FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/08/2022

Vad kan man göra rättsligt när konflikt mellan föräldrar uppstår gällande deras gemensamma barn?

Hej Min sambo och hans exfru separerade för ca 5 år sedan. Skilsmässan var ganska tuff och påverkade min sambo mycket,hans exfru är väldigt kontrollerande och försökte få ut så mycket som möjligt från husförsäljning,bilförsäljning mm, min sambo är lite för snäll och gick med på det mesta för att få det överstökat . Nu till frågan, de har en gemensam son, Samarbetet gällande sonen har inte varit det lättaste då hon har behov av att kontrollera och vill gärna ha det på sitt vis,hämtningar lämningar på hennes villkor. De har varit hos familjerätten för att göra saker mer lätt och konkret, hon ska få en avrapportering om sonens vecka här,medans min sambo avsade sig sin veckorapport med undantag för om större incidenter skulle uppstå( läkarbesök osv)hon fortsätter att skriva långa rapporter om ingenting alls, Min sambo känner sig inte alls respekterad eller lyssnad på . Det ska tilläggas att exet gör andra saker för att sätta käppar i hjulen(hon har anmält min sambo till soc för olika saker hur många gånger som helst , ljugit för Skatteverket för att få folkbokföring mm listan kan göras lång och det känns som att detta är bara för att bråka.vad kan vi göra

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar över vad din sambo kan göra rättsligt för att undvika konflikter med din sambos exfru, specifikt i relation till deras gemensamma barn. Av frågan framgår inte tydligt om din sambo har gemensam vårdnad med sin exfru, men jag kommer utgå ifrån att de har det. I mitt svar kommer jag förklara olika juridiska regelverk och hänvisa till föräldrabalken (FB) som reglerar föräldrars skyldigheter och rättigheter. 

Vad gäller rättsligt/juridiskt?

Som barn har man rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB). Utgångspunkten är att båda föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, om inte en domstol har beslutat om ensamvårdnad (6 kap. 2 § FB). Som förälder är man vårdnadshavare till barnet och har en rätt men även en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter ( 6 kap. 11 § FB). Rättsligt kan en domstol endast besluta om frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. I bedömningen är barnets bästa avgörande (6 kap. 2a § FB). Detta innebär att man i domstol inte kan besluta att en förälder ska upphöra med ett visst beteende eller att denne ska hålla med i alla frågor som gäller barnet. Exempelvis om en förälder vill att barnet ska byta skola och den andra föräldern inte vill det måste de själva komma överens. En domstol kan inte avgöra om barnet ska eller inte ska byta skola. Rättsligt kan en domstol besluta vilken förälder ett barn ska bo med (6 kap. 14 a § FB) och den kan besluta om en förälder har rätt till umgänge med sitt barn (6 kap. 15 a § FB). 

Som förälder har man rätt att få hjälp i frågor om vårdnad, boende och umgänge genom samarbetssamtal (6 kap. 18 § FB).  Dessa samtal sker via kommunen (5 kap. 3 § socialtjänstlagen). Om man inte kommer överens genom sammarbetssamtal har föräldrarna rätt till informationssamtal. Dessa sker genom en sakkunnigs ledning och det är socialnämnden som kan erbjuda föräldrarna samtalen (5 kap. 3 a § Socialtjänstlagen). Genom informationssamtalen har föräldrarna rätt att få information i syfte att hitta lösningar som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar har även rätt att erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp i annan form (7 §  lag om informationssamtal). 

Vad kan ni göra i denna situation?

Av din fråga framgår inte vilken lösning ni hoppas på och därmed kommer jag att ge mer generella råd om vad ni kan göra i er situation. Första alternativet kan vara att kontakta er kommun och socialtjänsten för att få tillgång till informationssamtal och samarbetssamtal. Dessa kan hjälpa din sambo och hans exfru att komma överens om frågor som gäller barnets boende, umgänge och vårdnad. Det är alltid barnets bästa som beaktas vid samtalen. Eftersom du skriver att din sambo och exfru varit i kontakt med familjerätten så har de sannolikt redan haft samarbetssamtal.

Om din sambo inte kan komma överens med sin exfru under dessa samtal har han en rätt att väcka talan om att få ensam vårdnad om deras son (6 kap. 5 § FB).  Detta är en komplicerad process och vanligtvis bedömer domstolen att det bästa för barnet är att föräldrarna har gemensam vårdnad. Vid bedömning beaktar domstolen om föräldrarna kan sätta barnets behov främst och om de kan ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. I din fråga skriver du att exfrun är kontrollerande när det kommer till hämtningar och lämningar, om detta leder till konflikter kan det peka på att föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov först påverkas negativt. Detsamma kan sägas om exfruns anmälningar till socialtjänsten (förutsatt att dessa anmälningar saknar grund). Dock är kravet på att föräldrarna kan sätta barnets behov främst långtgående och det krävs djupa konflikter för att en domstol ska anse att ett beslut om ensam vårdnad utgör barnets bästa. Vid ett beslut om ensam vårdnad kommer domstolen även avgöra vilken förälder som är mest lämplig som vårdnadshavare och då tar man hänsyn till om barnet kan fara illa, om barnet har bott mer hos en förälder eller om en förälder förhindrar barnet att umgås med den andra föräldern. Att exfrun ljugit för Skatteverket kan utgöra ett brott i sig men en domstol skulle sannolikt anse att det inte bör påverka exfruns förmåga att ta hand om sonen och det skulle sannolikt inte vara avgörande i en vårdnadstvist.

Vad kan ni sammanfattningsvis göra?

Rättsligt kan man inte lösa konflikter mellan två privatpersoner, men om dessa gäller vårdnaden, boendet eller umgänget för sonen kan det finnas vissa saker ni kan göra. Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera er att kontakta socialnämnden och kommunen för att få tillgång till sammarbetessamtal och informationssamtal. Om dessa inte fungerar kan din sambo överväga möjligheten att ansöka om ensam vårdnad. Detta är dock en avancerad process och det är inte alltid som ensam vårdnad beviljas. Om din sambo skulle vilja ansöka om ensam vårdnad rekommenderar jag att ta kontakt med en jurist som har erfarenhet av barnrätt. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”