FrågaFAMILJERÄTTAdoption05/06/2024

Finns det något krav att ens föräldrar ska vara gifta för att man ska få adopteras?

Jag vill bli adopterad av min styvpappa men han är inte gift med min mamma, endast förlovad. Det är min styvpappa som uppfostrat mig sen jag var 8år gammal, jag ser han mer som en pappa än vad jag gör med min biologiska. Jag och min biologiska träffas aldrig och han hör av sig 1-2 gånger om året. Jag har känt länge att jag vill bli adopterad. Hade de gått ändå även fast dom ej är gifta? Pratar med min styvpappa var och varannan dag.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras i föräldrabalken.


Vilka regler blir aktuella i ditt fall?

Av din fråga framgår inte huruvida du är 18 år eller inte vilket är viktigt för vilka regler som kommer att appliceras. Jag kommer därför redogöra för de situationer där du är 18 år och inte.

Situation 1; du är 18 år eller mer:

I det fall du är 18 år eller mer framgår det av lagstiftningen att man får adopteras endast om det finns särskild anledning till det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan adopterar och den som adopteras. Vidare ska också beaktas om adoptionen i övrigt är lämplig (4 kapitlet 4§ 1 st. FB). Vid bedömningen om vad som är och om det finns särskild anledning ska man särskilt beakta om adoptionen är till för att bekräfta en relation mellan barn och föräldrar (4 kapitlet 4§ 2 st. FB). Det ska även beaktas särskilt om den sökande har uppfostrat den som vill adopteras (4 kapitlet 4§ 2 st. FB).


Situation 2; du är inte 18 år:

För det fall du inte är 18 år framgår det att ett barn endast får adopteras om det med hänsyn till samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen om en sådan adoption är lämplig tar man hänsyn till barnets behov av adoption och sökandes lämplighet (4 kapitlet 2§ FB). Vid en adoption ska också vidare barnets bästa särskilt beaktas (4 kapitlet 1§FB). Det framgår även att barnet ska få möjlighet att framföra sina åsikter och att dessa åsikter ska tillmätas viss betydelse med hänsyn till barnets ålder och mognad (4 kapitlet 3§ FB).


Vad innebär reglerna i din situation?

Situation 1; du är 18 år eller mer:

I det fall du är 18 år eller mer krävs det inte att någon av dina föräldrar är gifta för att en adoption ska vara möjlig. En ansökan om adoption görs hos den tingsrätt där den som vill adopteras har sin hemvist (4 kapitlet 12§ FB). Rätten ska sedan verka för att ett sådant ärende blir tillräckligt utrett varvid man tar hänsyn till de omständigheter som följer av 4 kapitlet 4§ FB.


Situation 2; du är inte 18 år:

För det fall när du inte är 18 år krävs det fortfarande inte att någon av dina föräldrar är gifta för att en adoption ska vara möjlig. Ansökan göras på samma sätt hos tingsrätten där den som vill adopteras har sin hemvist (4 kapitlet 12§ FB). Det som skiljer här är att rätten även är skyldig att upprätta en adoptionsutredning för att svara på frågor som om adoptionen kan genomföras, om den som adopterar är lämplig, om det finns samtycke för sådan adoption från alla parter etc (4 kapitlet 14§ FB).


Sammanfattningsvis

För att du ska kunna bli adopterad krävs det inte att någon av dina föräldrar är gifta. Det som krävs skiljer sig dock åt beroende på om du är barn eller inte. Det får även en stor betydelse om du är barn eller inte för den bedömning av adoptionsärendet som tingsrätten ska göras. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet, tveka inte att höra av dig med följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000