Vem ska ansöka om adoption?

2020-08-18 i Adoption
FRÅGA |är det jag som adoptivförälder eller är det han som vill bli adopterad som skall ansöka och i vilken tingsrätt ? där han bor eller där jag bor ?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En adoptionsansökan får göras av den eller de som vill adoptera, dvs av den blivande adoptionsföräldern om ansökan beviljas (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan om adoption ska göras till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist, alltså tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken). Du kan hitta mer information om adoption samt en mall till ansökningsförfarandet på Sveriges Domstolars hemsida.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?

2020-07-19 i Adoption
FRÅGA |Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns son? Hans mamma lever men vill inte ha med barnet att göra?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller frågor om adoption ser man alltid till barnets bästa (4 kap. 1 § FB) och barnet får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Det finns några viktiga kriterier som behöver uppfyllas för att du ska ha möjlighet att adoptera din pojkväns son. Det krävs att:* Du som vill adoptera är över arton år (4 kap. 5 § FB). * Du och din partner är gifta eller sambos (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Din partner ger samtycke till adoptionen (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Om barnet är över tolv år måste barnet själv samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § st. 1 FB). * Barnets vårdnadshavare måste samtycka till adoptionen (4 kap. 8 § FB). Är pojkens mamma vårdnadshavare måste hon därför även hon samtycka till adoptionen.Väljer ni att gå vidare med adoptionen görs ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där din partners son bor (4 kap. 12 § FB). Vänligen,

Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

2020-07-05 i Adoption
FRÅGA |Min biologiska pappa är nyligen avliden. Han var tysk medborgare och bosatt i Tyskland. För 2 år sedan adopterades jag av min bonuspappa. Beslut av tingsrätten.Nu hör mina halvsyskon i Tyskland av sig och ber mig inte kräva ut något arv av min biologiska pappa eftersom han hade skulder.Har jag rätt i att jag inte har någon arvsrätt av varken kvarlåtenhet eller skulder?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En adoption medför vissa rättsverkningar som påverkar bland annat arvsrätten. Vid en adoption gäller att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn ses dock barnet som deras gemensamma. Eftersom den som adopterats juridiskt sätt ska ses som adoptantens barn innebär det att barnet exempelvis får arvsrätt från adoptivföräldern och inte den tidigare föräldern. (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det stämmer alltså som du skriver; du har ingen arvsrätt från din biologiska pappa om du har adopterats av en annan person. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer vid adoption av vuxen?

2020-06-30 i Adoption
FRÅGA |Jag vill bli vuxenadopterad av min styvpappa. Jag är 26 år och undrar nu om min mamma kommer förlora juridisk vårdnad eller något annat om han gör detta. de har varit sambos i 20 år och de har uppfostrat mig ihop. jag vill ju att min mamma är min mamma och min styvpappa är min pappa ( vet inte riktigt hur jag ska formulera mig)
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). När kan adoption av vuxen ske?En vuxen person över 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Utöver detta krävs även att adoptionen är lämplig. När man bedömer vad som är särskild anledning tar man särskild hänsyn till om sökanden uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB). Ansökan om adoption görs till tingsrätten av den som vill adoptera. Det är sedan tingsrätten som ser till att ärendet blir tillräckligt utrett och avgör om adoptionen är lämplig och ska beviljas (4 kap. 11-20 § FB)Vem kan adoptera?För att adoptera måste man vara över 18 år. Sambos får endast adoptera gemensamt, men en sambo kan adoptera den andra sambons barn om samtycke finns (4 kap. 6 § FB). Kommer min mamma förlora sin juridiska föräldraroll om min styvpappa adopterar?Som utgångspunkt ska den som adopterats ses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska dock barnet ses som sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Om din styvpappa adopterar dig kommer du alltså ses som barn till din mamma och din styvpappa. Din mamma förlorar inte sin juridiska roll som förälder om hennes sambo skulle adoptera dig. En beviljad adoption i ditt fall skulle bland annat innebära att du får arvsrätt från din styvpappa istället för din biologiska pappa, och du behåller din arvsrätt från din mamma. Om du vill läsa mer om adoption kan du besöka Sveriges domstolars hemsida här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag adoptera min makes barn?

2020-07-27 i Adoption
FRÅGA |Om jag gifter mig med en man som har barn och barnets mamma är död kan jag adoptera barnet
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption finns i föräldrabalken (FB). Som huvudregel får makar och sambor endast adoptera gemensamt. Det finns dock ett undantag som säger att en make eller sambo får adoptera sin makes/sambos barn under förutsättningen att maken/sambon samtycker (4 kap. 6 § FB). Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB) och om barnet har fyllt 12 år får hen adopteras endast om hen samtycker till adoptionen. Barnets samtycke behövs inte om barnet som den sökande vill adoptera är förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller liknande (4 kap. 7 § FB).Om barnet är över 18 år får hen adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB)Det som är viktigt att tänka på när man adopterar sin makes/sambos barn är att barnets rättsliga förhållande till sin tidigare förälder upphör helt. I detta fall innebär det att du och din man kommer att ses som din mans barns rättsliga föräldrar (4 kap. 21 § FB). Hur går man tillväga?En ansökan om adoption får göras av den eller dem som vill adoptera och ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Om den som sökanden vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige görs ansökan till tingsrätten i den ort där någon av de sökande har hemvist (4 kap. 11-12 § FB)SammanfattningDu kan alltså adoptera din makes barn så länge som förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Vänliga hälsningar,

Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?

2020-07-14 i Adoption
FRÅGA |Hej Försökte ringa er på den rådgivning ni har men kommer inte fram.Vill gärna ta reda på lite frågor kring adoption och arv. Hur kan jag nå er?Med vänlig hälsning,Jenny Mohlund
Isabelle Sewelén |Hej, Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan dels nå oss på vår telefonrådgivning, dels genom att boka tid hos en jurist som kan hjälpa dig med dina frågor. Vår telefon är bemannad måndag-fredag kl.10.00-16.00. Telefonnumret är följande: 08-533 300 04. Om du behöver hjälp just kring arv och adoption rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra kunniga jurister. Du kan boka tid direkt här:http://lawline.se/boka.Hoppas du kan få hjälp med ditt ärende utifrån information jag lämnade till dig ovan, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?

2020-07-03 i Adoption
FRÅGA |HejBåde min fru och jag har bestämt för oss att det genomfördes en adoption av hennes dotter men vi har förlagt dessa handlingar undrar hur får man tag i nya handlingar kanske ni kan ge ett svar om denna blev genomförd.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar kommer jag att utgå från att det var en adoption inom Sverige (se information om adoptioner inom Sverige på Sveriges domstolars hemsida här). Om det var en internationell adoption, se information om internationella adoptioner på Sveriges domstolars hemsida här.Jag kommer att gå igenom vart man ansöker om att få adoptera, och hur du och din fru kan gå tillväga för att få information om ifall det genomfördes en adoption av dottern, och hur ni i så fall kan gå tillväga för att få ut adoptionshandlingarna. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vart ansöker man om att adoptera?Om man ansöker om adoption inom Sverige skickar man ansökan till Tingsrätten. För att man ska få adoptera krävs ett beslut av tingsrätten. Hur kan du och din fru gå tillväga för att få information om ifall det genomfördes en adoption av dottern, och i så fall få ut handlingar om adoptionen? En ansökan om adoption skickas till tingsrätten. Ansökan ska skickas till tingsrätten där personen som man vill adoptera var folkbokförd första november föregående år, se information på Sveriges domstolars hemsida här. Om ni kommer ihåg vilken tingsrätt som kan ha fattat beslut om adoptionen rekommenderar jag att ni kontaktar denna tingsrätt, och begär att få ut en kopia av adoptionshandlingarna. När ni kontaktar tingsrätten är det bra om du och din fru har så mycket information som möjligt, exempelvis år och datum när adoptionen kan ha ägt rum, samt namn och personnummer på er och på dottern. Om tingsrätten inte har handlingarna om adoptionen bör tingsrätten hänvisa er till rätt person eller myndighet. Om tingsrätten inte kan hjälpa er rekommenderar jag att du och din fru vänder er till kommun- eller stadsarkiv. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du och din fru kontaktar tingsrätten, och om det inte ger resultat, kommun- eller stadsarkiv. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Samtycke vid adoption av vuxna barn

2020-06-29 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja adoptera 3 st barn som r min ex. fru,s barn dom är 25år, 26år o snart 30 år kan jag göra det utan mamman eller pappans samtycke, det har hänt saker som gör att jag vill Adoptera alla 3 barnen, särskilt dom 2 flickorna, hur ska jag gå till väga, behöver veta för då kan jag göra 2 saker samtidigt, är nämligen bjuden på dop o då vill jag att dom ska få en pappa som bryr sig.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som aktualiseras i ditt fall återfinns i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Generella krav för adoption av vuxenAv 4 kap. 4 § FB framgår att adoption av en vuxen person enbart får ske om det finns särskild anledning till en sådan åtgärd med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och den som sökanden vill adoptera. Adoptionen måste även i övrigt vara lämplig. Vid denna bedömning beaktas särskilt om den sökande har uppfostrat den som önskas adopteras eller annars avser att bekräfta en form av familjerelation.Den som har fyllt 12 år får enbart adopteras som denne själv samtycker till det, 4 kap. 7 § FB. Enbart adoption av barn under 12 år kräver förälder/vårdnadshavares samtycke, 4 kap. 8 § FB. Däremot ges alltid föräldrar tillfälle att yttra sig om adoptionen, 4 kap. 18 § stycke 1 FB. Denna möjlighet erbjuds med hänsyn till adoptionen innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns yttrande har därmed betydelse för helhetsbedömningen av adoptionens lämplighet. Hur stor vikt förälderns yttrande tillmäts avgörs dock utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Tillvägagångssätt för adoptionAnsökan om adoption ska göras hos tingsrätten i den stad där du bor. Ansökan ska innehålla era namn och personnummer samt vara undertecknad av dig och de du ämnar adoptera. I ansökan ska även anges varför ni vill genomföra adoptionen.När tingsrätten prövar en adoptionsansökan görs en helhetsbedömning, varmed jag inte kan uttala mig om hur utgången i just ditt fall skulle bli. Chanserna för en beviljad adoption ökar dock desto starkare relation du har med din exfrus barn. Hoppas du fick svar på dina frågor.