Hur får man gemensam vårdnad om man inte är gifta?

2021-03-04 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag och mitt ex ska ha barn och undrar då hur det blir gällande vårdnaden? Som jag förstått det så får mamman ensam vårdnad vid födsel när man är ogift. Men behöver då pappan ansöka om stämning för att kunna få vårdnad eller hur går det till?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor som rör vårdnaden av barn regleras huvudsakligen i föräldrabalken (FB).Precis som du nämner får mamman ensam vårdnad vid födseln om hon är ogift (6 kap. 3 § FB). I dessa situationer görs en faderskapsutredning. Vanligtvis går det till så att mamman uppger vem som är pappan och pappan får bekräfta det. Faderskapsbekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och bekräftelsen kan göras även före barnets födsel (1 kap. 4 § FB). Det smidigaste sättet att få gemensam vårdnad är att ni föräldrar anmäler gemensam vårdnad om barnet i samband med bekräftandet av faderskapet. Er önskan ska då godkännas om det inte finns starka skäl som talar emot det (6 kap. 4 § FB).Om ni inte är överens kan pappan på egen hand ansöka till tingsrätten om att ni ska ha gemensam vårdnad eller att han ska få egen vårdnad (6 kap. 5 § FB). När rätten ska besluta om vårdnaden ska vara gemensam fästs det särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att komma överens och kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. I frågor som rör beslut om vårdnaden ska barnets bästa alltid stå i fokus (6 kap. 2 a § FB), där en viktig aspekt är barnets rätt till kontakt med båda sina föräldrar.Jag hoppas att detta besvarade din fråga.Vänliga hälsningar,

Byte av skola vid gemensam vårdnad

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej min sambo är i vårdnadstvist med barnets mamma. Pappan har flyttat till mig en annan kommun.Barnets mamma saknar folkbokföring adress.Barnet vill bo hos oss på heltid och gå i skola hos oss, barnet är 10 år.Barnet har pendlat 3h dag på pappas veckor till skolan.Pappan har ansökt om skolplats här och har fått plats här, men mamman samtycker inte eller svarar inte.Det går inte heller att nå henne, barnet förväntats att börja den nya skolan på måndag och den andra skolan är informerad.Vill tillägga att barnet har adhd och ångest och mår dåligt av att åka till mamma.Mamma har gått med på att han ska bo här men inte att han ska byta skola. Känner inte rimligt att han ska behöva åka så många h per dag samt att han faktiskt vill byta till en skola hos oss.Rätten avslog ansökan om en interminiskt beslut om ensamvårdnad då de två veckor till kallelse till rätten. Men vart ska han gå i skolan?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid gemensam vårdnad bestämmer vårdnadshavarna tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). När det gäller val av skola måste vårdnadshavarna vara överens, kan de inte komma överens ska det rådande förhållandet bestå delvis barnet ska inte byta skola. En skola får inte skriva in ett barn i skolan på ansökan av en vårdnadshavare om inte båda vårdnadshavarna samtycker.I ditt fall vore den juridiska lösningen att en av föräldrarna söker ensam vårdnad så att den föräldern ensam kan bestämma gällande skolval. Ensam vårdnad kan fås antingen genom avtal om båda föräldrarna är överens eller fastslaget i en dom (6 kap. 5, 6 §§ föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Min sambo har 2 barn i förskoleåldern sedan ett tidigare förhållande. Dom har enskilda samtal med familjerätten kring uppdelning av dagar han och hans ex ska dela på barnen som t.ex. varannan vecka, eftersom dom inte kommer överens hjälper familjerätten till att medla. Nu undrar vi om han får ge mig som är sambo till honom och inte barnens vårdnadshavare en fullmakt för att sköta detta ärende med familjerätten och svara i hans ställe sköta kontakten kring barnen. Får man skriva en fullmakt för hans del av vårdnaden utan den andres medgivande? Dom har delad vårdnad och är skriva hemma hos oss.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger kan föräldrar genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 18 § föräldrabalken, 5 kap. 3 § socialtjänstlagen). Det är allts endast föräldrar samtalen är till för och inte någon annan. Du kan därför inte deltaga på samtalen i din sambos ställe. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad har jag för skyldigheter gentemot mitt barn efter denna fyllt 18 år och gått ut gymnasiet?

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Vad har jag för skyldigheter gentemot mitt barn när denna är över 18 år och gått ut gymnasiet?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du som förälder/vårdnadshavare har för skyldigheter gentemot ditt barn efter att denne fyllt 18 år, samt efter att personen gått ut gymnasiet. Den lag som främst är tillämplig är Föräldrabalken (FB). Beroende på om du är vårdnadshavare, förälder eller både och har du olika skyldigheter gentemot ditt barn. En vårdnadshavare (vanligtvis föräldern, men kan även vara särskilt förordnad vårdnadshavare) har ansvar över vårdnaden av barnet, dock endast fram till att barnet fyllt 18 år (6 kap. 2 § FB). Den skyldighet som sträcker sig längre än barnets 18-årsdag, är främst underhållsskyldigheten. Det är föräldrarna som är skyldiga att svara för underhåll barnet, detta efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Som huvudregel gäller denna skyldighet tills att barnet fyllt 18 år, men kan förlängas i det fall barnet går i skolan efter denna tidpunkt. Då gäller skyldigheten fram tills att barnet avslutat gymnasiet, eller högst tills dess att barnet fyllt 21 år. (7 kap. 1 § andra stycket FB). Sammanfattningsvis, en förälder/vårdnadshavare kan ha flera skyldigheter gentemot sitt barn/den de har vårdnad över, men de flesta skyldigheter upphör när barnet fyller 18 år. Den skyldighet som sträcker sig längre än detta, är främst underhållsskyldigheten, vilken kan pågå fram tills att barnet fyller 21 år i det fall barnet går i skolan tills dess.Hoppas detta har besvarat din fråga! Om något var oklart eller du har fler funderingar, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänliga hälsningar,

Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?

2021-03-02 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag och min exsambo har varit separerade i 8år. Vi har 2 gemensamma barn i tonåren som bor 50% hos mig (pappan) och 50% hos mamman.Min exsambo kräver att vi delar på alla inköp 50% oavsett om det gäller ett par strumpor, ombyte, jackor eller annat. Varje inköp måste enligt henne delas lika mellan oss varje gång vilket alltid resulterar i en massa tjafs.Jag har föreslagit att om hon köper ett par skor till ena barnet så köper jag till det andra, men detta är något hon vägrar. Allt ska delas hela tiden och hon hotar med kronofogden om jag inte betalar inom ett visst datum som hon anger i sin konversation till mig.Problemet på senaste tiden är att hon köper saker till barnen utan dialog med mig. Hon kollar inte om jag redan har dessa plagg eller om jag har någon synpunkt på kostnad, märke eller annat. Hon köper, skickar mig en kvittokopia och kräver betalning. Dessa ständiga och oförberedda kostnader och hot stör såklart min tillvaro eftersom det kräver otroligt mycket energi. Nu undrar jag om detta är något jag måste acceptera eller finns det något jag kan göra?Tacksam för svar!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUnderhållsskyldigheten för föräldrar i förhållande till barn framkommer av 7 kap. 1 § föräldrabalken, FB. Enligt reglerna ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap. 2 § FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Som huvudregel finns inte någon rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende; underhållsskyldigheten fullgörs genom det växelvisa boendet. Det innebär helt enkelt att föräldern uppfyller sin underhållsskyldighet genom att stå för barnets kostnader den vecka barnet är boende med den. Det finns dock en liten möjlighet, vilket mer eller mindre ska ses som ett undantag från huvudregeln, att få fastställt att en förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, ska betala mer än den andra föräldern (och helt enkelt, mot huvudregeln, blir tvungen att betala underhållsbidrag) (se NJA 2013 s. 955).Det finns i lagtexten inte fastställt hur man gör med kostnader vid växelvis boende som det ni har. Ni uppfyller som utgångspunkt båda er underhållsskyldighet genom att ha barnen boende hos er varannan vecka. Vid växelvis boende är tanken att det ska finnas ett så pass fungerande samarbete mellan föräldrarna att det även är möjligt att komma överens om kostnader man anser ska delas. Hur föräldrar med växelvis boende brukar göra varierar; allt från att man delar varenda kostnad till att man endast delar på större kostnader och att den förälder som har barnet boende hos sig den ena veckan står för de kostnader som krävs just då. Det är inte möjligt för barnens mamma att vända sig till Kronofogden för att du ska betala för t.ex. kläder m.m. Det finns ingen fastställd underhållsskyldighet för dig i form av underhållsbidrag som du inte betalar. Det saknas även avtal er emellan för det hon vill ha betalt för. Att barnens mamma köper något och sedan kräver dig på hälften utgör inte ett avtal som kan drivas in med hjälp av Kronofogden.Det bästa är om du och barnens mamma kan komma överens om hur ni ska göra med kostnaderna. Alternativet i annat fall är att någon av er begär ändring i vårdnad och/eller boende. Om ni inte längre har växelvis boende utan barnen bor mer hos den ene av er, ska den andra som redogjort för betala underhållsbidrag.Min rekommendation är dock inte att ni begär ändring i vårdnad och/eller boende utan att ni försöker nå en överenskommelse om hur ni ska göra framöver. Mitt förslag är att ni vänder er till familjerätten i er kommun. Familjerätten är, dess titel till trots, inte en domstol utan en del av socialtjänsten. I familjerätten kan ni boka tid för samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga och det krävs därför att ni båda ställer upp på det för att det ska vara aktuellt. Familjerättens medarbetare är professionella och möter dagligen föräldrar med tvister som den du beskriver; det kan ofta vara en god idé att ha en neutral part som fördelar ordet och är behjälplig med att föräldrarna ska komma överens. För att komma i kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kostnadsfördelning vid umgängesresor

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, mamman till min 7 årige son har valt att flytta 95 mil ifrån där min son och jag bor utan att nämna detta till oss och det är ju givetvis väldigt svårt att få till ett umgänge nu. Men om det skulle komma till att han kanske kan åka dit ett lov, vem står för den kostnaden?Och vi har gemensam vårdnad.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för umgängesresornas kostnader. Bor barnet tillsammans med endast en av föräldrarna ska den föräldern ta del i kostnaderna för umgängesresorna med hänsyn till vad som skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. För att kostnaderna ska delas mellan föräldrarna ska avståndet vara betydande, en riktpunkt är att avståndet ska överstiga tio mil. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte eller skyldig att göra det. Man ser även andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena, en sådan omständighet kan vara att en förälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort. Flyttar en förälder långt bort utan en godtagbar anledning pekar det på att den föräldern ska bidra mer till resekostnaderna. En godtagbar anledning för flytt är exempelvis att man har fått ett arbete på orten. (6 kap. 15 b § föräldrabalken) Sammanfattningsvis kan du vara skyldig att bidra till resekostnaderna eftersom avståndet överstiger tio mil och du är boendeförälder. Hur mycket du ska bidra beror på din ekonomiska förmåga och anledningen till varför den andra föräldern flyttade. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kommunikationsproblem vid gemensam vårdnad

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Mina barns pappa som jag har gemensam vårdnad av barnen med vägrar kommunicera med mig. Vi fick i familjerådgivningen när vi separerade för ett år sedan och beslöt att ha ett veckovis överlämnigssamtal samband med överlämning av barnen men sedan han skaffat en ny familj ignorerar han det helt och kommunicerar eller frågar aldrig något alls. Jag ställer frågor gällande barnen till honom via sms som han inte svarar på. All information lämnar han genom barnen, 9 och 11 år, sedan ligger ansvaret hos dem att framföra informationen. Behöver jag komma i kontakt med honom måste jag be någon av barnen att ringa, annars svarar han inte. Igår fick jag reda på (genom mitt barn) att det andra barnet insjuknat i feber och huvudvärk. Ringer och sms:ar flera gånger och får inget svar, senare på kvällen svarar han argt och avvisande och framhåller att jag stör honom. Har han rätt att undanhålla mig denna information om mina barn? Han vägrar fortsatt familjerådgivning och familjeterapi, och att prata med honom är omöjligt.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver brukar kallas för samarbetssvårigheter, är samarbetssvårigheterna så pass grova att det påverkar barnet negativt är det ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden och ge vårdnaden till en av föräldrarna. För att gemensam vårdnad ska fungera krävs det att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnen. Är det så att avsaknaden av kommunikation med dig angående barnen påverkar barnen negativt är det inte tillåtet och kan vara ett skäl för dig att få ensam vårdnad om du skulle begära det hos domstol. Kommunikationsproblem där en förälder vägrar direkt kontakt med den andra föräldern är inte i sig självt tillräckligt för en ändring i vårdnaden. Det finns rättsfall där kontakt mellan föräldrarna endast skedde via mejl eller sms, domstolen tyckte inte det var ett tillräckligt skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden.Sammanfattningsvis kan man säga såhär; det är inte förenligt med barnets bästa om den ena vårdnadshavaren undanhåller information från den andra vårdnadshavaren som kan påverka barnen negativt. Att en vårdnadshavare direkt vägrar att kommunicera med den andra vårdnadshavaren är inte i sig tillräckligt för att samarbetssvårigheterna ska anses så pass grova att ensam vårdnad är att föredra. Skulle du vilja få ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter finns det ingen direkt metod man kan gå på för att säga utgången, domstolen kommer i sådana fall göra en helhetsbedömning utefter vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag flytta med barnet vid gemensam vårdnad?

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex flyttade från min hemstad, ca 40 mil bort, när våran dotter va ca 8 månader. Jag har sedan flytten påtalat att jag inte trivs, och skulle vilja flytta tillbaks, vilket han inte velat. Nu är vi separerade sen ett tag tillbaks, och dottern är snart 4 år. Jag vantrivs här, och längtar tillbaks, eller åtminstone närmre min familj då jag inte har någonting här. Han vägrar låta mig flytta med dottern, och vill att jag isf har varannan helg. Vi har gemensamma vårdnad. Har jag ens några rättigheter? Jag känner mig otroligt uppgiven.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad fattar vårdnadshavarna gemensamt beslut i det som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Till detta hör mer ingripande beslut så som barnets bostadsort. Den vårdnadshavare som barnet bor hos får därför inte ensam bestämma att barnet ska flytta med honom eller henne. Kan inte vårdnadshavarna komma överens vart barnet ska bo ska rådande boende bestå. Om en förälder vid gemensam vårdnad trots allt flyttar med barnet mot den andra vårdnadshavarens vilja kan det vara ett tecken på att vårdnaden eller boendet bör ändras. Vill du själv ha bestämmanderätt över vart barnet ska bo måste du få ensam vårdnad. Kan inte du och ditt ex komma överens om att vårdnaden ska ändras måste du vända dig till domstol (6 kap. 5 § föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar