Kan min sambo ha rätt att överta bostaden om vi går skilda vägar?

Jag bor ihop med min sambo men vill gå isär. Vi båda står på hyreskontraktet fast jag har stått längre ja enda sedan vi flyttade in hit för 14 år sedan. Hon skrevs in på kontraktet 4 år senare. Bör också tillägga att det endast är jag som betalt hyran här hon har inte ens betalt en liten del av den. Ja hon har ingen ekonomisk möjlighet att betala den. Om jag skulle ansöka om att avbryta samboskapet skulle hon ens ha en chans att vara den som får rätten till lägenheten? Vi har två barn ihop om nu det skulle förändra något som hon väl tar lite större ansvar för då hon inte jobbar så mycket? Tacksam för lite svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från, i mitt svar, att det inte finns något samboavtal och att sambolagen (2003:376) är fullt tillämplig.

Samboförhållandets upphörande

Jag vill börja med att förtydliga att ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sätt enligt 2 §:

1. Om samborna ingår äktenskap

2. Om samborna flyttar isär 

3. Om någon av samborna avlider

Någon ansökan om upphörande av samboskap behöver således inte göras, utan ert samboskap upphör när någon av ovanstående situationer inträder.

Vad räknas som samboegendom?

Som samboegendom räknas bostad och bohag som ni har förvärvat gemensamt (3 §). Det innebär att har egendomen varit avsedd för ert gemensamma förvärv så ska den delas lika. Det gäller alltså även för den gemensamma bostaden. Så, frågan är om ni har förvärvat bostaden gemensamt. Visserligen har ni bott där i 14 år och hon har också stått på kontraktet i 10 år. Jag vågar inte sia om huruvida bostaden räknas som samboegendom eller inte då jag har för lite information för att bedöma det, men det är alltså den bedömningen man gör. 

Kan min sambo ta över bostaden?

Om bostaden inte skulle utgöra samboegendom, finns det ändå en liten chans för din sambo att överta bostaden enligt 22 §. I sambolagen har paragrafen följande lydelse " Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt".

Det innebär att 

1. Bostaden inte ska utgöra samboegendom (som jag har förklarat ovan).

2. Sambon ska "bäst behöva" bostaden.

3. Övertagandet ska med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses vara skäligt.

Här får man göra en skälighetsbedömning från fall till fall och beakta omständigheterna i övrigt. De facto att ni har barn tillsammans skull exempelvis kunna tala för att det skulle kunna vara skäligt för henne att överta bostaden, men å andra sidan är det du som har betalt omkostnaderna, vilket skulle kunna vara en omständighet till din fördel. 

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att ge dig ett exakt svar utifrån omständigheterna i frågan. Däremot kanske du kan få lite hjälp med att förstå juridiken bakom regleringen och dem juridiska bedömningar som behöver göras för att komma fram till en lösning. 

Om du är i behov av närmare juridisk rådgivning så rekommenderar jag dig att kontakta en advokat eller jurist som är specialiserad på denna typen av frågor. 

Du är naturligtvis varmt välkommen att kontakta vår expressrådgivning också. Där kan du få närmare rådgivning och har dessutom möjlighet till återkoppling i ditt ärende. 

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Lycka till!

Med vänliga hälsningar, 


Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”