostnader och jag för allt annat.Har han rätt att bara kasta ut mig?Vad jag fått till mig går vi under sambolagen.Han har hotat med att byta lås på dörrarna om jag inte flyttar härifrån.Vi har även ett gemensamt barn så han skulle ju aldrig kunna påstå att vi inte haft ett förhållande.Mvh
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du konstaterat finns de aktuella reglerna i sambolagen. När sambor separerar kan en av er begära att den egendomen som klassas som samboegendom ska delas upp mellan er i en bodelning (8 § SamboL). Med samboegendom menas till exempel gemensamma möbler men också den gemensamma bostaden. Ett krav som måste vara uppfyllt för att egendom ska anses vara samboegendom är att den införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Du har alltså rätt att göra anspråk på lägenheten trots att din sambo köpt den, om den köptes för att ni gemensamt skulle bo där, vilket det låter som på dig. Om din sambo däremot köpt den för sin egen skull har du inte rätt till någon del av den i en bodelning.Om ni genomför en bodelning läggs värdet av all er samboegendom ihop och delas sedan på två. I uppdelningen av vem som får vad kan det bli så att din sambo får lägenheten om den ägs av hen. Det innebär att om värdet av din andel av samboegendomen inte kan täckas av annan egendom måste din sambo kompensera dig med pengar.Dessutom finns en övertaganderätt. Den av er som anses ha bäst behov av bostaden kan få överta denna om det anses skäligt (16 § 2 st SamboL). Ett exempel på en sån situation är om du till exempel ska vara boendeförälder åt ert barn och förväntas ha svårt att hitta en bostad som passar familjen.Sammanfattningsvis ingår bostadsrätten i en bodelning, förutsatt att din sambo förvärvat den för att ni ska leva i den tillsammans, vilket det verkar som. Din sambo kan då inte kasta ut dig och du kan ha möjlighet att överta bostaden om du anses behöva den bäst och om inte ska du kompenseras för att din sambo får lägenheten på sin lott.En begäran om bodelning måste ske inom ett år från dess att ett samboförhållande upphört.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Förbättring av fast egendom i ett samboförhållande

2021-01-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo skall separera nu. Vi har varit sambo i 15 år. Hon hade huset innan hon träffade mig, och stod på lagfarten själv .men för ca 13 år sedan så gjorde vi en stor tillbyggnad/maskinhall, som jag byggde, då jag är snickare. Vi har även renoverat samt satt in bergvärme och gjort djupborrad brunn mm.För att kunna göra renoveringarna och tillbyggnaden så lånade vi upp på huset, så det är stor skillnad på fastigheten i dag, än när vi träffades.Vi står båda på lånen, men jag står inte på lagfarten.Nu vill hon göra en fastighetsvärdering samt försöka ta över lånet och bo kvar i huset. Men utan att köpa ut mig? Om hon skulle vara så kall, har hon verkligen rätt till det?Kan de stora åtgärderna som maskinhall, vatten, bergvärme mm, jämställas med att vi ändå skaffat ett gemensamt hem för oss för gemensam användning i 15 år?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. I detta fall är det sambolagen som är tillämplig.Huvudregeln är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad avses (bland annat) fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket första punkten sambolagen). Huset anses alltså vara er gemensamma bostad men i och med att det förvärvades innan ni inledde ert förhållande kommer det inte anses utgöra samboegendom. I sambolagen finns det ingen uttrycklig bestämmelse som reglerar förbättring av fast egendom, vilket verkar ha skett i detta fall med avseende till huset. Det finns alltså dessvärre ingen rättslig skyldighet för din sambo att "köpa ut" dig från huset, eftersom hon enligt sambolagen fortfarande ensamt äger huset trots alla förbättringar. Det finns heller ingen praxis (tidigare domstolsfall) som direkt har behandlat denna typ av frågor. Alltså blir det väldigt svårt att framföra ett rättsligt argument huruvida åtgärderna kan jämställas med att man skaffat ett gemensamt hem för gemensam användning. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,