FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/01/2023

Vad händer med barnet om ensam vårdnadshavare avlider?

Hej! Jag är självstående mamma till en 3-åring. Man vet aldrig vad som händer i livet och jag undrar därför vad som skulle hända med min son om jag gick bort om jag redan nu har en familj, mina nära vänner, som jag vill att han skulle få komma till som fosterbarn/ adoption etc. Måste jag upprätt något form av dokument för att min vilja/önskan ska införlivas om något skulle hända? eller räcker det med att jag pratat med mina anhöriga om detta?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När du skriver att du är “självstående” mamma till ditt barn förstår jag det som att du har ensam vårdnad. Jag förstår därför din fråga som att du undrar över vad som kommer hända med vårdnaden av ditt barn om du som ensam vårdnadshavare skulle avlida. Sådana frågor om föräldraskap och vårdnad om barn finns framförallt reglerat i föräldrabalken (FB).


Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om du som har ensam vårdnad om ditt barn skulle avlida kommer vårdnaden tillfalla den andra föräldern, i detta fall pappan till barnet, och om det skulle vara olämpligt kommer vårdnaden istället tillfalla en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § andra stycket FB). Du kan önska vem du vill ska bli särskilt förordnad vårdnadshavare till ditt barn om du skulle gå bort (6 kap. 10a § fjärde stycket FB). En god idé kan vara att ange uppgiften om vem eller vilka du önskar ska bli ditt barns vårdnadshavare vid händelse av din bortgång i ditt testamente. Förutsatt att testamentet uppfyller formkraven för ett testamente kommer din önskan tas i beaktning. Rätten kommer därefter att tillsätta uppdraget åt den person som du önskat ska bli vårdnadshavare till ditt barn förutsatt att den du önskat inte anses olämplig för uppdraget. En särskilt förordnad vårdnadshavare ska nämligen vara någon som är väl lämpad att ge ditt barn omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 10a § första stycket FB). 


Tillfällig vårdnadshavare

Om det skulle saknas uppgifter från dig om vem du önskar ska bli ditt barns särskilda förordnade vårdnadshavare, eller om den du önskat skulle visa sig vara olämplig, kan ditt barn istället få en tillfällig vårdnadshavare (6 kap. 10d § FB). Enligt förarbeten till regleringen om tillfälliga vårdnadshavare framgår att en sådan ofta i så fall är en erfaren jurist eller advokat (prop 2020/21:150 s. 137). I första hand är det dock fortsatt den andra föräldern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som får vårdnaden om ett barn vars enda vårdnadshavare avlider.


Tips och råd

Att vara ett barns vårdnadshavare är en viktig uppgift. Som förälder kan det därför vara bra att vara påläst vad som gäller om man skulle avlida medan ens barn fortfarande är minderårig. Att önska någon som särskild förordnad vårdnadshavare kan vara ett svårt men viktigt beslut. Mitt tips är därför att läsa vidare om uppgiften och hur du som förälder kan gå tillväga för bana väg för en eventuell övergång av vårdnadshavandeskap för ditt barn. Du kan läsa mer om det här!


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”