Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Min son har delad vårdnad om två pojkar 10 och 13 år. Nu har deras mor börjat neka min son att få ha 10 ringen varannan vecka fastän han haft båda pojkarna varannan vecka sedan skilsmässan. Anledningen är att pojkarna inte ska ta med sina ps4 spel eftersom dom spelat tillräckligt när dom är hos son mor. Det har fungerat bra fram till nu då hon ställer krav att dom ska ha spelen med sig. Samtal har hafts med familjerätten men det spelar ingen roll utan hon gör ndå som hon vill. Idag skulle min son hämta pojkarna på skolan till sig men hon hade redan hmtat 10 åringen. Vad kan min son göra för att få stopp på det här? Han vill ha pojkarna på sin vecka.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att din son enligt ett avtal eller dom ska ha barnen varannan vecka men att mamman på olika sätt förstör det schemat så att din son och hans barn inte kan träffas. När mamman gör på det här sättet klassas det som umgängessabotage. Det går inte att skylla på att barnen spelar för mycket TV-spel hos den ena föräldern, hur barnen spenderar sin fritid hör till den dagliga omsorgen och kan därför bestämmas av den ena vårdnadshavaren helt på egen hand utan något krav på samtycke från den andra vårdnadshavaren. Vill inte mamman lämna ifrån sig barnen frivilligt kan din son ansöka om verkställighet. Verkställighet av en dom eller ett beslut om umgänge söks hos tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist. ( 21 kap. 1 § föräldrabalken). Barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a föräldrabalken). Därav är umgängessabotage även en anledning till varför vårdnadsfrågan kan ändras, således kan det vara ett argument för att din son ska få ensam vårdnad om barnen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan jag utöka umgängestiden?

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag är pappa till en 8 årig dotter och har gemensam vårdnad tillsammans med hennes mamma. Vår dotter bor mestadels hon sin mamma och var 3:e helg och vissa lov hos mig. Vi bor ca 3.5 timmar ifrån varandra och jag åker och hämtar och lämnar på min dotters hemort. Vi har varit separerade i över 5 år och lever båda i nya relationer, min dotters mamma har nyss fått barn med en ny man. Trots detta vägrar hon någon form av kontakt med mig förutom ett fåtal sammarbetssamtal under åren. Separationen var väldigt jobbig för oss båda och har satt djupa spår. All kontakt mellan oss har gått antingen via Familjerätten på hennes ort och även via min dotter mormor, trots att jag försökt allt för att få till kommunikation mellan oss. Jag har under ett par år nu kämpat för att min dotter ska bo varannan helg hos mig och min fru men min dotters mamma har satt sig emot det utan att riktigt kunna motivera varför. Först menade hon att det var för långt att åka mellan orterna och att det var för jobbigt för vår dotter. Vi köpte då en liten fastighet 30 minuter ifrån min dotters hemadress där vi bor våra helger med henne. Jag försökte då återigen föreslå att vår dotter bor varannan helg hos oss men nu påstår hon att vår dotter inte vill. Min dotter har uttryckt till mig att hon vill ses oftare men vågar inte säga det till mamma. Mamman har även brutit kontakten med sin pappa och syster, så min dotter har kontakt med sin morfar genom mig. Jag får ringa min dotter 30 minuter varje söndag
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du vill utöka den umgängestid du har med din dotter. Detta är fullt möjligt, oavsett mammans vilja. För att få till en ändring i umgänget när båda vårdnadshavarna inte är överens krävs det att man går via domstol. Domstolen kan då besluta om att umgänget ska ändras (6 kap. 15 och 15 a föräldrabalken). Alla beslut rörande barnets umgänge tas i enlighet med barnets bästa (6 kap. 2 a föräldrabalken). I takt med barnets stigande ålder tar domstolen mer hänsyn till barnets vilja. Om det är så att din dotter vill ha mer umgängestid med dig kommer detta att tas i beaktande. Åtta år är fortfarande en ung ålder men det finns ingenting som säger att domstolen inte kommer ta din dotters vilja i beaktande även om man tar mer hänsyn till viljan hos ett äldre barn. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får boendeföräldern ensam besluta om vart barnet ska gå i förskola?

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag läste att Ida Ljungberg hos er skrev följande svar i samband med en besläktad fråga: "Gemensam vårdnad: Ni har som gemensamma vårdnadshavare rätt och skyldighet att tillsammans bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter, såsom frågor om dagis och boende (FB 6:11). Beslut gällande mer vardagliga frågor (den dagliga omsorgen) kan fattas av en av er ensam men när det gäller en flytt eller byte av dagis, som är ett beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid, ska beslut fattas av er gemensamt (FB 6:13)."Men förskoleplaceraren gav mig följande svar:"När föräldrar inte kan komma överens om barnets placering, måste vi rätta oss utifrån de regler som finns kring detta. Och eftersom barnet nu är skrivet hos sin mamma är det hon som får ta beslutet om barnets förskoleplats.Se nedan:Enligt föräldrabalken (1949:381) ska ett barns vårdnadshavare tillsammans besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna inte sammanbor blir det med nödvändighet den förälder som barnet bor hos som ensam fattar beslut i de frågor som rör den dagliga omsorgen. Val av förskola har av Justitieombudsmannen ansetts vara sådant som hör till den dagliga omsorgen så länge det inte handlar om en förskola med speciell religiös eller pedagogisk inriktning. Boendeföräldern kan alltså ensam ansöka om och acceptera förskoleplats."Det låter som motstridiga svar. Vilket är det korrekta?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i att vid gemensam vårdnad ska som huvudregel alla beslut rörande barnet fattas av båda vårdnadshavarna gemensamt (6. Kap 13 § FB). Val av barnets skola är ett sådant beslut som båda vårdnadshavarna måste vara överens om. Gällande barnomsorg så som val av förskola talar mycket för att det är ett beslut som hör till den dagliga omsorgen och därför kan fattas av vårdnadshavaren (boendeföräldern) ensam. Precis som du skriver anser JO att boendeföräldern är den som ska få bestämmanderätt rörande vilken förskola barnet ska gå på. Val av skola är alltså någonting som båda vårdnadshavarna måste fatta gemensamt, val av förskola är någonting mer omstritt men enligt bland annat JO är det boendeföräldern som ensam besluter i den frågan. Hoppas att du fick mer klarhet i din fråga! Med vänliga hälsningar

Får jag jag flytta barnet hem till mig utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag och mitt ex har en dotter tillsammans som är 13 år som vi har delad vårdnad om. Hon har bott hos mig varannan helg sedan vi separerade för 10 år sedan. Till hösten ska hon börja sjuan och vill flytta hem till mig för att gå på skolan i byn där jag bor. Mamman tokvägrar. Har jag någon laglig rätt att flytta barnet hem till mig? Både jag och mitt ex är omgifta och dottern har halvsyskon i bägge familjerna.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vill du bli boendeförälder är det någonting som får beslutas i rätten (6 kap. 14 a föräldrabalken) om du och den andra vårdnadshavaren inte själva kan avtala om detta, vilket inte verkar vara situationen i ditt fall. Vid bedömningen av barnets boende utgår man ifrån barnets bästa (6 kap. 2 a föräldrabalken). I takt med barnets stigande ålder tar man mer hänsyn till barnets vilja i frågor som rör till exempel boende. Situationen i ditt fall Du har inte någon möjlighet att flytta barnet hem till dig utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Likaså har du inte heller möjligheten att ensam besluta i val av skola. Vill du bli boendeförälder måste du ansöka om detta hos rätten. Flyttar du ändå dottern hem till dig föreligger det en risk att vårdnaden i en tvist ändras till din nackdel. Med tanke på din dotters ålder skulle hennes vilja att bo hos dig tillmätas en större betydelse vid avgörande av hennes boende. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! För tre år sedan sa nu 12-åriga dottern till pappan att hon inte ville bo hos honom så länge familjesituationen hos honom såg ut som den gör (mkt turbulens, problem både med bonusmamma och pappa vid boende i pappans hem). Bup mfl inkopplade. Pappan lovat dottern att ändra på saker men inget sker. Psykolog inkopplad senaste 6 månaderna pga dåligt mående hos dottern. Jag och pappan har i samråd med psykologen bestämt att vi aldrig ska involvera pappans sambo i något avseende angående dottern. Dottern är informerad om detta. På dotterns initiativ har hon och pappan träffats ca 5-6 dagar / månad enl fast schema. Häromdagen fyllde dottern 12 år. Pappan kom och firade och lämnade över en present från sin sambo trots vår överenskommelse. Dottern jätteförbannad/besviken. Liknande har skett många, många gånger. Dottern vill nu endast träffa pappan när hon själv tar kontakt och vill inte ha något umgängesschema. Hon säger att hon inte ser honom som förälder utan som vän / bekant. Mycket sorgligt. Pappan rasande - han vill ha umgängesschema. Vilken tyngd har dotterns önskan? Nu så krisartat att hon vill att hon och jag flyttar från stan..
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god relation med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a föräldrabalken). Barnet ska vidare ha rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har även ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken). Detta betyder att båda föräldrar i normala fall ska försöka uppmuntra barnet att träffa den andra föräldern. I takt med barnets stigande ålder tas mer hänsyn till barnets vilja i frågor som rör till exempel umgänge, eftersom din dotter är 12 år skulle domstolen i en bedömning av umgänget ta en större hänsyn till din dotters vilja att minska umgänget med sin pappa än om hon var yngre. Samtidigt vill man som huvudregel ha en fortsatt kontinuitet i kontakten med båda barnets föräldrar, varför även andra omständigheter kan vägas in i bedömningen av att minska på umgänget, ifall ni själva inte kan komma överens om ett minskat umgänge genom avtal utan tar umgängesfrågan till domstol. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej En fråga kring hämtning av barn på förskola. Jag och min fru har gemensam vårdnad. När förskolan ringer henne kring vårt barn tex om hen behöver hämtas pga plötsligt sjuk och hon själv är på jobbet och ber sina närstående tex föräldrar hämta vårt barn på förskola. Vilket jag inte vill. Jag vill ju att de ringer mig då om mamman inte kan hämta så hämtar jag. ( om hon säger att tex den här personen kommer och hämtar) Har jag all rätt och uttala mig till förskolepersonalen att de inte får skicka mitt barn med någon annan än mig eller henne. Förstår om jag inte svarar eller kan hämta då då vi som föräldrar sköta hur vi ska göra det bästa för att barnet skall hämtas. Men utöver de kan de skicka iväg mitt barn utan min tillåtelse och kännedom. Vi bor idag under samma tak och är fortfarande gifta. Tacksam för svar tack
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni båda är vårdnadshavare tar ni som huvudregel alla beslut rörande barnet gemensam (6 kap. 13 § föräldrabalken).Vissa beslut som rör den vardagliga omsorgen får en vårdnadshavare bestämma själv utan att behöva ett godkännande från den andra vårdnadshavaren. Vad som hör till den vardagliga omsorgen finns det ingen uttömmande lista på, men det går att diskutera att hämtning på förskola av morföräldrar på en förälders begäran är en sådan sak som kan hänföras till den vardagliga omsorgen.Eftersom förskolan ansvarar för barnet från lämning till hämtning brukar man ha riktlinjer på vilka som får hämta barnet förutom vårdnadshavarna, detta kan lösas med till exempel blanketter eller att föräldrarna i förväg meddelar vilken närstående som får hämta barnet på förskolan. Det är upp till er båda vårdnadshavare att ge förskolan klara instruktioner om vem som får hämta barnen så att förskolan kan anpassa sig till detta. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vårdnadshavare som hotar med att inte låta umgängesföräldern träffa barnet

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Vad ska man göra när mamman till barnet regelbundet hotar pappan att han ej ska få träffa sin 2 åriga dotter mera så fort hon blir arg. trots att det varit uppgjort innan hur umgänge ska ske.Detta händer regelbundet då hon även öppet inför sin dotter smutskastar barnets pappa inför sin dotter.Säger att hon ska få en ny pappa då hennes pappa är ett jävla äckel looser mm.Mamman har ensam vårdnad men pappan har sitt barn varje helg och ibland under veckorna
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barn har rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med, barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken). Hindrar den ena föräldern barnet från att träffa sin andra förälder under umgängesdagarna gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage är någonting som indikerar på att vårdnaden bör ändras eftersom det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a föräldrabalken). Även det faktum att en förälder öppet inför barnet talar illa om den andra föräldern i hopp om att barnet inte ska vilja träffa umgängesföräldern kan tala för att vårdnaden bör ändras. Situationen i ditt fallOm mamman inte låter pappan träffa barnet vilket likställs med umgängessabotage kan pappan hos rätten ansöka om ensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Detta i kombination med att mamman talar illa om pappan inför barnet och det verkar föreligga samarbetssvårigheter pekar på att vårdnaden bör ändras. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får boendeföräldern välja förskola?

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, frågan gäller om mamman i egenskap av boförälder har haft rätt att byta vårt barns förskola till en ny förskola nära hennes nya sambo? Dit tar det nu en timmes resväg från dörr till dörr per väg (!) med kollektivtrafik. (Jag saknar både bil och körkort men både mamman och nya sambon har bil.). Vi har delad vårdnad 5 dagar hos mig, 9 hos henne. När jag blev erbjuden platsen på den nya förskolan tackade jag tydligt nej och hänvisade till kommande stämning i tingsrätten.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna som en huvudregel vara överens om alla beslut som rör barnet (6 kap. 13 § Föräldrabalken). När det gäller val av skolform måste vårdnadshavarna besluta i frågan tillsammans, däremot ser det annorlunda ut gällande val av barnomsorg. När det gäller barnomsorg ska beslut i normala fall hänföras till den dagliga omsorgen, det vill säga att en vårdnadshavare får bestämma själv utan att behöva den andra vårdnadshavarens godkännande. Enligt JO är det i normalfallet boendeföräldern som har beslutanderätt i vilken förskola barnet ska gå på. Detta gäller inte vid val av barnomsorg av särskild inriktning, till exempel religiös eller om förskolan ligger väldigt långt ifrån boendeorten.Situationen i ditt fall Läget är inte helt klart, men som en utgångspunkt är det din dotters mamma i egenskap av boendeförälder som själv får besluta vid val av förskola inom ramen för den dagliga omsorgen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar