Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?

2021-05-27 i Adoption
FRÅGA
Är det möjligt att bli vårdnadshavare för sina syskon? Hur och vad ska man söka för att kunna bli det? Hej jag är 18 år och bor just nu med mina syskon i en fosterhem. Föräldrarna finns inte med i bilden längre och då har jag och mina syskon kommit överens om att vi vill ej ha kvar den nuvarande vårdnadshavare eftersom hon inte lyssnat på vad vi exakt vill samt att hon svarar ej på oss när vi ringer henne och har ej koll på vilka vi tre exakt är tex hon blandar ihop vår namn och massa andra saker. I nu läget så har vi ett möte med kommunen och då kommer dem förmodligen prata med oss angående ansökan och vi vet ej vad för frågor som kommer komma eller vad vi skall säga bortsett från att vi vill ej har nuvarande vårdnadshavaren kvar. Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Det finns två tillvägagångssätt för dig att bli vårdnadshavare för dina syskon; adoption eller genom att få till stånd ett förordnande av särskilt vårdnadshavare. Jag kommer nedan redogöra för båda tillvägagångssätten.

Bli vårdnadshavare genom adoption

Regler kring adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att samtycke krävs från båda föräldrarna vid adoption av ett barn som inte fyllt 18 år, 4 kap. 8 § första stycket FB. Undantag till huvudregeln föreligger i det fall föräldern lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort, 4 kap. 8 § andra stycket FB.

Den som har fyllt 18 år får adoptera 4 kap. 5 § FB. Tidigare var den nedre åldersgränsen för att få adoptera 25 år, men den 1 september 2018 trädde nya adoptionsregler i kraft som bl.a. innebar att åldersgränsen sänktes till 18 år.

Vid adoption av ett barn ska samtliga omständigheter kring adoptionen beaktas, och tala för att adoptionen är lämplig 4 kap. 2 § FB. Vid bedömningen ska man se till barnets behov och din lämplighet att adoptera. Alltid när det gäller adoption av barn ska barnets bästa ges störst vikt, alltså vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet, 4 kap. 1 § FB. Vidare krävs barnets eget samtycke till adoptionen i det fall barnet har fyllt 12 år, 4 kap. 7 § FB.

Flytta över vårdnaden till en särskilt förordnad vårdnadshavare

Ett annat alternativ är att rätten beslutar om att vårdnaden ska flyttas över till dig. Det förutsätter att det föreligger missbruk eller försummelse hos föräldrarna eller om föräldrarna i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, 6 kap. 7 § FB.

För att du ska kunna bli utsedd till särskilt förordnad vårdnadshavare måste du vara myndig och lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, 6:10a § FB. Eftersom du är myndig finns det inga formella hinder för dig att bli särskilt förordnad vårdnadshavare.

Hur du kan gå tillväga

En ansökan om adoption görs till den tingsrätt där du har din hemvist/är folkbokförd, 4 kap. 12 § FB. Mer information om vad som ska framgå av ansökan finner du på Sveriges domstolar. Bland annat ska den innehålla en motivering till varför adoptionerna sker samt samtycke från de som ska adopteras i de fall barnen är över 12 år.

En ansökan om överflyttning över vårdnad till en särskilt förordnad vårdnadshavare sker på socialnämndens initiativ. Det är deras skyldighet att skicka in en framställning om särskilt förordnad vårdnadshavare till Tingsrätten. I det fall du väljer detta tillvägagångssätt, föreslår jag att du vänder dig till socialnämnden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93179)