Adoption av vuxen

2020-11-20 i Adoption
FRÅGA
JJag har känt en kille sen han var 13 år och kom till Sverige, jag jobbade på boendet han placerades på. När han var 16 stängdes boendet och han blev familjehemsplacerad hos mig och min man, vi hade den önskan alla tre. Våra vuxna barn har inga problem med det, tvärtom. När han blev 18 upphörde vårt uppdrag som familjehem men han är ju en av oss och det upphör aldrig.Vi har väl trott att allt ska lösa sig och han får stanna hos oss men Migrationsöverdomstolen har beslutat annat.Finns det någon möjlighet för oss att adoptera honom?Killen har mått mycket dåligt men vi har kämpat o han går nu 2a året på gymnasiet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör adoption och regler om detta finns i 4 kap. Föräldrabalken (FB).

Vem får adopteras?

Enligt svensk rätt kan både barn och vuxna adopteras (4 kap. 1-4 §§ FB). Det innebär alltså att det skulle kunna finnas en möjlighet för dig och din man att adoptera honom, trots att han fyllt 18 år.

När får en vuxenadoption ske?

För att vuxen ska få adopteras krävs att det finns särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Adoptionen måste även i övrigt vara lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB).

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning ser man främst till om sökandena har uppfostrat den som sökande vill adoptera eller om adoptionen annars avser bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket FB). En helhetsbedömning ska dock göras, varför även andra omständigheter kan få betydelse.

Du nämner att killen varit familjehemsplacerad hos er sedan han var 16 år. Det kan därför antas att ni uppfostrat honom, vilket i sin tur talar för att ni skulle kunna få igenom en adoption. Då en helhetsbedömning ska göras kan jag dock inte ge ett definitivt svar på om adoptionen skulle godkännas eller inte.

Hur och var görs ansökan?

En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som ansökanden vill adoptera har sin hemvist. I det fall den som sökande vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige görs ansökan istället till tingsrätten i den ort där sökanden har sin hemvist (4 kap. 12 § första stycket FB). På Sveriges Domstolars hemsida kan du kan läsa mer om hur ni ska gå tillväga, se här.

Sammanfattning

Du och din man har alltså möjlighet att ansöka om att adoptera killen. Det är däremot upp till tingsrätten att avgöra om kraven för adoption är uppfyllda.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93215)