FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/11/2022

Kan en vårdnadshavare åka utomlands med barnen under en pågående orosanmälan?

Jag frågar för min sambo. Får barnens mamma ta med barnen på semester utomlands under en pågående orosanmälan mot henne?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


Frågor som involverar socialtjänsten regleras i socialtjänstlagen som du kan hitta (här). Dessutom kan särskilda regler i föräldrabalken vara relevanta som du hittar (här).


Socialtjänsten ska utan dröjsmål utreda av vad som genom ansökan, anmälning eller på annat sätt framkommit till nämndens kännedom (11 kap. 1 § Socialtjänstlagen). När det kommer till anmälningar som rör barn ska också socialnämnden genast göra en skyddsbedömning över om barnet är i behov av omedelbart skydd (11 kap. 1 a § Socialtjänstlagen). Skulle det visa sig att barnet är i omedelbart behov av skydd ska socialtjänsten snarast hämta barnet, det är oavsett om barnet är utomlands eller i Sverige. Om barnet inte är i behov av omedelbart skydd finns det inga regler i socialtjänstlagen som förmår en vårdnadshavare att ta sitt barn utomlands under en orosanmälan.


Med det sagt så ska föräldrarna gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 - 13 § föräldrabalken). Detta innebär att ena föräldern inte kan resa ut  utomlands med barnet utan den andre förälderns samtycke. Mitt råd blir således att om din sambo anser utomlandsresan som ett dåligt beslut, så borde hon kontakta den andra vårdnadshavare och förmedla att hen inte har samtyckt till resan.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000