Hur kan jag ta reda på information om en adoption?

2021-05-12 i Adoption
FRÅGA
Hejsan, jag har en fråga angående adoption. Min mamma dog när jag var fem år och min pappa gifte om sig. Min styvmamma ville adoptera mig och jag trodde att hon hade gjort det men nu har jag fått reda på att av någon anledning så gick det inte. Nu undrar jag hur kan jag ta reda på varför det inte gick? Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur en adoption går till
Adoptioner regleras i 4 kap. Föräldrabalken. När en adoption ska genomföras ska alltid barnets bästa ges störst vikt av samtliga omständigheter (4 kap. 1 § Föräldrabalken). Dessutom ska samtliga omständigheter vara lämpliga med hänsyn till barnets behov av adoption och sökandens lämplighet (4 kap. 2 § Föräldrabalken).

VIll man adoptera ska man skicka in en ansökan till tingsrätten som tillhör det område vilket den sökande bor (4 kap. 11-12 § Föräldrabalken). Tingsrätten ska sedan ge uppdrag åt socialnämnden i den kommun där barnet bor att genomföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § Föräldrabalken). Adoptionsutredningen ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda och vad barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen är. Sedan ska adoptionsutredningen redovisas för tingsrätten och lämna ett förslag till beslut (4 kap. 15 § Föräldrabalken).

Vad innebär det här för dig?
Detta innebär att för att försöka ta reda på varför adoptionen inte gick igenom så kan du vända dig till den socialnämnd du tillhörde när du var liten samt den tingsrätt som din styvmamma tillhörde när ansökan gjordes. Pröva att uppge personnummer på dig själv, din pappa och din styvmamma för att socialnämnden och tingsrätten ska kunna leta upp eventuella handlingar som finns. Även datum kan hjälpa i sökandet.

En annan bra utgångspunkt är att fråga din styvmamma och din pappa om vad som hände. Det kan även vara bra ifall de har tillgång till målnummer eller liknande i sökandet hos socialnämnden och tingsrätten.

De ovan beskrivna reglerna ändrades däremot senast under 2018. Det betyder att de regler som vi behöver förhålla oss till är de regler som gällde när du var fem år och ansökan skulle ha genomförts. Ordningen kan därför se annorlunda ut mot vad det gör nu. Oavsett så är det en bra start att börja leta hos socialnämnden och tingsrätten.

Sammanfattningsvis kan du vända dig till socialnämnden i den kommun du bodde i när du var 5 år samt tingsrätten som din styvmamma tillhörde när ansökan skulle ha genomförts för att ta reda på varför adoptionen inte genomfördes. Uppge personnummer, namn och annan information som kan vara av värde för att hitta handlingarna. Observera att det finns inga garantier för att kunna hitta handlingar om det gått väldigt lång tid, särskilt om du inte har tillgång till ärendenummer och målnummer. Slutligen kan det även vara en bra ide att vända dig till din pappa och styvmamma och fråga dem.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93181)