Som förälder äga lgh tillsammans med barn som har sambo

Hej, jag ska köpa en ny (nyproduktion) bostadsrätt som min dotter och hennes sambo gemensamt ska flytta in i. Jag kommer äga bostadsrätten till 90% och min dotter 10%. Jag kommer stå för alla lån tillhörande bostadsrätten. Jag undrar nu om vi måste skriva något för att undvika att min dotters sambo har rätt till del av lägenheten vid eventuell separation dem emellan? Kan tillägga att jag har en son också, vi tänker skriva något papper själva så att min son känner att allt är ok.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni måste vidta några åtgärder för att inte en eventuell separation mellan din dotter och hennes sambo kan få konsekvenser för er. Vad gäller det papper ni tänker skriva med er son kan sägas att ett löfte om gåva inte är juridiskt bindande i svensk rätt, även om det sker i skrift. Med andra ord kan inte er son rent juridiskt kräva något med stöd av den överenskommelsen. Däremot står det självklart er fritt att kompensera er son bäst ni vill inom familjen, och det finns självklart inget hinder mot att man hedrar en sådan överenskommelse. 

Din dotters ägande av lägenheten

Det regelverk som gäller för din dotter och hennes sambo är sambolagen (hädanefter SamboL). Vid en separation mellan sambo där de flyttar isär anses ett samboförhållande avslutat, se 2 § SamboL. Vid en separation kan en av parterna begära att en bodelning ska göras, se 8 § SamboL. Regeln är s.k. dispositiv, vilket innebär att två sambor på förhand kan avtala om att det inte ska ske en bodelning vid separationen, se 9 § SamboL

Det som då ska utredas är hur egendomsförhållanden såg ut den dagen samboförhållandet avslutades. Vid en bodelning mellan sambor gäller som huvudregel att den gemensamma bostaden och bohaget (möbler osv i det gemensamma hemmet) utgör samboegendom, se 3 § SamboL, om de är förvärvade för gemensamt bruk. Det finns många exempel på att en bostadsrätt utgör samboegendom även om endast en av parterna har något faktiskt ägande, och därför är det väldigt troligt att din dotters 10% kommer att räknas som samboegendom. 

Om din dotter äger 10% av lägenheten kommer detta med stor sannolikhet att utgöra samboegendom, och följaktligen kan hennes sambo kräva att dessa 10% delas mellan dem vid en eventuell separation. 

Mina förslag

För att undvika att detta sker finns det två alternativ som jag ser det. Det första alternativet är att din dotter och hennes sambo tecknar ett samboavtal som fråntar bostaden dess karaktär av samboegendom. Det är den absolut enklaste lösningen och även den jag skulle rekommendera. Detta sker enligt de föreskrifter som finns i 9 § SamboL. Det innebär att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter. I avtalet kan parterna även undanta delar av bohaget från att vara samboegendom, om de skulle vilja det. 

Det andra alternativet är att man avtalar om att någon bodelning med stöd av sambolagens regler inte ska ske över huvud taget, men eftersom det endast verkar vara lägenheten som ugör ett ”problem” skulle jag rekommendera den första lösningen. Jag har ingen aning om hur er relation till er dotters sambo ser ut men det kan vara känsligt att som utomstående diktera deras interna förhållande genom att föreslå att hela sambolagen sätts ur spel. Att ni har ett samboavtal som fråntar lägenheten dess karaktär av samboegendom som förutsättning för att ni hjälper till ekonomiskt är nog lättare att föreslå. 

Oavsett vilken lösning ni väljer är det bra om det sker i samråd med en jurist för att gardera sig mot problem med avtalet senare. Om ni vill ha hjälp med att upprätta det hjälper vi på Lawline gärna till med det. 

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett samboavtal, eller om du skulle ha några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”