FrågaFAMILJERÄTTAdoption16/12/2020

Kan man adoptera en vuxen?

Hej, jag är 23 år och har länge funderat på om min styvfar kan adoptera mig. Min riktiga far är i livet och vi har god kontakt så anledningen till adoptionen är att jag främst vill visa min styvfar att även han är min förälder i mina ögon. Min styvfar har varit med under min uppväxt och har på många sätt varit mer förälder åt mig än min riktiga far. Är detta tillräckligt för att kunna få igenom en adoption eller är det orimligt?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om adoption av vuxen:

Frågor om adoption regleras i föräldrabalken (FB).

Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB).

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket FB).

Den som har fyllt 12 år måste själv också samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § första stycket FB).

Praxis:

Vuxenadoptioner är dessvärre inte helt okomplicerade då det ofta ställs höga krav för att adoption ska beviljas.

I rättsfallet RH 2003:18 nekades tillstånd till adoption med hänsyn till familjeförhållandena. En man ville adoptera hustruns 24-åriga dotter som han uppfostrat sedan treårsåldern. Mor och dotter samtyckte men den biologiske fadern motsatte sig adoptionen. Hovrätten ansåg att behovet att stärka eller befästa bandet mellan sökandena och barnet normalt fick anses mindre när barnet blivit vuxet.

I rättsfallet RH 2016:4 gav hovrätten avslag på en ansökan om adoption av makes 22-åriga barn i strid mot moderns vilja. Det faktum att det rörde sig om adoption av vuxen samt att adoptionen skulle upphäva alla juridiska band med den biologiska familjen på moderns sida ansågs tala emot adoption med sådan tyngd att tillstånd till adoption inte skulle ges.

Slutsats:

Sammanfattningsvis bör din styvfar kunna ansöka om att få adoptera dig om det är så att han funnits med som en far åt dig under din uppväxt och att din biologiska far inte varit det och att du heller inte har god kontakt med hans sida av släkten.

Det som talar emot att en adoption skulle gå igenom är att du är vuxen och det anses vara mindre viktigt att befästa en sådan relation i vuxen ålder samt att du berättar att du har god kontakt med din biologiska far.

Behöver du mer juridisk hjälp från en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att boka en tid här.

Hoppas du fick hjälp och svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000