Är sambolagen tillämplig när en relation avslutats flera gånger tidigare men pågick vid tiden för den ena sambons bortgång?

Sambolagen - bodelning Min bror hade ett samboförhållande med en kvinna som flyttade in i hans lägenhet (bostadsrätt) 1984. Han köpte en lägenhet till 1985, intill den första och gjorde båda lägenheterna till en bostad. Men hans sambo flyttade ifrån honom 1986. Någon bodelning enligt sambolagen skedde inte. 1993 kom samma kvinna tillbaka och bodde hos min bror till 1995, sedan flyttade hon till en annan adress igen. 2004 kom hon tillbaka och de bodde i hans lägenhet tills hans plötsliga bortgång i sommar i år (2022). Denna gång begärde hon bodelning. Något testamente finns inte. Har kvinnan rätt att kräva halva bostaden och halva bohaget nu, 2022? Kommer sambolagen att tillämpas nu? Tacksam för ert svar. 

Lawline svarar

 Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Är sambolagen tillämplig när relationen tidigare avslutats men pågick vid tiden för dödsfallet? 

Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll (1 § Sambolagen (SamboL)). Ett samboförhållande upphör om någon av samborna avlider (2 § tredje punkten SamboL). Vid tiden för dödsfallet har du angivit att paret befann sig i en relation sedan många år tillbaka och bodde i samma lägenhet. Med hänsyn till dessa omständigheter finns det inget som tyder på att sambolagen inte skulle vara tillämplig, tidigare avslutande av relationen har ingen betydelse när samboskap förelåg vid dödsfallet. 

Har kvinnan rätt att kräva halva bostaden och halva bohaget? 

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske på begäran av någon av samborna. I detta fallet har kvinnan begärt bodelning vilket är tillräckligt (8 § SamboL). I bodelningen ska samboegendomen ingå. Jag har för lite information för att kunna avgöra om bostaden samt bohaget utgör samboegendom men enligt huvudregeln avser sambors gemensamma bostad fast egendom som någon av samborna äger eller innehar och som är avsedd som sambornas gemensamma hem (5 § SamboL). Vidare avses med det gemensamma bohaget lös egendom i bostaden som varit till för det gemensamma hemmet och inte använts uteslutande för den ena sambons bruk (6 § SamboL). Undantaget samboegendomen är sådant bohag och sådan bostad som mestadels använts för fritidsändamål (7 § SamboL). 

Sammanfattning 

Kvinnan kan kräva bodelning då samboskapet upphört och det räcker att en part gör detta. I bodelningen ska samboegendom ingå och jag har redogjort för dig vad för egendom detta innebär, men saknar information för att kunna avgöra vad som specifikt utgör samboegendom och inte. 

Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Om du har fler funderingar är du alltid välkommen med fler frågor till Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. 

Vänligen, 

Olivia SeverinssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”