Vad är skillnaden mellan en adoption och en vårdnadsöverflyttning?

2019-11-28 i Adoption
FRÅGA |vad är skillnaden mellan en adoption och en vårdnadsöverflyttning?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Adoption är en möjlighet för barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar att få en familj. Det är också en möjlighet för ensamstående och föräldrar som inte själva kan få barn. Adoption innebär att personen/personerna som adopterar blir barnets förälder/föräldrar och därmed också vårdnadshavare för barnet (4 kap. 21 § FB). För att ett barn ska få adopteras måste adoptionen anses vara lämplig (4 kap. 2 § FB). Ansökan om adoption görs hos tingsrätten (4 kap. 11 – 12 § FB). Överflyttning av vårdnadRegler om vårdnad finns i 6 kap. FB. Överflyttning av vårdnad innebär att det sker en förändring kring vem/vilka som är barnets vårdnadshavare. Om en av föräldrarna har ensam vårdnad, så kan föräldrarna ansöka om att få gemensam vårdnad för barnet (6 kap. 4 § FB). Om någon av föräldrarna vill få till en ändring i vårdnaden, så kan den föräldern ansöka om det (6 kap. 5 § FB). Det kan till exempel vara om föräldrarna har gemensam vårdnad, men den ena föräldern vill ha ensam vårdnad. Det kan också vara om någon av föräldrarna har ensam vårdnad, men den andre föräldern vill ha ensam vårdnad. Föräldrarna kan också avtala om vårdnaden (6 kap. 6 § FB).Överflyttning av vårdnaden kan alltså ske på följande sätt:1.En förälder har ensam vårdnad. Båda föräldrarna ansöker om gemensam vårdnad. 2.Föräldrarna har gemensam vårdnad. En förälder ansöker om att få ensam vårdnad. 3.En förälder har ensam vårdnad. Den andre föräldern ansöker om att få ensam vårdnad. 4.Föräldrarna avtalar om vårdnaden.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vad händer om jag adopterar min frus barn?

2019-11-20 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag och min vuxna dotter (ej biologiska) har pratat om att jag ska adoptera henne, jag har varit hennes pappa sen hon var 3år och hon är idag 26.När jag läser tidigare frågor kring detta ser jag att hennes arvslott från sin biologiska mamma försvinner, undrar hur det fungerar eftersom att jag är gift med hennes mor?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Adoption av en vuxenEn vuxen, en person över 18 år, får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera, och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB). Eftersom jag inte vet något specifikt om er situation, och du inte heller efterfrågar en utredning om huruvida en adoption är möjlig, kommer jag inte gå djupare in på detta. Adoption av partners barnHuvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Det finns dock ett undantag till detta. Det gäller möjligheten att adoptera en makes eller sambos barn (4 kap. 6 § andra stycket FB). Detta kan endast göras med makens eller sambons samtycke. Rättsverkningar av en adoptionPrecis som du skriver anses den som adopterats som barn till adoptivföräldrarna och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). Detta innebär till exempel att barnet får arvsrätt efter sina adoptivföräldrar men inte efter sina tidigare föräldrar. Detta gäller dock självklart inte om man adopterar sin makes eller sambos barn. Barnet ska i så fall självklart fortsätta anses som barn till maken eller sambon, och även till den som adopterar (4 kap. 21 § andra meningen FB). Barnet ska helt enkelt ses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Din situationOm du skulle adoptera din frus dotter skulle hon anses vara ert gemensamma barn. Hennes juridiska band till sin mamma skulle såklart inte försvinna på grund av det. Däremot skulle de juridiska banden till dotterns biologiska pappa försvinna, och du skulle ta hans plats. Din frus dotter skulle därmed få arvsrätt efter både dig och din fru, men inte efter sin biologiska pappa. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan man adoptera från annat nordiskt land?

2019-10-31 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag är tillsammans med en karl och vi vill ha ett barn. Jag funderar på om man kanske ska adoptera istället för att skaffa ett biologiskt. Går det att adoptera från ett nordiskt land? Hur går det till? Vad kostar det? Absolut helst Finland där jag har släkt från mammas sida och jag är både svensk och finsk medborgare om det har betydelse. Min karl är helsvensk. Vi båda har fast jobb och en ordnad ekonomi.
Malcolm Hamilton |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kan tyvärr inte svara på vad det kostar eller exakt hur adoption ser ut i ett specifikt land då detta inte berör svensk juridik. Jag kan dock svara på att det inte finns något i den svenska lagen som hindrar dig från att adoptera från ett annat nordiskt land. I 4 kap föräldrabalken framgår vad som gäller för adoption och vilka krav som måste uppfyllas. Jag rekommenderar er att kontakta socialnämnden i er kommun för fler frågor. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan jag adoptera min styvson från tidigare förhållande trots att jag är omgift?

2019-10-26 i Adoption
FRÅGA |Hej på er!Jag har en styvson som är 22 år som har växt upp med mig sedan han var c:a två år.För två år sedan så ville min styvson att jag skulle adoptera honom vilket gjorde mig väldigt stolt och glad. Men efter lite eftersökningar så var det inte så enkelt som vi trodde.Jag träffade min styvsons mamma 1999, vi gifte oss 2007, vi skilde oss 2011.Jag gifte mig med en annan kvinna 2014.Min nuvarande fru har en son på 10 år.Som jag förstod det så skulle en vuxenadoption av min styvson göra så att hans biologiska mamma skulle upphöra som juridisk mamma och min nuvarande fru bli hans nya juridiska mamma vilket hon inte vill då hon inte har den relationen med min styvson.Det finns inte heller på kartan att beröva hans mamma hennes mammaroll.Min styvson har haft ytterst lite kontakt med sin biologiska pappa under sin uppväxt och vi ser varandra som far och son. Det känns viktigt för både mig och min son känslomässigt att få det på papper också. Finns det något sätt att genomföra detta utan att " ställa till det" för hans mamma och min fru.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om adoption finns i Föräldrabalken (FB). I det fall du beskriver handlar det om en vuxenadoption då det rör en eventuell adoption av någon som fyllt 18 år. Den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. I bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption av vuxen ska det särskilt beaktas om sökanden (i förevarande fall du) har uppfostrat den som ska adopteras eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).För att få lov att adoptera måste man vara fylld 18 år. För det fall att man är gift eller sambo får man endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Att som gift eller sambo adoptera ensamt är möjligt för det fall att man som make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn (jfr 4 kap. 6 § andra stycket FB).Rättsverkningen av en adoption är att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo adopterat den andre maken eller sambons barn, ska den som adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB).I ditt fall innebär det, precis som du själv verkar medveten om, att om en adoption av din styvson skulle godkännas krävs det att du och din fru adopterar honom. Att adoptera ensam är endast möjligt om du vore gift/sambo med styvsonens mamma. Huruvida en adoption skulle godkännas är i övrigt svårt att ta slutlig ställning till, det kan dock argumenteras för att det finns ett sådant förhållande mellan dig och din styvson som krävs (däremot har inte din fru det som jag förstår det). Skulle du och din fru adoptera din styvson innebär det att ni ses som din styvsons föräldrar och att hans biologiska mamma inte längre rent juridiskt är hans mamma. Det skulle innebära att din styvson har rätt till t.ex. arv efter dig och din fru, men inte efter sin biologiska mamma. Den enda situationen då en adoption inte utsläcker de rättsliga banden till båda de ursprungliga föräldrarna är när make/sambo adopterar make/sambos barn.Tyvärr måste jag ge dig det besked som du själv kommit fram till; så som lagen är skriven och under givna förutsättningar, eftersom du är gift, så finns det inte möjlighet för dig att ensam adoptera din styvson. En sådan adoption skulle kräva att du och din fru gemensamt adopterar honom och de rättsliga banden till hans ursprungliga föräldrar skulle utsläckas.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan sambor adoptera?

2019-11-23 i Adoption
FRÅGA |Jag har ert barn på snart 2 år, han har aldrig träffat sin biologiska pappa någonsin. Jag och barnets pappa separerade och 10 dagar efter vi flyttat isär får jag veta att jag är gravid, berättade självklart det för honom direkt och han gjorde väldigt klart för mig att han inte ville veta av varken mig eller barnet. När jag va gravid i vecka 16 träffade jag en ny som då blev min sambo i samband med att pojken föddes(strax innan) med andra ord så har han alltid varit den fysiska och känslomässiga pappan och pojken vet heller inte om någon annan pappa. Vi har länge pratat om att min sambo ska adoptera honom så han alltid kommer få ha en sån fin pappa oavsett vad som händer. Den biologiska pappan skulle aldrig frivilligt godkänna detta och det egentligen bara för att jävlas .För att tillägga så finns det en kontakt med den biologiska farmor och farfar som kommer att fortsätta oavsett adoption eller inte. Så frågan är väl, kan min sambo adoptera min son trots att vi inte är gifta?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om adoption finner vi i föräldrabalkens fjärde kapitel. Vid alla frågor som rör en adoption är det väsentliga barnets bästa och en lämplighetsprövning ska göras. Får din sambo adoptera din son? Det har införts nya möjligheter för adoption och regelverket har moderniserats i syfte att stärka barnrättsperspektivet. Nu (sedan den 1 september 2018) kan sambor adoptera under samma förutsättningar som gifta par! Det krävs att man fyllt 18 år för att få adoptera, tidigare var det 25 år. Det ska dock inom lämplighetsprövningen undersökas om personen i fråga är tillräckligt "mogen" för att adoptera vid en sådan ung ålder och det borde undantagsvis förekomma. En annan regel anger att ett barn inte får adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Av din fråga verkar det inte som att den biologiska pappan är vårdnadshavare och endast ditt samtycke borde då krävas. Men rätten ska normalt ge möjlighet till den som är förälder att yttra sig inom en viss tid, den biologiska pappan kommer bli informerad och ges möjlighet att svara. I vilket fall är svaret på din fråga ja, det är nu möjligt trots att ni inte är gifta.Med vänlig hälsning

Kan jag adoptera en vuxen person?

2019-11-05 i Adoption
FRÅGA |HejJag och min familj har nyligen flyttat hem fran Thailand vi ar 5 I familjen jag min fru och vara 2 gemensamma barn 4,8 ar gamla samt min frus son som fyllt 18 ar.Eftersom min styvson aldrig haft nagon annan pappa an mig vi har bott ihop sedan han var 4 ar sa onskar jag nu att adoptera honom.Och nu undrar jag ar detta mojligt och hur gar jag tillvaga?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.För att få adoptera en vuxen person ska det finnas särskilda skäl (4:4 föräldrabalk). Särskild vikt läggs vid om den som vill adoptera har uppfostrat den som vill adopteras, och om adoptionen kan ses som en bekräftelse på en redan existerande förälder-barn-relation. I ditt fall låter det som att båda dessa omständigheter föreligger, du har varit en del av pojkens hushåll sedan han var 4. För att ansöka om adoption ska ni ansöka hos tingsrätten på er ort. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Kan min partner adoptera mitt barn?

2019-10-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag undrar om min man får adoptera min son på 13 år? Jag har ensam vårdnad sedan 2008. Pappan till sonen har aldrig visat något större intresse för sin son. Min man har funnits vid min sons sida i snart 9 år och alltid sett min son som sin egna. Idag har jag och min man en gemensam dotter på 7 år och min sons största önskan är att min man adopterar han. Min sons pappa har ett ganska så kriminellt liv och har alltid haft, men jag är ändå orolig att min man inte får adoptera min son.Tacksam för svar.MVH
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Vem får lov att adoptera?För att få lov att adoptera ska man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera tillsammans (4 kap. 6 § FB). Ett undantag från detta är dock att en make eller sambo får adoptera sin makes eller sambos barn med makens/sambons tillåtelse (4 kap. 6 § andra stycket FB). Förutsättningar för adoptionEtt barn som har fyllt 12 år får endast adopteras om han eller hon samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Barnet har rätt att, innan hen ger sitt samtycke, få veta vad en adoption innebär (4 kap. 7 § tredje stycket FB). Du skriver att din sons högsta önskan är att din man ska adoptera honom, och därför bör ju din son samtycka till adoptionen. En annan förutsättning för en adoption är att den förälder som är vårdnadshavare ger sitt samtycke (4 kap. 8 § FB). Du skriver att du har ensam vårdnad om din son, vilket innebär att det räcker med ditt samtycke. Din sons pappa behöver alltså inte ge sitt samtycke. Dock ska rätten, efter ansökan om adoption, ge den som är förälder till barnet i fråga rätt att yttra sig (4 kap. 18 § FB). Viktigt att komma ihåg är att barnets bästa alltid ska ges största vikt när det gäller adoption (4 kap. 1 § FB). Så som du beskriver er situation verkar det uppenbart att det bästa för din son är att din man adopterar honom och att din son inte skulle ha några problem med det. Detta bör alltså inte ställa till några problem. SlutsatsMin bedömning utifrån situationen som du beskrivit den är att det verkar vara det bästa för din son om din man får adoptera honom, och att det därför inte borde bli några problem. Jag kan dock självklart inte garantera hur domstolen kommer bedöma situationen. För att ansöka om adoption ska den som vill adoptera skicka in en ansökan till tingsrätten i den ort där barnet i fråga har sin hemvist (4 kap. 11 och 12 §§ FB). Om du vill läsa mer om adoptioner, hur ansökan ska utformas och hur processen går till finns det jättebra information på Sveriges domstolars hemsida. Den kan du hitta här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan min partner adoptera mitt barn?

2019-10-25 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min son är 3 år, han har endast träffat sin pappa 10 gånger under sonens första 1,5 år. Jag har ensamvårdnad vilket även rekommenderades av föräldrar rätten pga att han misshandlade mig och hamna i fängelse. Nu har jag träffat en kille och vi har varit tillsammans lite mer än 1 år. Han tar hand om min son som sin egen och han kallar även honom för pappa. Jag undrar hur stor chans de finns till att han kan adoptera honom? Jag förstår de som att vi måste vänta tills vid är 25år, just nu är vi 23år och 21år. Men hur fungerar det?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Vem får lov att adoptera?Den som har fyllt 18 år får lov att adoptera (4 kap. 5 § FB). Åldersgränsen för att få adoptera sänktes 2018 och är numera 18 år, inte 25 år. Detta innebär att du och din kille inte behöver vänta tills ni fyller 25 år, utan det räcker att ni har fyllt 18 år. Adoptera makes eller sambos barnDet finns en bestämmelse som säger att en make eller sambo får, med sin makes eller sambos samtycke, adoptera makens eller sambons barn (4 kap. 6 § andra stycket FB). Det framgår inte av din fråga om du och din kille är sambor, och därför kommer jag utgå ifrån att ni inte är det. Det finns även en bestämmelse som säger att andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt (4 kap. 6 § tredje stycket FB). Det finns ingen bestämmelse som säger att någon annan än förälderns make eller sambo har rätt att adoptera barnet. Jag tolkar detta som att det inte går. Det beror antagligen på att den viktigaste utgångspunkten när det gäller adoption är att barnets bästa alltid ska ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Det gäller även att ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Även om din kille är jättefin mot din son och skulle vara en jättebra pappa ska din sons bästa alltid vara det viktigaste, och antagligen ser lagstiftningen ut på detta sätt eftersom det egentligen inte finns någon mening med att din kille ska adoptera din son om ni inte lever ihop i ett gemensamt hem. Vårdnadshavares samtyckeEtt barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Eftersom du skriver att du har ensam vårdnad om din son behövs inte hans biologiska pappas samtycke för adoption. Dock har den biologiska pappan rätt att yttra sig om adoptionen, om det inte är uppenbart obehövligt, om föräldern vistas på okänd ort eller det finns synnerliga skäl (4 kap. 18 § FB). Huruvida någon av förutsättningarna för att din sons biologiska pappas yttrande inte ska behövas kan jag inte svara på eftersom jag vet för lite om er situation. Min rekommendationJag förstår att du gärna vill att din kille ska adoptera din son, och det är såklart jättebra om din son kommer få ha en bra pappa i sitt liv. Jag skulle rekommendera att ni väntar med att ansöka om att din kille ska adoptera din son tills ni bor ihop eller om ni kommer gifta er. Detta eftersom det är något oklart om han kan adoptera utan att ni är makar eller sambor och det såklart inte är så roligt att dra igång en process i onödan. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,