Kan sambos ärva fritidshus?

Hej! Hur fungerar arv gällande fritidshus? Min syster o jag kommer ärva ett fritidshus som vår far äger. Det har funnits i familjen innan far träffade sin sambo och vi har spenderat alla somrar där. Han är sambo och de bor 4-5 månader/år i denna stuga, hon bidrar till skötsel och ev till renoveringar. Min far säger att hon inte har del i stugan och inte kommer få något från den vid hans död. Vad gäller vid arv för oss barn och vad skulle kunna försvåra/förhindra att bara vi barn ärver vår far? Enl honom har hon ingen del i/rätt till stugan (behöver det isf framgå i ett testamente?) utan vi barn är enda arvtagarna. Stämmer detta iom att hon bott/bidragit till stugan? Tacksam för olika scenarion (om hon tex bidragit ekonomiskt/annat sätt). Vad kan försvåra för oss arvingar så att hon får rätt till del av stugan vid det fall han avlider före henne. Ett tillägg: om fritidshuset är belånat för deras genemsamma inköp, tex bil eller på deras gemensamma radhus, vad händer då när det är dags för bodelning/arv? Vad händer vid arvsdelning om lån finns som bara vår far står på, ärver vi då dessa? Lite rörig fråga men hoppas på ett Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem fritidshuset tillfaller i de fall din far skulle avlida. 

Ärver sambos varandra?
I svenskrätt är huvudregeln att sambos inte ärver varandra i de fall den ena avlider men kan begära bodelning för att få ut sin egen andel av samboegendomen, se 8§ Sambolagen samt 18§ Sambolagen. Alltså för att fritidshuset ska kunna ingå i en bodelning så måste den anses vara samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad eller bohag som förvärvats för gemensam användning, 3§ Sambolagen. Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad eller bohag enligt 7§ sambolagen. Fritidshuset infattas därför inte av begreppet samboegendom. Men även att det framgår att din far förvärvat den innan samboförhållandet inträdde försvårar hennes möjligheter att få fritidshuset i bodelningen. 

Att fritidshuset inte ingår i bodelningen innebär inte att din fars sambo inte kan göra anspråk på de saker hon tillfört fritidshuset. Fritidshuset kan fortfarande ägas av båda gemensamt men kan inte ingå i bodelningen. I ert fall framgår det att endast din far är ägare vilket innebär att endast hans barn kan ärva fastigheten. I de fall hon bidragit ekonomiskt genom att köpa vissa möbler eller annat kan hon göra anspråk på dessa saker som hennes egendom. 

Trotts att de bor där 4-5 månader om året så kan huset inte anses som samboegendom då det inte är köpt för detta ändamålet. Det framgår att din far har ägt huset innan samboförhållandet inträtt, 3§ Sambolagen. 

Pant
I de fall Samborna pantsatt fastigheten för gemensamma köp måste panten betalas av oavsett vem som får fastigheten. Detta kan innebära att hon får betala för sin del av skulden och dödsboet betalar av skulden för din far. Säkerheten i huset kommer att finnas så länge skulden finns.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att huset inte kan vara en del av en eventuell bodelning mellan samborna men även att din fars sambo inte ingår i dödsboet och ärver därför inget av din fars egendom. 

Hoppas att du fått svar på din fråga och ifall du undrar något annat är du välkommen att kontakta Lawline igen. 

Hassan othmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”