Adoptera 18 åring

2021-07-30 i Adoption
FRÅGA
Hej min son är 18 år och vill bli adopterad av min man som han har bott tillsammans med sedan 2011. Min man har sedan 2011 försörjt min son mm. Eftersom min son är 18 år kan väl inte hans biologiska pappa hindra el stoppa honom? Min son har dessutom valt detta på egen hand det är helt och hållet hans egna beslut.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kommer att besvaras med hjälp av föräldrabalken (FB).

När ett barn adopteras inom Sverige kallas det för nationell adoption. En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB).

Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § 1 st. FB).

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § 2 st. FB).

Utöver detta krävs samtycke från den som adopteras (4 kap. 7 § FB).

I ditt fall

För att din man ska kunna adoptera din son behöver han göra en ansökan till tingsrätten i den ort där din son har sin hemvist. Tingsrätten kommer då att göra en bedömning av om det finns särskild anledning till en adoption där ovan nämnda omständigheter kommer att beaktas. Eftersom din man har försörjt din son och de har bott tillsammans under några år kan det tala för att en adoption skulle gå igenom. Domstolen kommer dock att göra en bedömning i det enskilda fallet. Det krävs även att din son samtycker till adoptionen, vilket framgår av frågan att han gör. Det krävs alltså inget samtycke eller liknande från den biologiska pappan.

Här hittar du hur du ansöker om adoption.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (604)
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn
2021-07-30 Adoptera 18 åring

Alla besvarade frågor (95664)