Köpa samboegendom med enskild egendom, vad händer vid försäljning?

Frågar vad som gäller vid en separation som sambos när jag har betalt kontantinsats på ett hus från pengar jag jag fått i gåva till just det ändamålet. Där det står i gåvobrevet att pengarna inte ska ingå i en ev bodelning. Har motparten ändå rätt till pengarna vid en ev. Försäljning av huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som sker med pengarna vid en eventuell försäljningen av ert hus, när du har betalt kontantinsatsen med pengar som varit enskild egendom genom förbehåll vid gåvotillfället. 

Din fråga regleras i sambolagen (hädanefter samboL). 

Samboegendom och bodelning

När två sambor separerar och de flyttar isär anses ett samboförhållande avslutat, se 2 § samboL. Vid en separation kan en av parterna begära att en bodelning ska göras, se 8 § samboL. Regeln är s.k. dispositiv, vilket innebär att två sambor på förhand kan avtala om att det inte ska ske en bodelning vid separationen, se 9 § samboL

Det som ska utredas ut vid en bodelning är hur egendomsförhållanden såg ut den dagen samboförhållandet avslutades. Vid en bodelning mellan sambor gäller att den gemensamma bostaden och bohaget (möbler osv i det gemensamma hemmet) utgör samboegendom, se 3 § samboL, om de är förvärvade för gemensamt bruk. Annat utgör enskild egendom. 

Till samboegendom hör inte det som listas i 4 § samboL. Det är då till exempel egendom som man fått i gåva med förbehållet att det ska vara mottagarens enskilda egendom, vilket i ditt fall är de pengar som du fått i gåva. Det som har trätt i stället för denna egendom är också att se som enskild egendom, se 4 § 4 p. samboL. Egendomen som trätt i den enskilda egendomens ställe kallas för surrogat.  

Din situation

I din situation är det rent lagtekniskt så att de likvida medlen som utgjorde enskild egendom är att se som enskild egendom även när detta har investerats i en gemensam bostad som annars i sin helhet är att betrakta som samboegendom. En viss del av bostaden kommer då att betraktas som enskild egendom, alltså utgöra ett surrogat. Däremot kan det bli svårt att bevisa detta. Om det är så att det finns tydliga gåvohandlingar som visar att det verkligen var den enskilda egendomen som användes vid köpet, och att detta då utgör X % av bostadens värde, kan detta vid en försäljning av lägenheten undanhållas från bodelningen. Det kan dock bli problematiskt när det inte är lika tydligt vilka av dina medel som använts för att finansiera bostaden. 

Jag tänker att det är lättast att avhandla detta under vårt telefonsamtal som du har bokat in. Då kan vi prata mer om de faktiska omständigheterna som föregick köpet, och hur situationen kan bedömas. Det korta svaret är som du ser att pengarna efter förvärvet fortsatt bör vara enskild egendom, men att det kan bli knepigt att styrka det. 

Eftersom du har beställt ett Express24-ärende med telefonuppföljning antar jag att du är angelägen om att få en snabb uppföljning på ditt ärende. Därför kommer jag att ringa dig imorgon tisdag den 27 september kl. 16.00. Det kan vara bra att veta att jag ringer från dolt nummer. Om det är så att tiden inte passar, eller om du har några frågor innan dess får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”