Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?

2021-07-05 i Adoption
FRÅGA
Hej! Min biologiska pappa gick bort när jag var 9år och jag har sedan dess vuxit upp med min bonuspappa och biologiska mamma. Nu börjar de blir till åren och mina barn ser min bonuspappa som sin morfar. Är det möjligt för honom att adoptera mig? Han har inga biologiska barn utan bara mig. Vi tänker både ur arv men även vårdsyfte om något händer. Vad kan de bästa alternativet vara annars? Mina föräldrar är inte gifta, alltså bonuspappa och biologiska mamma.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption finns i föräldrabalken (FB) och reglerna om arv i ärvdabalken (ÄB).

Adoption

Adoption av en vuxen

Adoption av någon som fyllt 18 år får ske endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som den sökande vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB). Vid bedömningen om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas som sökanden har uppfostrat den som denne vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § 2 andra stycket FB). Ytterligare en omständighet som kan vara av betydelse är vad den som ska adopteras biologiska föräldrar tycker om adoptionen. Om de motsätter sig kan det vara skäl att neka adoption. I NJA 1986 s. 604 nekades en adoptionsansökan som skedde i syfte att den adopterade skulle ärva den sökandens kvarlåtenskap utan att ett sådant personligt förhållande mellan den sökande och den som den sökande vill adoptera fanns.

Ditt fall

Du skriver att din biologiska far är avliden och att du sedan 9 års ålder vuxit upp med din bonuspappa och din biologiska mamma. Som jag förstår din fråga har din bonuspappa intagit en roll som en fadersfigur och deltagit i din uppfostran. Är så fallet finns en sådan personlig relation som motsvarar den mellan ett barn och en förälder vilket är en särskild anledning för att tillåta adoption. Förutsatt att din biologiska mamma ej motsätter sig adoptionen är min bedömning att något hinder för att genomföra en adoption ej finns, även om du är i vuxen ålder.

Konsekvenser av en adoption arvsrättsligt

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott och ärvs av arvlåtarens bröstarvingar. Bröstarvingar är arvlåtarens biologiska eller adopterade barn. Om du adopteras av din bonusfar kommer du alltså arvsrättsligt att behandlas på samma vis som om du vore ett biologiskt barn till honom. Eftersom du efter en adoption skulle vara hans enda barn skulle du i så fall ärva hela hans kvarlåtenskap, såtillvida att han inte upprättat ett testamente som säger något annat.

Testamente

Ett alternativ till adoption ur ett arvsrättsligt perspektiv är att din bonusfar upprättar ett testamente med dig som arvtagare. Då du skriver att din bonusfar inte har några andra barn utöver dig finns ingen inskränkning i hans rätt att testamentera över sin egendom i form av bröstarvingar som har rätt till en laglott eller liknande. Han är alltså fri att förordna över sin kvarlåtenskap som han önskar. Viktigt att tänka på om han skulle vilja upprätta ett testamente är då främst att det följer de formkrav som finns så att det inte kan ogiltigförklaras. Om ni skulle vilja få hjälp att upprätta ett testamente kan ni komma i kontakt med våra jurister här!

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (95869)