Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?

2020-11-28 i Adoption
FRÅGA
Hej!En familj mor, far och barn. En av döttrarna är moderns barn men är inte faderns biologiska barn, men dottern har vuxit upp i familjen och har alltid kallat fadern för sin pappa.Det har alltid sagts att fadern har adopterat dottern, men jag vet att han sa att han aldrig har skrivit på något adoptionspapper.Nu har fadern avlidit. Hur får man reda på hur det ligger till, kollas det vid dödsbodelning av jurister eller måste man själv ta upp det som syskon?Ser fram i mot ert svar och tackar på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur du får reda på om du är adopterad av din styvfar samt hur adoptionsfrågan hanteras vid fördelningen av arvet efter honom.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB)

Hur du får reda på om du är adopterad

Du kan ta kontakt med Skatteverket och begära ut uppgifter om dig själv från folkbokföringsdatabasen. De uppgifter som registreras där är bl.a. vilka som är dina föräldrar och dina eventuella adoptivförhållanden. Är du adopterad av din styvfar så kommer det alltså att framgå av folkbokföringsuppgifterna hos Skatteverket.

Hur hanteras frågan om du är adopterad vid fördelningen av arvet

När faderskapet inte är fastställt, eller är okänt, så ligger det på den som vill grunda arvsrätt på faderskapet att göra sin rätt gällande inom tre månader från dödsfallet (16 kap. 3 a § ÄB). Detta innebär att det både ligger hos dig att bevisa att du är barn till din styvfar och att framställa ditt anspråk till dödsbodelägarna (i regel de kända arvingarna) inom rätt tid.

Rätt att ärva

De legala arvingarna till din styvfar är hans barn (2 kap. 1 § ÄB). Som hans barn räknas även adoptivbarn då dessa har samma rättsliga ställning som biologiska barn (4 kap. 21 § föräldrabalken). Värt att nämna är också att för det fall du är adopterad av din styvfar så är du juridiskt sett inte barn till din biologiska far längre (4 kap. 8 § föräldrabalken). Då ärver du alltså din adoptivfar istället för din biologiska far.

Det framgår inte i din fråga om din mor och styvfar var gifta. Var de gifta så ärver din mor före barnen (3 kap. 1 § ÄB). Finns det ett testamente så kan även detta förändra hur arvet ska fördelas (11 kap. 1 § ÄB). För det fall det skulle visa sig att du inte är adopterad kan det vara en god idé att ta reda på om din styvfar upprättade något testamente som ger dig någon arvsrätt.

Är du inte adopterad av din styvfar eller hans testamentstagare så är du tyvärr inte arvsberättigad.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp och att det reder ut sig! Du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar över.

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (590)
2021-04-23 Kan man adoptera en vuxen i avsikt att denne ska ärva ens kvarlåtenskap?
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption

Alla besvarade frågor (91430)