FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt18/08/2022

Får myndiga syskon ta hand om småsyskon i en månad?

Hej! Jag är 20år och min storebror är 23år, vår mamma ska resa bort och vi tänkte passa våra små syskon. Mina småsyskon är 10 och 12 år och vi har inga som helst problem med att ta hand om de. De vill gärna vara hemma med oss istället för att åka till sin pappa eller någon annan släkting. Är det enligt lag några som helst problem med att två myndiga vuxna tar hand om sina små syskon i ca 1 månad? Och spelar deras åsikt någon roll då de är stora nog att utrycka vad de vill göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Det finns ingen lag som förhindrar att du och din storebror tar hand om era småsyskon, särskilt inte när det är fråga om en månads tid. 

Regler om vårdnadsförhållanden för barn finnes i Föräldrabalken (FB). Där kan man utläsa att den som har vårdnaden för barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och behov tillgodoses (6 kap. 2 § FB). Detta innebär att barnens mamma (och tillika vårdnadshavare) har en skyldighet att se till så att barnen får den omvårdnad som behövs när hon är bortrest. Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran och barnets person och egenart ska beaktas (6 kap. 1 § FB). I övrigt ska vårdnadshavaren tillgodose barnen utefter deras egna förmåga och ålder. Lagtextens utformning sätter med andra ord vissa grundkrav som en vårdnadshavare måste säkerställa. Vårdnadshavaren i detta fall är er mamma - ni anses inte vara vårdnadshavare under den tid hon är bortrest. Att barnen tas om hand av sina storasyskon kan till och med vara fördelaktigt, då det redan finns en trygg och etablerad relation mellan parterna. 

Barnens åsikt spelar också roll i fråga om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 b § FB). Dock bör man ta hänsyn till barnens ålder. Eftersom barnen i fråga är 10 och 12 år är de gamla nog för att deras åsikter ska tas med i beräkningen, även om de är så pass unga att deras åsikt inte nödvändigtvis bör vara det enda som beaktas. 

Förutsatt att det inte finns några andra element att beakta, såsom att pappan har rätt till umgänge under denna tidsperiod så finns det inga hinder mot att ni tar hand om era småsyskon under mammans resa. 

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning, 

Liv StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”