Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?

2021-06-22 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag är adopterad av svenska föräldrar. Min biologiska mamma är finsk medborgare. Min fråga är om jag har rätt att ärva min biologiska mamma fast jag är adopterad? Tack på förhand för svar!Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du som är adopterad av svenska föräldrar har rätt att ärva din biologiska mamma som är finsk medborgare. De regler som är aktuella för din fråga återfinns i föräldrabalken, som förkortas FB.

Ärver adoptivbarn sina biologiska föräldrar?
Vid en adoption så träder de föräldrar som adopterar ett barn, som även kallas adoptivföräldrar, in i barnets biologiska föräldrars ställe och barnets ses därmed som adoptivföräldrarnas barn (4 kap. 21 § FB). Det betyder att rättsverkningarna av en adoption är att adoptivföräldrarna och barnet får samma rättigheter och skyldigheter såsom om adoptivföräldrarna hade varit barnets biologiska föräldrar. Det innebär i sin tur, att barnet får den arvsrätt till sina adoptivföräldrar, som barnet skulle haft gentemot sina biologiska föräldrar. I och med att adoptivföräldrarna träder in i de biologiska föräldrarnas position rättsligt, förlorar barnet alla rättsliga band till sina biologiska föräldrar, och därmed även arvsrätten. Ett barn som adopteras, har alltså ingen arvsrätt vad gäller de biologiska föräldrarna, utan ärver istället adoptivföräldrarna.

Svaret på din fråga är därmed nej, du har ingen arvsrätt gentemot din biologiska mamma. Du ärver istället dina adoptivföräldrar.

Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt, och att jag lyckats besvara denna. Har du fler frågor kring detta, eller några andra funderingar, är du alltid varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Jag önskar dig en trevlig sommar!
Vänligen,

Hilma Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (95869)