Vad händer med hyresrätten när vi separerar?

2013 via Bostadsförmedlingen i Stockholm fick jag ett förstahandskontrakt på en hyresrätt. Min sambo sedan lång tid tillbaka, vårt gemensamma barn och jag flyttade tillsammans till bostaden med syfte att använda den som vårt gemensamma hem. Jag står som hyresgäst medan sambon står som medboende på hyresavtalet. Ett år senare 2014 beslutade vi att sluta leva som sambos och separerade. Sambon flyttade till egen hyresrätt medan vårt gemensamma barn och jag bodde kvar i hyresrätten. Vi genomförde enkel bodelning genom att skriva ner på ett papper våra gemensamma saker och jag betalade sambon för möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som finns kvar i hyresrätten. År 2018 bestämde vi att försöka igen och sambon flyttade tillbaka till hyresrätten som vi alla tre nu bor i. Nu 2022 vill jag separera för vårt nya parförhållande fungerar inte. Vi vill båda bo kvar i hyresrätten vilket ställer till det. Har min sambo rätt att bo kvar i lägenheten? Kan hyresrätten fortfarande anses vara anskaffat för gemensamt bruk i vårt nya samboförhållande sedan 2018 eller är det nu mera min enskilda egendom eftersom vi separerade 2014 och sambon nu flyttar in i en hyresrätt där jag redan bor sedan tidigare? Vi båda har det ekonomiskt bra och vi har inga enskilda barn utan bara vårt gemensamma.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är sambolagen (SamboL)

Givet att det rör sig om ett nytt samboförhållande och med tanke på den långa tid (fyra år) som har förflutit sedan ni separerade första gången bedömer jag att den nuvarande bostaden inte kan anses införskaffad för gemensamt bruk. Utgångspunkten för den rättsliga bedömningen måste således, i vart fall enligt min mening, utgå från den nu aktuella samlevnaden. Och du hade ju hyresrätten innan denna tog vid. 

Frågan avseende bohaget och vad som däri ska ingå i bodelningen kan jag dock inte besvara eftersom det är omöjligt för mig att veta exakt när möblemang och annat dylikt införskaffades. Men generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden inleddes kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1, s. 257.

Om det mot förmodan skulle visa sig att bostaden trots allt utgör samboegendom ska den bodelas. Men eftersom det inte finns något förmögenhetsvärde (för hyresgästen) kopplat till en hyresrätt utan endast ett s.k. bruksvärde, vilket är svårt att värdera i pengar, kommer frågan om övertaganderätt i praktiken att bli en ren förhandlingsfråga mellan dig och din blivande ex-sambo. Om ärendet slutligen skulle hänskjutas till domstol, för att ni inte kan komma överens, kan följande anföras. 

Enligt 16 § 2 st. SamboL gäller att den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Här sker en behovsprövning vari flertalet faktorer tillmäts betydelse. Exempelvis väger ensam vårdnad om barnen tungt alternativt om det bestäms att barnen huvudsakligen ska bo hos en av samborna. Andra relevanta faktorer vid den här bedömningen är närhet till skolgång och barnomsorg liksom en sambos ålder, handikapp och hälsa i övrigt. Även närheten till sambornas respektive arbetsplatser liksom möjligheterna att kunna hitta en ny bostad på annat håll. 

Vid sidan av behovsprövningen görs även en skälighetsbedömning, vilken innebär att även om en sambo anses ha störst behov av bostaden ska övertagandet framstå som skäligt gentemot den andra. Här kan exempelvis affektionsvärden komma att spela stor roll, vilket kan bli aktuellt om det rör sig om ett föräldrahem eller en släktgård, se t.ex. hovrättsfallet RH 1994:59

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Oavsett vilket är som sagt min uppfattning att hyresrätten i den nu uppkomna situationen inte ska betraktas som samboegendom. Lägenheten är med andra ord din och faller därmed utanför den kommande bodelningen. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”