Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?

2020-11-29 i Adoption
FRÅGA
har en halvsyster (samma mor, olika pappor) hennes far dog för många år sedan, hon fick ut sitt fadersarv efter honom, vår gemensamma mor dog för 10 år sedan, allt gick till min fader som efteråt adopterade min syster ( nu börjar han ångra detta) hon blev adopterad vid runt 50 års åldern,kan han upphäva adoptionen med eller utan hennes tillstånd?eller testamentera allt till mig (sin biologiska son).. ?vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet för din pappa att häva adoptionen av din halvsyster eller om det vore möjligt att undvika att hon får ärva honom genom att skriva ett testamente.

För att en adoption ska hävas krävs en ny adoption

Det är inte möjligt att häva en adoption, oavsett om det finns samtycke från adoptivbarnet eller inte. Det enda sättet en adoption kan "upphävas" är om adoptivbarnet adopteras av någon annan (som inte är adoptivförälderns make), se 4 kap 7 § föräldrabalken (här). Om någon annan ska adoptera adoptivbarnet, och adoptivbarnet är minst 12 år, krävs dessutom samtycke från adoptivbarnet.

När det gäller vuxenadoptioner får dessa endast godkännas adoptionen är lämplig och om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den som önskar adoptera och den som önskas adopteras. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning tittar man på om den som önskar adoptera uppfostrat den som denne vill adoptera eller om syftet med adoptionen är att bekräfta att personerna har en relation som motsvarar den mellan barn och förälder, se 4 kap 4 § föräldrabalken (här).

Adoptivbarn har samma rätt till arv som den avlidnes andra barn

Adoptivbarn likställs med biologiska barn vilket innebär att adoptivbarn också har ställning som bröstarvingar i arvsordningen och har därmed samma rätt till laglott. Enligt arvsordningen ska alla bröstarvingar dela lika på arvet, se 2 kap 1 § ärvdabalken (här). Din far har däremot möjlighet att undvika detta genom att testamentera en större del av arvet till dig.

Som bröstarvinge har din halvsyster dock rätt till sin laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken (här). Detta innebär att din halvsyster har rätt, trots testamentet, att få ut hälften så mycket som hon skulle ha fått om det inte funnits något testamente.

Om din far ändå väljer att testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig, innebär inte detta att testamentet är ogiltigt. Den bröstarvinge som fått sin laglott kränkt genom ett testamente har möjlighet att begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken (här).Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från och med att bröstarvingen tagit del av testamentet. Jämkningen begärs genom att bröstarvingen informerar testamentstagaren, dvs. den som fått ärva genom testamentet, eller genom att väcka talan i domstol mot testamentstagaren. Om jämkning inte begärs inom sex månader, gäller testamentet.

Sammanfattning

Din far kan alltså inte upphäva adoptionen utan att din halvsyster adopteras av någon annan. För vuxenadoptioner finns dessutom särskilda regler för att en sådan ska beviljas. Om en ny adoption inte godkänns, har din halvsyster samma rätt till arv efter din far som du, vilket innebär att hon har rätt till minst sin laglott. Om din far testamenterar all kvarlåtenskap till dig, måste hon ändå begära jämkning av testamentet inom sex månader för att få ut sin laglott. Om hon inte gör detta har du rätt till hela kvarlåtenskapen i enlighet med testamentet.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91413)