Är jag fortfarande tvungen att betala hyra till min sambo efter samboförhållandets upphörande?

Jag flyttade in hos min ”sambo” för 3 år sedan i hans befintliga lägenhet. Jag står ej med på kontraktet men varit skriven här och swishat honom ett belopp varje månad. Efter sanningen kommit fram så ska vi gå isär och jag flyttar även med tanke på att jag är höggravid och behöver en trygg miljö att föda i. Vi har kommit överens om hur vi delar upp våra ”ägodelar” däremot hävdar han att jag måste betala uppsägningstiden i 3 månader? Jag flyttar iväg och kommer ha en egen hyra att stå för, känns fel att jag ska betala 3 månader för honom att bo kvar när det är han som varit otrogen och bedragit mig. Jag borde ej ha någon rätt rent mot hyresvärden att betala uppsägningstiden eftersom det är han som står på kontraktet men vad är det han kan göra? Hur ser sambolagen ut när det kommer till detta? Han har vetat detta i snart 3 månader men valde att berätta det för mig för 1 vecka sedan. Så allt har kommit som en chock för mig..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresrätten utgör inte samboegendom eftersom ni inte införskaffade den för gemensamt bruk (han hade ju redan den), och övertagande av den andra sambon (du) är därför som utgångspunkt inte aktuellt (3 §, 8 § och 16 § andra stycket sambolagen). Du verkar inte heller ha begärt något övertagande av hyresrätten enligt 22 § sambolagen (dvs. övertagande i vissa fall när hyresrätten inte utgör samboegendom, som i ditt fall).

Sambor har till skillnad från makar ingen underhållsskyldighet gentemot varandra. Det finns därför ingen lagstadgad skyldighet för dig i sambolagen eller i någon annan lag att “hjälpa till” med hyresbetalningar till en hyresrätt som din sambo har upplåten till sig och ensam står på. Din sambo svarar för sin försörjning och du för din. En muntlig överenskommelse om att du ska betala ett visst belopp varje månad kan förvisso vara bindande för dig, men den överenskommelsen får enbart anses gälla den tiden ni faktiskt är i ett samboförhållande om ni inte har kommit överens om något annat. En sådan överenskommelse regleras inte i sambolagen, utan följer av de lagar och rättsliga principer som gäller för avtal i allmänhet. Ett samboförhållande upphör t.ex. när ni har flyttat isär (2 § första stycket punkt två sambolagen).

Som du är inne på är du inte, och har aldrig varit, rättsligt förpliktigad att betala någon hyra till hyresvärden. Det är din sambo som har ett avtalsförhållande med hyresvärden, inte du. Jag bedömer inte heller att du har någon skyldighet att betala någonting till sambon utöver för tiden du faktiskt bodde hos honom. Du kan alltså fortfarande ha en rättslig skyldighet att betala till sambon för tiden innan du flyttade därifrån, p.g.a. er överenskommelse, dvs. för tiden innan samboförhållandets upphörande.

Utifrån vad du har uppgett i din fråga bedömer jag att din sambo inte har någon rättslig grund att kräva dig på pengar för tiden efter samboförhållandets upphörande, dvs. efter då ni flyttar isär. Han kan därför inte göra någonting. Att han i så fall ensam får betala hyra under uppsägningstiden är inte ditt problem.

Tveka inte att ställa en ytterligare fråga om några oklarheter kvarstår! 

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”