Kan hög ålder på sökanden påverka chansen att få adoptera ett barn?

2020-12-16 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag känner någon som vill adoptera ett barn. Men grejen är att personen är väldigt gammal redan, hela 84 år och han ska fylla 85 nu i slutet på december. Kommer hans höga ålder att påverka beslutet ifall hans adoption av barnet kan beviljas eller ej till ett avslagsscenario? Det finns ju en mycket stor risk nu att han kan avlida när som helst, även fast hans hälsa är god just nu. Barnet han vill adoptera är också liten ännu, barnet har inga biologiska föräldrar och skulle alltså pga. sin låga ålder inte kunna klara sig själv i samhället ifall personen jag känner helt plötsligt skulle dö nån dag. Det finns dock ingen övre åldersgräns för adoptionstillstånd har jag hört.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns en övre åldersgräns för personer som vill adoptera. Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken.

Kan hög ålder på sökanden påverka chansen att få adoptera ett barn?

För att bli adoptivförälder måste personen först ansöka hos kommunens socialtjänst för att få ta emot ett barn för adoption. Kommunen informerar då om en lämplig föräldrautbildning och startar en medgivandeutredning, för att se om sökande är lämplig som adoptivförälder.

Vid frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa beaktas (4 kap. 1 § föräldrabalken). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid lämplighetsbedömningen ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskild beaktas (4 kap. 2 § föräldrabalken). I medgivandeutredningen görs alltså en lämplighetsbedömning.

För att adoptera måste du vara minst 18 år (4 kap. 5 § föräldrabalken). Det finns som du säger inte någon lagstadgad övre åldersgräns för att beviljas adoption. Tidigare allmänna råd från Socialstyrelsen föreskrev dock en övre åldersgräns på 42 år för att adoptera. Dessa råd upphävdes 2017 och är inte längre giltiga. Det finns därför ingen utpekad högre åldersgräns för att adoptera.

Dock kan sökandens ålder påverka Socialtjänstens bedömning i medgivandeutredningen om sökanden är en lämplig adoptivförälder. Även sökandens hälsa ingår som en bedömningsfaktor i lämplighetsbedömningen. En hög ålder och ett oklart hälsotillstånd kan därför påverka bedömningen negativt, om detta kan vara negativt för barnet. Socialtjänsten utgår från vad som är bäst för barnet när de gör bedömningen.

Eftersom den person du nämner snart är 85 år samt att det finns en risk att han avlider, gör jag bedömningen att Socialtjänsten troligtvis inte kommer bevilja en adoption.

Sammanfattningsvis finns ingen högre åldersgräns för att bli adoptivförälder. Dock är sökandens ålder en faktor som ingår i lämplighetsbedömningen av om sökanden är lämplig för ska beviljas att adoptera ett barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (588)
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?
2021-03-29 Kan jag upphäva en adoption?

Alla besvarade frågor (91198)