FrågaFAMILJERÄTTAdoption21/11/2020

Vad krävs för en vuxenadoption?

Jag är 20 år och har levt med min biologiska mamma (44) och min icke biologiska pappa (55) sedan jag var 7 år gammal. Än så länge är de gifta och jag undrar vad är sannolikheten att en adoption hade gått igenom? Och om adoptionen hade gått igenom och de separerar hur kommer adoptionen att påverkas? Vad är just kravet att adoptionen ska gå igenom eftersom han har uppfostrat mig i 13 år och jag har ingen anledningen för adoptionen men att han på papper, officiellt ska bli min pappa.

Tack för svar och ha en bra dag!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga handlar om adoption blir framförallt Föräldrabalken (FB) aktuell. Jag kommer att i frågan anta att du fortfarande vill ha kvar din biologiska mamma som förälder. Jag uppfattar det som att du undrar över om vilka krav som ställs för att en adoption ska gå igenom, hur stor sannolikheten är för att den ska gå igenom samt hur detta kan komma att påverkas av en eventuell separation.

Vad är kraven för att en adoption ska gå igenom?
Även vuxna kan adopteras om vissa krav är uppfyllda (4 kap. 4 § FB). Det krävs bland annat att det ska finnas en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till ditt personliga förhållande med din styvfar. Det krävs också att adoptionen ska vara lämplig.

Det krävs inget samtycke från dina biologiska föräldrar då du är över 18 år och de inte är att betrakta som dina vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB), men de ska fortfarande ha tillfälle att yttra sig. Detta yttrande kan väga in i den slutliga lämplighetsbedömningen (4 kap. 18 § FB).

När det handlar om adoption av vuxna så är det tingsrätten som prövar frågan om adoption (4 kap. 13 § FB). Därför bör din styvfar lämna in ansökan om adoptionen till den tingsrätt där han har sin hemvist (4 kap. 11-12 § FB).

Vad är sannolikheten att en adoption hade gått igenom?
Vid bedömningen ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas. När man ska bedöma om det föreligger en särskild anledning till adoptionen ska tingsrätten särskilt ta hänsyn till om din styvpappa uppfostrat dig eller om adoptionen avser att bekräfta ett förhållande som går att likställa med den mellan ett barn och dess förälder (4 kap. 4 § 2 stycket FB).

Med hänsyn till den informationen som framgår av din fråga bör ovan nämnda krav vara uppfyllda. Ni har en god relation och han har även uppfostrat dig under merparten av ditt liv. Dessutom verkar er relation kunna likställas med den relation som föreligger mellan ett barn och dennes förälder.

Vad dina biologiska föräldrar har att säga om adoptionen kan påverka bedömningen som görs i Tingsrätten. Dock ska detta vägas samman med det faktum att han uppfostrat dig i 13 år, något som lär väga tyngre.

Hur kommer adoptionen påverkas vid en ev. separation?
Om er adoption beviljas innebär det att du ses som barn till din styvfar och inte längre som barn till din tidigare föräldrar (4 kap 20 § FB). En eventuell separation skulle således inte påverka förhållandet mellan dig och din styvfar. Du blir alltså fortfarande barn till din mamma och din adoptivpappa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Izel IRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”