När ska en bostad räknas som samboegendom?

2021-06-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger ett hus sen 27 år tillbaka. Under 10 år hyrde jag ut det. För två år sen flyttade jag och min sambo ihop i det huset med tillhörande mark (ej Kod 120), för att vi skulle kunna ha hästarna hemma. Räknas det som samboegendom? Jag är ensam ägare och står ensam på lånen. Vi har inte gemensamma barn.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om ett hus som du äger kan bli samboegendom om du och din partner flyttar in i huset för att ha det som gemensam bostadDin fråga regleras i sambolagen (SamboL)Bodelning kan krävas vid upphörande av samborelationNär ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom bodelning om den ena sambon begär det (8 § SamboL). Syftet med en bodelning är att värdet av sambornas samboegendom ska delas lika mellan samborna vid ett upphörande av ett samboförhållande. I sambolagen uppställs inga krav om att en begäran om bodelning ska ske inom en viss tid från och med samboförhållandets upphörande. Samboegendom omfattar bara sådan egendom som införskaffats under förhållandet för gemensamt brukTill samboegendom hör sambornas gemensamma bostad och bohag. Vad som avses med bohag är husgeråd och möbler i det gemensamma hemmet. För att bostad och bohag ska vara samboegendom krävs att egendomen har införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det saknar betydelse vem av samborna som har köpt egendomen eller om samborna köpt egendomen tillsammans. Det avgörande är att avsikten vid förvärvet måste vara att egendomen ska användas tillsammans av samborna. Samboegendom omfattar inte egendom som har införskaffats enskilt av en person utan att det vid förvärvet har funnits ett syfte att egendomen ska användas gemensamt med en sambo. Egendom som införskaffas innan ett samboförhållande inleds kan inte sägas vara införskaffad för gemensam användning och är därför enskild egendom. Sådan egendom ska inte ingå vid eventuell bodelning. Vad innebär detta för digOm du vid tidpunkten för husköpet köpte huset själv utan syfte att det skulle användas gemensamt med din nuvarande sambo är huset din enskilda egendom. Huset ska då inte räknas som samboegendom som ingår vid eventuell bodelningJag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

2021-06-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en sambo. Jag har sålt bostadsrätten (köptes långt innan vi blev sambos och kände varandra).Jag vill köpa en ny lägenhet där vi båda skriver oss. Jag vill inte att han har rätt till lägenheten vid en bodelning.Hur gör jag?Går skriva som enskild egendom utan hans kännedom?
Jacob Westin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du själv vill köpa en lägenhet för dig och din sambos gemensamma bruk, men att du inte vill att din sambo vid en eventuell bodelning ska kunna ta lägenheten i anspråk på något sätt. Din fråga är familjerättslig och behandlas i sambolagen (SL). Vid ett samboförhållandes slut är huvudregeln att en bodelning ska göras om en av samborna begär det, och då ingår endast sådan egendom i bodelningen som anses vara samboegendom (8 § SL). Det som utgör samboegendom är gemensamma bostad och bohag, men endast om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § SL). Från denna huvudregel görs undantag om samborna gemensamt upprättar och undertecknar ett skriftligt s.k. samboavtal, där det antingen bestäms att en bodelning överhuvudtaget inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SL). I ditt fall skulle en lägenhet, som du själv förvärvar men som används av båda dig och din sambo och som ni dessutom båda är skrivna på, klassas som samboegendom och preliminärt ingå i en bodelning. För att undvika att en bodelning mellan er överhuvudtaget sker eller att lägenheten inte ingår i en bodelning, kan ni tillsammans upprätta ett samboavtal där ni bestämmer detta. Antingen bestämmer ni att ingen bodelning ska ske eller att just lägenheten inte ska ingå i bodelningen. Det är viktigt att poängtera att det inte är möjligt för dig att undanta lägenheten från en bodelning utan din sambos vetskap och samtycke.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Får jag vara sambo med partner innan bodelning med hans exfru?

2021-06-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Får jag sambo med min partner innan han har bodelat med min exfru? Vad är det som gäller? Lägenheten är hans enligt äktenskapsförord.
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ett förbud att gifta sig med någon annan om man redan är gift, däremot finns det inget förbud mot att flytta samman med någon annan under äktenskapet. Det finns alltså inget hinder för att du ska kunna flytta in med din partner. Är lägenheten hans enligt äktenskapsförordet så kommer den heller inte vara med på bodelningen då det klassas som egen egendom. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan man reglera ägarandelar av lägenhet i ett samboförhållande?

2021-05-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag och min sambo ska köpa vår första gemensamma bostadsrätt. Vi kommer att lägga in ca 1,5 milj i kontantinsats. Jag kommer att stå för merparten av dessa pengar då jag äger en lägenhet sedan innan (= kommer använda vinsten till kontantinsats) och har större sparkapital sedan tidigare. Jag skulle säga att jag står för ca 80% av kontantinsatsen. Vi kommer dela lika på lånet, månadsavgifter och andra fasta kostnader. Vi vill båda vara säkra på att vid en eventuell separation och försäljning att jag får ut den andel av vinsten som jag lägger in. Hur föreslår ni att vi går tillväga. Ska jag äga 80% av lägenheten, eller ska vi skriva ett separat avtal (samboavtal?) kring att jag ska få ut 80% av vinsten. Finns det andra alternativ?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som berör sambor hittar du i sambolagen (SL). SamboegendomSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Det viktiga när man ska avgöra vad som är sambogendom är om egendom köpts i syfte för att användas gemensamt. Om ni skulle köpa en lägenhet i syfte att bo där tillsammans skulle denna utgöra samboegendom även fast du äger en större andel (3 § SL). BodelningBodelning innebär att samboegendomen fördelas mellan samborna. Huvudregeln vid bodelning är att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8 § SL). Det betyder att oavsett om du på pappret äger en större andel i lägenheten och betalat en större del för denna ska den delas lika mellan er. Ägarandelar har ingen betydelse eftersom ni köpt den i syfte att bo där tillsammans. Därför ska likadelning ske och ni skulle få lika stor andel av vinsten.SamboavtalDet finns dock all möjlighet att skriva ett samboavtal där ni kan reglera hur en eventuell bodelning ska gå till (9 § SL). Där kan ni reglera hur lägenheten ska fördelas mellan er eller om den inte ska fördelas. Detta är att rekommendera då att du äger 80% "på pappret" inte har någon betydelse vid en eventuell bodelning. För att du ska kunna få ut 80% vid en eventuell försäljning måste ni alltså skriva ett samboavtal angående detta. Sammanfattning och mina råd till digDet spelar alltså ingen roll hur stora andelar ni äger i lägenheten utan den ska vid separation delas lika mellan er. Det finns dock möjlighet att upprätta ett samboavtal för att kunna reglera eventuell bodelning. Jag skulle råda dig att upprätta ett sådant om du inte vill att lägenheten ska delas lika mellan er. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta ett samboavtal är ni välkomna att ta kontakt med våra jurister här. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Kan sambo kräva del av arv?

2021-06-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och mina två systrar har nyligen förlorat vår pappa. Vi är eniga och det råder inga problem oss sinsemellan. Men några månader (ca 4-5) innan vår pappa avled löste han ut sin dåvarande sambo och hon flyttade ut och skaffade en egen lägenhet. Nu verkar det som att hans ex vill begära lösöre från lägenheten samt att hon insinuerar att det bara gällde en "testperiod", vilket inte var fallet enligt de samtal vi hade direkt med vår pappa. Hon hade även tagit emot en större summa i lån från pappa till sitt företag som hon sedan satte i konkurs i samma veva som hon flyttade ut. Dessa blir givetvis svårt att få tillbaka. Inget testamente är upprättat. Men frågan är om hon kräva att få en del av arvet i egenskap av fd sambo? Del av lägenhet, lösöre eller annat? Vilken bevisning krävs och från hennes eller vår sida?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken rätt en ex-sambo till en avliden person har att utkräva egendom från den avlidneDin fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SamboL)En sambo saknar arvsrätt men kan ha rätt till egendom genom bodelningSambor saknar arvsrätt efter varandra. Ett gemensamt testamente måste upprättas mellan sambor för att de ska ha rätt att ärva varandras egendom. Bodelning ska genomföras innan den avlidnes arv delas ut (23 kap. 1 § ÄB).Bodelning kan krävas vid upphörande av samborelationNär ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom bodelning om den ena sambon begär det (8 § SamboL). Syftet med en bodelning är att värdet av sambornas samboegendom ska delas lika mellan samborna vid ett upphörande av ett samboförhållande. I sambolagen uppställs inga krav om att en begäran om bodelning ska ske inom en viss tid från och med samboförhållandets upphörande. Samboegendom omfattar bara sådan egendom som införskaffats under förhållandet för gemensamt brukTill samboegendom hör sambornas gemensamma bostad och bohag. Vad som avses med bohag är husgeråd och möbler i det gemensamma hemmet. För att bostad och bohag ska vara samboegendom krävs att egendomen har införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det saknar betydelse vem av samborna som har köpt egendomen eller om samborna köpt egendomen tillsammans. Det avgörande är att avsikten vid förvärvet måste vara att egendomen ska användas tillsammans av samborna. Vad innebär detta för digEx-sambon till er pappa kan kräva att en bodelning ska ske för att samboegendomen ska fördelas lika. Till samboegendom hör enbart egendom i form av bostad och bohag som införskaffats i syfte att samborna ska använda egendomen tillsammans. För att er pappas ex-sambo ska ha rätt till del av bostad och bohag krävs alltså att denna egendom införskaffats i syfte att användas gemensamt av er pappa och ex-sambon. Uppfylls inte detta krav så har egendomen inte karaktär av samboegendom som kan ingå vid eventuell bodelning. En bodelning ska göras innan er pappas arv fördelas. Till följd av detta är det alltså möjligt för ex-sambon att eventuellt få ut egendom genom bodelning. En sambo eller ex-sambo saknar dock arvsrätt, såvida det saknas testamente som uttrycker något annat. Vid fördelningen av det arv som er pappa efterlämnat kommer ex-sambon inte att ha rätt till egendom i kvarlåtenskapen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vem av samborna har rätt till hyreslägenheten vid separation?

2021-06-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag och min flickvän har bott ihop i ca 13 år.Jag står själv på hyreskontraktet på lgh som vi bor i, nu efter ca 13 år ihop har jag valt att vi ska gå åt var sitt håll.Alla räkningar samt hyra har vi betalat ihop som vi skaffat på oss mm Hon säger då att hon har lika rätt till lgh som jag har och trycker på sambolagen. Vad jag får fram så har hon ingen rätt till lgh då vi inte skrivit något avtal. Hur ligger det till igentligen? Har hon någon möjlighet att få lägenheten eller är det "bara" för henne att hitta en annan?Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågan kring vem som har rätt till hyreslägenheten regleras i sambolagen (SamboL). Avgörande är om ni skaffade lägenheten tillsammans eller om du skaffade den innan samboskapet, eftersom jag inte kan utläsa detta ur din fråga kommer jag redogöra för vad som gäller i båda situationerna (3 § och 5 § SamboL). Om lägenheten utgör samboegendom ska den tillfalla den som bäst behöver denOm ni skaffade hyreslägenheten för att bo i den tillsammans utgör den samboegendom, oavsett om enbart du står på hyreskontraktet. Vid begäran av dig eller din före detta flickvän kan en bodelning göras varav all eran samboegendom ska delas lika mellan er. Om ni inte kan komma överens vem som ska ta över hyreslägenheten ska den tillfalla den sambo som bäst behöver den (3 §, 8 §, 14 § och 16 § andra stycket SamboL).Vid bedömningen av vilken sambo som bäst behöver hyreslägenheten kan hänsyn tas till om någon av er har barn, er ekonomi eller möjlighet att erhålla bostad på annat håll.Om lägenheten inte utgör amboegendomOm du införskaffade lägenheten innan samborelationen utan avsikt att den skulle användas som er gemensamma bostad, så ska hyreslägenheten inte betraktas som samboegendom och därmed inte ingå i någon bodelning. Hyreslägenheten ska som utgångspunkt tillfalla den person som skaffade den innan samborelationen.Trots detta kan den andre sambon överta lägenheten under förutsättning att den sambon bäst behöver bostaden samt att det anses skäligt. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till om sambon har barn, i annat fall krävs synnerliga skäl för att den andre sambon ska kunna ta över lägenheten. "Synnerliga skäl" ska tillämpas restriktivt, det vill säga att det ska föreligga mycket starka skäl för att den andre sambon ska få överta lägenheten (22 § SamboL och prop. 1973:32 s. 169). SammanfattningVem som har rätt till hyreslägenheten beror dels på om lägenheten utgör samboegendom, dels på en behovsbedömning som jag tyvärr saknar underlag för att göra en bedömning av. Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten som kan avgöra frågan, oftast en advokat. I sådant fall får ni betala ansökningsavgift till tingsrätten samt advokatens arvode. Om du vill ta vidare frågan kan du även boka tid med en av våra kunniga jurister. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga och att det ordnar upp sig för dig!Vänligen,

Vad utgör samboegendom och vad behöver vi tänka på när vi ingår ett samboförhållande?

2021-05-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag ska flytta in i en lägenhet med min kille och nu undrar jag vad som räknas som samboegendom och vad vi behöver tänka på?
Minna Wall |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Tillämplig lag är sambolagen (SamboL). Vad utgör samboegendom?Endast den bostad och det bohag som ni införskaffar för gemensam användning utgör samboegendom (3 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Bostad och bohag som används uteslutande av den ena sambon eller huvudsakligen utgör fritidsändamål räknas inte som samboegendom (6-7 § SamboL). Därför räknas t.ex. inte en segelbåt eller ett fritidshus som samboegendom. Eftersom lägenheten är din killes sedan tidigare (den inte är införskaffad för gemensam användning) utgör den inte samboegendom. Det ni behöver tänka på är alltså att det bohag som ni införskaffar för gemensam användning kommer utgöra samboegendom. Vad behöver vi tänka på när vi ingår ett samboförhållande?När ni blir sambor förändras inte äganderätten men om förhållandet upphör så ingår samboegendomen i en bodelning (8 § SamboL). Ni har dock möjlighet att skriva ett samboavtal om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen eller att det inte ska ske någon bodelning överhuvudtaget (9 § SamboL). En annan sak att vara medveten om är att sambor inte ärver varandra, detta kan ni förändra genom att upprätta ett testamente. Ni kan även skriva varandra som förmånstagare på era livförsäkringar för att skydda varandra vid olycka eller dödsfall. Ni kan enkelt och till ett fast pris både upprätta ett samboavtal och ett testamente via oss här: https://lawline.se/fixed_price Hoppas att svaret har varit till er hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vad ingår i bodelningen mellan sambor?

2021-05-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Vi har ett samboavtal skrivet och jag skall flytta ut ur hennes lägenhet. Vi har varit sambo i cirka 11 månader. Vad gäller beträffande inköpta inventarier till hennes sommarställe? Det är skrivet som enskild egendom i vårt samboavtal. Vad händer med tex gemensamt inköpt vin/köksutrustning/möbler i lägenheten? Vad händer med saker som givits som gåvor oss imellan? Behöver man skriva någon form av dokumentet, som säger att samboavtalet är avslutat?Med vänliga hälsningar
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor regleras i sambolagen (SamboL). Vad ingår i en bodelning mellan sambor?Om två sambor ska flytta isär ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Bodelning är när sambornas gemensamma bostad och bohag delas lika mellan dem. I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sådant som inte är samboegendom ingår inte i bodelningen. I samboegendomen ingår inte sådant som den ena sambon fått i gåva av någon annan, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § SamboL).Ditt fallDetta betyder att de inventarier till sommarstället inte kommer att ingå i bodelningen och ska alltså inte delas lika mellan er både då de är skrivna som enskild egendom men även då det inte räknas som bohag eftersom det inte tillhör er permanenta bostad. Det som är gemensamt inköpt till lägenheten såsom möbler och köksutrustning ska delas lika mellan er förutsatt att ni köpt sakerna i syfte att använda tillsammans. När det gäller gåvor som givits mellan er ska det ingå i bodelningen och därför delas lika mellan er. Detta då gåvor mellan samborna ska ingå till skilda från gåvor från utomstående personer. Ett dokument att samboavtalet är avslutat behöver inte skrivas. När ni flyttar isär upplöses samboförhållandet och samboavtalet är därmed inte längre giltigt. Sammanfattning Sammanfattningsvis ingår alltså gemensamt inköpta möbler och dylikt samt gåvor mellan er sambor i boldeningen och ska delas lika. Däremot ingår inte inventarier från sommarstället i bodelningen. När ni flyttar isär upplöses samboförhållandet och samboavtalet är därmed inte längre giltigt. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,