Kan sambos ärva varandra med fri förfoganderätt (orubbat bo)?

Kan sambos upprätta ett likadant avtal som gifta kan göra om att "få bo i orubbat bo" om den ena parten avlider? Om så är fallet, blir det ändå delning av arvet efter tillgångar på tex bank? Upphävs avtalet den dagen den överlevande flyttar ihop med ny partner?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"Orubbat bo"

Begreppet "orubbat bo" är ett ålderdomligt begrepp som inte används idag. När vi idag talar om "orubbat bo" så talar vi om att ärva med fri förfoganderätt - vilket är samma sak.

Att ärva med fri förfoganderätt

Principen om "fri förfoganderätt" kommer till uttryck i 3 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄB). Det innebär att den make som överlever den andre har rätt att ärva den avlidne makens del med fri förfoganderätt - vilket innebär en rätt att fritt förfoga över egendomen med undantaget att man inte får testamentera bort den. Detta gäller alltså för gifta makar.

Sambos 

Till skillnad från makar så ärver inte sambor varandra enligt svensk rätt. Det enda sättet för sambos att ärva varandra är genom att upprätta ett testamente. Det som dock bör framhållas i sammanhanget är att om det finns barn kan det bli svårt även om det finns ett testamente. Detta eftersom barn är bröstarvingar och har rätt att få ut sin laglott efter sin förälders död, vilket är lagstadgat i 7 kap 1 § Ärvdabalken. Genom att bröstarvingar (gemensamma barn) eller särkullbarn (barn till enbart den avlidne) påkalla jämkning av testamentet har de rätt att få ut sin del av arvet vilket då går "före" sambons arv.

Vad gäller bodelning så är det inte ett krav när det gäller samboskap utan det görs endast om någon av samborna begär det, vilket framgår av 8 § Sambolagen. Finns det en skrivelse om att ärva med fri förfoganderätt i testamentet så gäller det livet ut, oavsett om sambon flyttar ihop med en ny eller inte.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så ärver alltså inte sambor varandra men det kan regleras med testamente. Men för att detta ska fungera fullt ut så krävs det att det varken finns bröstarvingar eller särkullbarn då dessa har en lagstadgad rätt att få ut sitt arv. Ärver sambon med fri förfoganderätt så innebär det en rätt att fritt förfoga över egendomen men inte testamentera bort den livet ut och upphävs alltså inte genom att levnadsförhållandena förändras.

Jag hoppas att det var ett tillräckligt svar på din fråga!

Tilda HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”