Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

2021-01-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande sambolagen.Jag och min sambo är på väg att separera. I vår gemensamma bostad så har vi gått in med olika summor i insättning. Min sambo hon har satt in 600K medans jag har satt in 1,1 milj. Resterande del är lån.Vid en framtida försäljning så delar vi på vinsten då vi äger bostaden 50/50 och står gemensamt på lånen.Min fråga är: Kommer vi att få tillbaka samma summa som vi gjort i insättning, alltså 600K till henne och 1,1 milj till mig?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att ni har köpt bostaden gemensamt men att du har gått in med mer pengar vid köpet. Du undrar om ni kommer att få tillbaka lika stor andel som ni gick in med eller om sambolagens regler säger någonting annat. Regler om sambor finns reglerat i Sambolag (2003:376) (SL). Allmänt om bodelning vid seperationNär två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betraktas som sambor och sambolagens bestämmelser blir tillämpliga (1 § SL). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det (8 § SL). Vid en bodelning räknas all samboegendom ihop och summan av samboegendomen delas sedan lika parterna emellan. All egendom räknas dock inte som samboegendom utan det finns vissa undantag. Hur ägodelar ska fördelas beror på när de köptes och vad de planerades att användas till.Är bostaden samboegendom?Med samboegendom menas sambors gemensamma egendom som förvärvats för gemensam användning, (3 § SL). Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande om egendom ska räknas som samboegendom är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. För att avgöra om den införskaffade egendomen har förvärvats gemensamt vid en tvist är det av vikt vem som har betalat för egendomen. Om båda har betalat för egendomen presumeras egendomen att vara samboegendom. Du och din sambo har köpt bostaden ihop för gemensamt bruk vilket gör att den räknas som samboegendom En sambo som har lagt in mer pengar än den andre i ett bostadsköp kan riskera att förlora pengar eftersom sambolagen inte tar hänsyn till hur samborna sköter fördelningen av inköpen. För att slippa svåra bedömningsfrågor vid en eventuell separation kan man upprätta ett samboavtal som talar om hur bostad och saker ska fördelas vid separation (9 § SL). I ert fall: Du och din sambo har köpt bostaden ihop för gemensamt bruk vilket gör att den räknas som samboegendom. Vid en separation är alltså huvudregeln enligt sambolagen att ni ska dela lika på dess värde, oberoende av om ni gick in med olika summor vid köpet. Om ni inte är oense vid en separation och om båda är överens om att ni ska få tillbaka en lika stor andel av bostaden som ni gick in med så är det inget problem. Då kan ni strunta i sambolagens regler om bodelning. Men vid en separation är man inte alltid ense vilket gör att det är klokt att avtala om ekonomiska frågor i förebyggande syfte, speciellt när man äger en gemensam bostad. För att undvika oenighet vid en bodelning och för att undvika att du som la in mer pengar vid köpet förlorar pengar vid en bodelning kan det därför vara bra att skriva ett samboavtal eller ett skuldebrev. Om ni behöver hjälp med att utforma ett sådant avtal kan ni kontakta lawline för juridisk hjälp, info@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur kan jag bli samägare till sambos hus?

2021-01-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Har varit särbo med anledning av att jag har skuldsanering och nu är den klar.Jag blir nu sambo och flyttar in i ett hus som hon köpte för 5 månader sedan och som jag skall äga till hälften är vår tanke.Tror inte bank godkänner mig som låntagare trots bra lön nu (ingen aning) efter en skuldsanering finns det något annat vi kan göra då vi båda vill bo i orubbat bo om något skulle hända vi har barn båda sen tidigare äktenskap.
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Gåva av fast egendomOm du inte har möjlighet att köpa en del av fastigheten av din sambo är det ändå möjligt att bli delägare genom gåva. För gåva av fast egendom finns det särskilda regler i jordabalken (JB). Vid gåva av del av fastighet gäller samma regler som för köp av del av fastighet (4 kap. 29 § JB). Det är alltså möjligt att bli samägare till en fastighet (4 kap. 8 § JB).För att gåvan ska vara giltig krävs dessutom att vissa formkrav är uppfyllda. Det krävs att gåvoavtalet upprättas skriftligt, och skrivs under av dig och din sambo (4 kap. 1 § JB).Andra sätt att överföra äganderättTill skillnad från gifta kan sambos inte genomföra en bodelning under bestående samboförhållande. Om du och din sambo skulle gifta er hade det dock varit möjligt att genom bodelning överföra en del av fastigheten till dig (9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken (ÄktB)).Sammanfattningsvis är det enda sättet för dig att bli samägare till fastigheten utan att kunna låna (eller skaffa pengar till ett köp på något annat sätt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Samboegendom och renovering

2021-01-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo sen fyra år tillbaka bor i ett hus som han äger sen innan. Vi har renoverat huset tillsammans där han har köpt allt material och jag har gjort allt jobbet att renovera. Vi kommer gå isär och jag undrar huruvida jag har rätt till delar av huset. Vi har tyvärr inget juridisk samboavtal. Ingen av oss är folkbokförd på adressen, utan hos hans föräldrar. Det är svårt att lämna bakom sig ett hem som jag lagt så mycket tid och kärlek i.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du och din sambo går isär ska en bodelning göras. I bodelningen ska samboegendomen fördelas (8 § SamboL). Samboegendom utgörs av bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Du nämner att din sambo äger huset sen innan. Jag tolkar det som att din sambo köpte huset innan du flyttade dit, vilket i så fall innebär att huset inte är förvärvat för gemensamt bruk, vilket gör att huset inte är samboegendom (3 §). Frågan är då om din värdetillförsel till huset har någon relevans vid en bodelning? Detta är ett så kallat oklart rättsläge, vilket innebär att det råder osäkerhet kring huruvida pengar kan begäras tillbaka för renoveringskostnader. Det finns inget i sambolagen som tyder på att du kan få tillbaka det du har lagt ut. Det finns även ett rättsfall (NJA 1986 s.513 och NJA 2003 s. 650) där den ekonomiska vinningen i renoveringen har likställts med en gåva till husägaren. Slutsatsen jag drar av de omständigheter du nämnt samt rättsfallet är att du inte har rätt att ta del av husets värde vid en eventuell bodelning. Mitt råd är att du och din sambo skriver ett avtal där ni kommer överens om att du har rätt till ett visst värde av huset.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänliga hälsningar,

Lägenhet till sambos barn - ingår den i bodelning?

2021-01-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo idag och vi har inget samboavtal och jag vill köpa en lägenhet till min son men ha i enbart mitt namn och köpa för egna pengar. Min son är inte sambons son och jag har ensam vårdnad. Tanken är att hyra ut den tills min son blir 20 år. Sonen är idag 12 år. Om jag köper en lägenhet idag räknas den som gemensamt bohag med min sambo? Måste jag dela den om vi skulle gå isär? Samboavtal är inte aktuellt. Vilka risker finns om jag köper en lägenhet men ska inte bo där? Nackdelar & fördelar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om din sons framtida lägenhet kan räknas som samboegendom och huruvida det finns risk för att den kan ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo. Vad säger sambolagen?Med tanke på att inget samboavtal föreligger blir sambolagen tillämplig. I 3 § står att sambos gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning.Vad gäller i din situation?En lägenhet som du köper för dina pengar där ni inte ska bo tillsammans kommer inte omfattas av sambolagen, eftersom syftet inte är gemensam användning. Således kommer den heller inte ingå i en eventuell bodelning. Hoppas att du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Vem av samborna har rätt till att behålla hyresrätten vid en separation om de har gemensamma barn?

2021-01-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Två personer som är sambos i en hyresrätt, de har en gemensam dotter tillsammans. De har bestämt att separera. Efter separationen skall den gemensamma dottern bo mesta tiden med sin far. Enligt vilka regler samt vilken lag kan det avgöras om vem av föräldrarna får behålla lägenheten?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om sambos finns i sambolagen (SamboL). Av din fråga så framgår det inte om de två personerna införskaffade sig hyresrätten i syfte att de skulle bo där tillsammans, eller om en av de två personerna hade hyresrätten innan den andra personen flyttade in. Det får en viss betydelse i svaret på din fråga och därmed kommer jag redogöra för båda alternativen i mitt svar. SamboegendomIfall de två personerna skaffade hyresrätten i syfte att de skulle bo där tillsammans, så utgör hyresrätten samboegendom (SamboL 3 §). Detta eftersom hyresrätten då utgör parets gemensamma bostad (SamboL 5 § första stycket 3 p.). Om en av de två personerna hade hyresrätten sedan innan, och att den andra personen flyttade in vid ett senare tillfälle så tyder detta på att hyresrätten inte förvärvades för gemensam användning och då utgör inte heller hyresrätten samboegendom. Det ska dock poängteras att även om bara den ena personen står på hyreskontraktet så bör hyresrätten ändå anses vara samboegendom om personen skaffade hyresrätten i syfte att de två personerna skulle bo där tillsammans. Bodelning (om hyresrätten inte är samboegendom)Om någon av samborna begär det så ska en bodelning genomföras vid separationen (SamboL 8 §). En bodelning är alltså inte obligatoriskt när ett samboförhållande upphör. Ett samboförhållande upphör bland annat om samborna separerar med varandra (SamboL 2 § första stycket 2 p.). Ifall någon av personerna begär en bodelning, så är det samboegendomen som ska ingå i bodelningen. Samboegendomen ska fördelas mellan samborna vid en bodelning (SamboL 16 § första stycket). Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott (SamboL 16 § andra stycket). Det anges även att en förutsättning för att en sambo ska få ta över en bostad eller bohag som tillhör den andra sambon (dvs. att hyresrätten står på den andra sambon men att hyresrätten ändå är införskaffad för ett gemensamt syfte), är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.Den sambo som anses ha störst behov av bostaden har alltså rätt till den mot avräkning. Eftersom det däremot rör sig om en hyresrätt som normalt inte anses ha ett värde så bör det dock inte ske någon avräkning och den andra sambon som inte får hyresrätten får då ingen ersättning. Detta hänger ihop med att det är straffbart att villkora om en ersättning vid övertagande av en hyresrätt (jordabalken 12 kap. 65 §). En faktor som beaktas vid bedömningen av vem som har störst behov av bostaden är om samborna har gemensamma barn som ska bo hos ena föräldern. Det ska dock göras en helhetsbedömning och ekonomi samt möjligheten att få en annan bostad spelar också in. Eftersom du skriver att den gemensamma dottern främst ska bo med sin far, så bör dock fadern anses vara den som har det största behovet av hyresrätten. Om modern inte har någon annan egendom än den som ingår i bodelningen, så kan det dock anses vara oskäligt om fadern tar över hyresrätten om det är modern som står på hyresrätten. Det ska dock göras en helhetsbedömning, men fadern bör anses ha rätt till hyresrätten.Övertagande av hyresrätten (om hyresrätten inte är samboegendom)Ifall hyresrätten inte är samboegendom så ska den inte ingå i bodelningen. Även om det är modern som står på hyresrätten och att hyresrätten inte skaffades i ett gemensamt syfte, så bör ändå fadern ha rätt att överta hyresrätten (SamboL 22 §). Eftersom du skriver att det gemensamma barnet för det mesta ska bo hos sin far, så gäller samma som ovan att det är fadern som bäst behöver bostaden. Det behövs dock också göras en skälighetsbedömning som ovan. Egentligen bör fadern betala ersättning till modern om han tar över hyresrätten, men detsamma gäller som ovan att en hyresrätt normalt inte anses ha ett värde i sig.SammanfattningOavsett om hyresrätten anses vara samboegendom eller inte, så gäller samma utgångspunkt att den som anses ha det största behovet av bostaden ska få behålla hyresrätten. I detta fall bör det anses att fadern har bäst behov av hyresrätten då dottern för det mesta ska bo hos honom. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Vill att barnen ska ärva huset - inte sambon

2021-01-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag är sambo och äger huset vi bor i själv. Jag ägde det innan vi blev sambos. Då min sambo är välbeställd så vill jag att i händelse att jag avlider ska mina barn ärva huset. Vi har inga gemensamma barn och hans barn är vuxna och bor ej med oss. Jag vet att barnen ärver huset men samtidigt kan sambon begära bodelning och kräva att få bo kvar mot att lösa ut barnen. Jag vill inte att det ska ske. Mina barn älskar huset de bor i och jag vill att de ska ha möjlighet att besluta själva (tillsammans med deras far, min exman) om de vill bo kvar i händelse av min död. Två av barnen är fortfarande omyndiga men den tredje är myndig. Hur ska jag gå tillväga för att säkerställa att inte sambon ska kunna välja att ta över huset om jag dör? Sambon har annat boende också (stor bostadsrätt som jag inte har del i), så han kan bo där om något händer.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Får sambon ta del av huset om du avlider?Till att börja med vill jag adressa vad som kommer hända med huset i om du skulle avlida i nuläget, utan att ha fixat till något. Du skriver att att sambon kan begära bodelning och kräva att få lösa ut barnen; detta stämmer inte. Det är korrekt att sambon måste begära en bodelningen vid din död för att få tillgång till hälften av era gemensamma ägodelar (8 § sambolagen). Vid bodelningen görs då en uppdelning av er samboegendom. Bohag och bostad räknas som samboegendom förutsatt att de förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det är med andra ord ett lagstadgat krav att du och din sambo tillsammans ska ha köpt saken/bostaden med syfte att använda den tillsammans för att den ska vara s.k samboegendom. Eftersom du berättar att du ägde huset innan ni blev sambor innebär detta att huset inte införskaffades med syfte att du och din sambo skulle bo där. Det innebär kort och gott att huset inte uppfyller kraven för att vara samboegendom och kommer därför inte ingå i en framtida bodelning.Omyndiga barn?Jag vill också adressera situationen med att några av dina barn är omyndiga. Eftersom sambon inte har någon rätt till bostaden kommer huset automatiskt bli arvegods till dina barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om vissa av barnen fortfarande skulle vara omyndiga får de inte förvalta sitt arv själv (9 kap. 1 § föräldrabalken). Barnens förmyndare kommer få ta hand om arvet istället. Förutsatt att du har gemensam vårdnad med din ex-man skulle hn automatiskt få förvalta arvet till dess att att barnet blir myndigt (6 kap. 9 § och 10 kap. 2 § föräldrabalken). Finns det något mer du kan göra för att säkerställa att barnen får huset?Som nämnt ovan finns det egentligen inget behov att vidta ytterligare handling; din sambo har ingen rätt till bostaden. Om du ändå känner att den abstrakta vetskapen inte räcker till har du möjlighet att skriva ett testamente (9 kap. 1 § ärvdabalken). I detta kan du förordna din kvarlåtenskap precis som du vill och du kan tydligt skriva att du önskar att huset ska ärvas av dina tre barn. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan barn till avliden sambo begära bodelning och ha rätt samboegendom?

2021-01-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag behöver råd i frågan om sambolagen och vad för rättigheter som innefattas av den. Min förälder äger sedan tidigare en bostad som hens sambo senare flyttat in i. Sambon har diagnostiserats med en obotlig sjukdom och det är en tidsfråga innan sambon kommer att gå bort. Efter att sambon har flyttat in har det gjorts gemensamma inköp till lägenheten men köket har också blivit totalrenoverat på min förälders bekostnad. Sambon har sedan tidigare egna barn och min fundering är om de exempelvis sambons barn har rätt att åberopa hälften av renoveringskostnaderna i enlighet med sambolagen vid bortgång och ifall min förälder då behöver skriva ett samboavtal? Hur kan detta behöva formuleras i ett samboavtal för att min förälder inte ska behöva kompensera barnen för halva investeringskostnaden för köket den dag hennes sambo går bort samt har ni någon ytterligare rådgivning i detta ärende? Tack på förhand för hjälp med detta.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka lagbestämmelser gäller?Utifrån din fråga verkar det som om dina föräldrar inte har ett samboavtal vilket gör att sambolagen (SamboL) blir tillämplig vid en eventuell bodelning. Om din förälder och dennes sambo skulle upprätta ett samboavtal kan detta reglera vem som får vad vid en eventuell separation eller dödsfall. Ska en bodelning ske om en sambo avlider?I en bodelning mellan sambos ingår samboegendom, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Dock har endast den efterlevande sambon rätt att välja om denne vill begära bodelningen eller inte om en sambo avlider. Dödsboet kan alltså inte begära bodelning (8 och 18 § SamboL). Om din förälder väljer att begära bodelning kommer samboegendomen att delas lika mellan din förälder och den avlidne sambons dödsbo. Om din förälder inte begär bodelning kommer samboegendomen tillfalla sin förälder. Eftersom bostaden ägs av din förälder och dessutom införskaffats innan samboskapet inleddes kommer bostaden inte utgöra samboegendom oavsett om din förälder väljer att begära bodelning eller inte. Renoveringskostnaderna ingår i bostaden och ingår därför inte heller i samboegendomen. Detta har klarlagts i praxis att om renoveringen avser själva huset eller fast inredning i huset så ingår dessa investeringar i bostaden och kommer inte att ingå i bodelningen. På så vis kommer din förälder inte att behöva kompensera sambons barn för halva investeringskostnaderna. Ytterligare rådgivningJag hoppas att du fick din fråga besvarad och om du önskar vidare hjälp i ditt ärende eller med att upprätta ett samboavtal råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för ytterligare juridisk vägledning. Med vänliga hälsningar,

Efterlevande sambos rätt att bo kvar i gemensam bostad

2020-12-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ang. testamente för sambor med (enbart) särkullsbarn.Kan arvinge kräva (del-)ägarskap i de fastigheter som ingår i bodelningen?Överlevande sambo vill helst bo kvar och bli ensam ägare och kompensera arvinge med annat.Vem bestämmer?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är sambolagen (2003:376) (SamboL) som reglerar frågor gällande samboförhållanden. När ett samboförhållande upphör så ska s.k. samboegendom fördelas mellan samborna. Vad som menas med samboegendom är främst gemensam bostad och bohag (SamboL 3 §). Den totala samboegendomen ska fördelas jämnt mellan samborna och efter det kan arvingarna få sitt arv. Den som har bäst behov för lägenheten kan sedan i lottläggningen få hålla kvar lägenheten (SamboL 16 §). I detta fall går det att argumentera för att överlevande sambon har störst behov för att stanna kvar och kan av denna orsak bo kvar och sedan kompensera arvingen med annat. Det är alltså möjligt för den överlevande sambon att bo kvar och bli ensam ägare.Sammanfattning: Den överlevande sambon har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden om denne har bäst behov för att göra det. Om den överlevande sambon har möjlighet att kompensera så kommer det inte att medföra några som helst problem.Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.