FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/08/2022

Förskoleplacering/skolplacering vid gemensam vårdnad

Kan man driva en enskild fråga (förskoleplacering/skolplacering) rättsligt utan att starta en vårdnadstvist?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Din fråga aktualisera bestämmelserna i Föräldrabalken (FB).  

Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter, vilket inkluderar barnens skolgång (6 kap. 11 § FB). Vårdnadshavaren har alltså rätt att ensamt fatta beslut om skolplaceringen vid ensam vårdnad. 

När det gäller gemensam vårdnad så måste beslut fattas gemensamt vid viktigare frågor som rör barnen. Undantaget är när det är frågor som rör den dagliga omsorgen till exempel mat, kläder och fritidsaktiviteter (6 kap. 13 § FB). Beslut kring skolgång, från och med förskoleklass för sexåringar, är så pass ingripande att det ska fattas gemensamt. Med andra ord måste båda vårdnadshavare godkänna skolplaceringen. 

Det är dock lite annorlunda när det gäller förskola för barn under sex år. Enligt justitieombudsmannen (JO) bör val av förskola ingå i den dagliga omsorgen och beslutanderätten ligger vanligtvis hos den vårdnadshavaren som barnet bor mest hos. Undantagsvis är förskolor med specifik inriktning till exempel religiös eller pedagogisk. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är mer än välkommen att återkomma med fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nina MaiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”