Träder sambolagen in om min pappa avlider och gemensamt införskaffat ett antal fordon?

Min pappa har varit sambo i över 20 år med en kvinna som inte är min mamma. Nu gick hon bort för 5 månader sedan. De har gemensamt införskaffat skotrar, fyrhjulingar , traktorer och renoverat hennes hus. Nu efter bouppteckning säger hennes barn att allt ska samlas ihop och säljas å delas till dom. Träder inte sambolagen in? De har redan tagit över deras gemensamma husbil och sålt. 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att din pappa varit sambo med en kvinna i 20 år, där de gemensamt införskaffat skotrar, fyrhjulingar, traktorer samt renoverat hennes hus. Kvinnans barn menar på att fordonen tilldelas dem, och du undrar ifall sambolagen träder in. 

Bestämelserna som aktualiseras är sambolagen (SamboL) och samäganderättslagen (SamägL)

Samboförhållande
Först måste det utredas om det förelåg ett samboförhållande. I enlighet med SamboL 1 § avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll vara sambos. Samboförhållandet upphör när någon avlider enligt 2 § p 3

Sambors egedom
Sambors gemensamma bostad och behag utgör samboegendom, då egendomen förvärvats för gemensam användning, enligt 3 §. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för hemmet, enligt 6 §. Vidare enligt 7 § räknas inte bohag som samboegendom om den används huvudsakligen för fritidsändamål. 

Fordon utgör alltså inte i samboegendom, vilket även uttrycks i förarbetena.   

Samäganderätt
I enlighet med SamägL 1 § gäller att om två eller flera personer är gemensamma ägare av en lös sak så tillkommer värdet dem båda. Om de äger saken lika mycket tillkommer värdet dem till hälften var. 

Sammanfattande bedömning i ditt fall
Alltså, de gemensamt införskaffade skotrarna, fyrhjulingarna och traktorerna utgör inte samboegendom. Därför aktualiseras samäganderättslagen, som uttrycker att om de ägde dem gemensamt så ska värdet delas mellan dem. Vanligast är att värdet delas utifrån hur stor del din pappa och hans tidigare sambo ägde. Din pappa bör alltså ha rätt till hälften av värdet. 

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline. 

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”