FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt11/08/2022

Vem betalar resekostnad när barnen ska träffa umgängesföräldern och vilka konsekvenser blir det om man inte följer en tingsrättsdom om umgänge?

Hej ! Tingsrätten har beslutat att pappa ska ha umgänge med barnen en gång varje månad och jag bor I Stockholm och Han I Helsingborg, Det är så dyrt och Han vill inte hjälpa till med kostnad plus att jag är gravid 7 månader Det är så jobbigt hur kan vi lösa detta? Och vad ska hända om vi ska inte gemföra domen? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om det finns möjlighet för dig och barnen att inte åka till Helsingborg då detta är ekonomiskt påfrestande för dig samt fysiskt påfrestande p.g.a. att du är gravid. Jag tolkar det även som att du undrar vilka konsekvenser det kan få om du inte följer det som tingsrätten beslutat. I mitt svar kommer jag hänvisa till föräldrabalken (FB) som reglerar föräldrars skyldigheter och rättigheter. 

Kan ni välja att inte åka till Helsingborg och vad blir konsekvensen?

Av din fråga framgår att tingsrätten har beslutat att pappan ska ha umgänge med barnen en gång varje månad. Jag kommer därmed utgå ifrån att barnen är bosatta hos dig under resterande tid. Som förälder har man rätt till umgänge med sitt barn (6 kap. 15 § FB). Rätten får besluta om umgänge mellan barnet och föräldern (6 kap. 15 a § FB) vilket har hänt i ditt fall. Vid denna typ av beslut beaktar alltid rätten vad som är bäst för barnet. Det innebär att tingsrätten i ditt fall bedömt att det bästa för barnen är att få träffa sin pappa en gång varje månad. Om du väljer att inte följa domen har pappan rätt att ansöka om verkställighet av tingsrättsdomen. Det innebär att pappan har rätt att ansöka om att domen ska följas. Om pappan gör en verkställighetsanmälan kommer tingsrätten försöka få dig att frivilligt lämna över barnen för umgänge. I en sådan situation kan rätten bestämma att en medlare ska försöka hjälpa dig och pappan att komma överens (6 kap. 18 a § FB). Om ni inte kommer överens måste tingsrätten pröva frågan om verkställighet. Då kommer tingsrätten beakta barnets bästa (21 kap. 1 § FB). I en sådan situation kan även tingsrätten besluta om att du är skyldig att betala vite om pappan inte får umgås med barnen (21 kap. 3 § FB). Vite är en summa som du kan bli skyldig att betala, man kan se det som en straffavgift. Konsekvensen kan därmed bli att ytterligare rättsprocesser eventuellt kan startas vilket kan påverka dig ekonomiskt. 

Av din fråga framgår inte om du och pappan har gemensam vårdnad eller om du har ensamvårdnad om barnen. Om du skulle vägra att följa domen kan det ses som “umgängessabotage” vilket man beaktar vid vårdnadstvister när en förälder ansöker om att få ensam vårdnad. Umgängessabotage innebär att en förälder hindrar den andra föräldern från att umgås med sina barn. Om pappan i framtiden skulle ansöka om att få ensam vårdnad om barnen (6 kap. 5 § FB) skulle det i en vårdnadstvist kunna framstå som att du inte är en lämplig vårdnadshavare eftersom du inte uppmuntrar till umgänge med pappan. Det är negativt att inte uppmuntra umgänge eftersom umgänge vanligtvis bedöms vara det bästa för barnet. Att inte följa tingsrättsdomen kan därför påverka rättens uppfattning av dig som lämplig förälder negativt och detta kan vara avgörande om du skulle hamna i en vårdnadstvist i framtiden. 

Hur kan ni lösa detta på bästa sätt?

Det finns flera konsekvenser som kan aktualiseras om du inte följer domen och därför bör du fortsätta att låta barnen träffa sin pappa. I din fråga beskriver du att pappan inte bidrar ekonomiskt till resorna. Vanligtvis är det umgängesföräldern (föräldern som barnet inte bor hos) som ska stå för större delen av kostnaden för resorna men inte alltid. När ett barn endast bor med en förälder ska även denne förälder, kallad boende föräldern, också bidra ekonomiskt till resorna.(6 kap. 15 b § FB). Detta innebär att både du och pappan ska bidra till kostnaderna för resorna. Vanligtvis så har boendeföräldern en skyldighet att bidra ekonomiskt till resorna om de är längre än 10 mil. Det är mer än 10 mil mellan Stockholm och Helsingborg och du är därför skyldig att bidra till kostnaderna för resorna. Dock ska det ekonomiska bidraget till resorna ske efter vad som är rimligt med hänsyn till båda föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. När man beräknar hur mycket varje förälder ska bidra med använder man samma tillvägagångssätt som när man beräknar ut underhållsskyldigheten.  Om pappan flyttat till Helsingborg utan en godtagbar anledning (godtagbara anledningar kan exempelvis gälla jobberbjudanden eller att man har släkt i staden man flyttar till) kan detta innebära att pappan ska stå för större delen av resekostnaderna trots att resan överstiger 10 mil. 

Du kan därmed kräva av pappan att han ska betala en del av resorna men inte kostnaden för hela resan. Fördelningen kommer baseras på vilken typ av ekonomi ni båda har, eftersom jag inte har någon information om denna kan jag inte uttrycka mig om hur kostnaden ska fördelas. Om ni inte kan komma överens kan ni kontakta familjerätten för att delta i samarbetssamtal (6 kap. 18 § FB) för att komma överens om fördelningen av resekostnaderna. Där kan ni även få hjälp att skriva ett avtal om hur resekostnaderna ska fördelas (6 kap. 17a § FB). Om ni trots samarbetssamtalen inte kommer överens om hur resekostnaderna ska fördelas kan en sista utväg vara att få tvisten prövad i domstol. 

Vad gäller sammanfattningsvis?

Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera dig att följa tingsrättsdomen eftersom konsekvenserna av att inte följa den kan bli att du måste ingå i flera rättsprocesser, kan bli skyldig att betala ett vite samt att handlingen kan ses som umgängessabotage från ditt håll. Istället rekommenderar jag dig att kontakta pappan och kräva att han bidrar ekonomiskt till resorna och om detta inte fungerar bör du kontakta familjerätten så ni kan delta i samarbetssamtal och på den vägen komma överens om hur resekostnaderna ska fördelas. Som sista utväg kan även fördelningen av resekostnader prövas i domstol, denna process kan dock bli komplicerad och kostsam varvid det bör ses som en sista utväg i ditt fall.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”