FrågaFAMILJERÄTTAdoption16/12/2020

Vem får adoptera?

Hej! Finns det någon åldersgräns på hur gammal jag måste vara ifall jag vill adoptera någon, oavsett om det handlar om barn eller vuxen? Jag är 22 år nu, kan jag adoptera eller är jag för ung för det ännu?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om adoption finns i föräldrabalken (FB).

Vem får adoptera?

Den som har fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § FB).

Adoption av ett barn

Ett barn får adopteras endast om det anses lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB).

Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB).

Adoption av en vuxen

Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Hänsyn ska därmed tas till om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?