Hur går en adoption till?

2020-11-30 i Adoption
FRÅGA
Hej!Om en mamma vill adoptera bort sitt barn men aldrig skriver under ett juridisk dokument att hon avsäger sig rätten till barnet och är klar över konsekvensen av bortlämnandet, är hon då fortfarande juridisk förälder enligt lag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken. Föräldrabalken kommer jag fortsättningsvis att benämna som "FB".

Hur går en adoption till?

En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera ( 4 kap. 11 § FB). Adoptanten, dvs. den som vill adoptera, ska lämna in en ansökan till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist ( 4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan se till så att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges störst vikt ( 4 kap. 1 § FB). När ärendet är tillräckligt utrett ska tingsrätten sedan fatta ett beslut om adoptionen beviljas eller nekas. Beviljas adoptionen ska den som har adopterats anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). En adoption är alltså endast giltig efter ett beslut från rätten.

Slutligen och som svar på då fråga är hon alltså fortfarande förälder till barnet så länge det hos rätten inte finns något beslut om adoption, ett dokument där hon avsäger sig rätten till barnet är alltså inte tillräckligt för att en adoption ska ha kommit till stånd utan detta kan som sagt endast ske genom ett beslut hos tingsrätten.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91320)