Sälja huset billigt till min fru, kan myndigheter eller kronofogde ta huset då?

2017-07-04 i Återvinning
FRÅGA |Hej Jag lånade pengar av min svärmor för några år sedan , nu tänker jag betala tillbaka genom att sälja min det av huset till min fru vilket vi äger halva huset var , kan jag sälja min andel av huset till min fru för viss summa tex. 10000 SEK ?, om jag hamnar i knipa med myndigheter eller kronogogden kan de gör anspråk på huset även om min fru äger hela huset ? mvh
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Sammanfattat svar: Det korta svaret är: Ja, myndigheterna har rätt till huset på sätt och vis under en period efter din underprisförsäljning om du går i konkurs. Det finns tre olika saker att ta hänsyn till här, dels skattekonsekvenser, samt att antingen du eller hustrun går i konkurs. Skattemässigt finns det inga konsekvenser av försäljningen du föreslår, men det blir antagligen inte heller skattekonsekvenser om du säljer en klart mindre del av fastigheten för 10 000 kr så länge du säljer den billigare än taxeringsvärdet för den delen. (Står mer om det nedan). Om hon går i konkurs så kan huset tvångsförsäljas, du har ingen rätt till det trots att du sålt det så billigt till henne. Du gör alltså en superförlust om hon går i konkurs och har inget skydd alls. Om det är så att du går i konkurs så kan huset återvinnas till ditt konkursbo för att du sålt det så billigt. Det låga priset för en så värdefull egendom gör alltså att huset inte är skyddat från din konkurs heller. Här finns dock vissa tidsfrister så har det gått mer än 5 år från försäljningen till din konkurs så kan inte huset återvinnas till ditt konkursbo och tvångsförsäljas för att betala dina skulder. Om ingen går i konkurs uppstår dock inga problem alls. Längre genomgång: Först och främst bör påpekas att det står var och en fritt att sälja sina tillgångar till vilket pris man vill. Det finns inga som helst lagregler för att förhindra att någon gör en dålig affär. Det är alltså helt möjligt för dig att sälja halva huset för 10 000 kr även om huset är värt totalt 1 000 000 kr. Det finns dock några aspekter man bör ta hänsyn till för att göra det här på ett smidigt sätt. Och det smidigaste är självklart, precis som du gör, att undersöka konsekvenserna av olika alternativ innan man gör något. De konsekvenser som aktualiseras i din fråga är dels vad som händer om kronofogde får för sig att kräva dig eller din fru på pengar, samt skatterättsliga konsekvenser av försäljningen. Vad blir det för skattekonsekvenser av försäljningen? När man säljer ett hus till någon annan och säljer det för mer än vad man själv köpte det för så gör man en kapitalvinst. Du nämner i ditt exempel 10 000 kr. Det är dock väldigt få hus som är värda 10 000 kr, oftast betydligt mycket mer. Det som skatterättsligt händer om du säljer halva delen av huset är egentligen ingenting. Gåvor är skattefria i det svenska skattesystemet. Inkomstskattelagen 8:2. Som följd av det så har kontinuitetsprincipen skapats. Inkomstskattelagen 44:21. Kontinuitetsprincipen innebär enkelt sagt att när man ger bort exempelvis ett hus så inträder den som tar emot huset i samma skatterättsliga ställe som gåvogivaren var. Dvs, om du ger bort huset till din fru och hon senare säljer huset så gör gåvan att när hon räknar ut sin kapitalvinst så ska hon använda ditt anskaffningsvärdet som sitt eget anskaffningsvärde. Dvs, hon beskattas exakt så som du hade gjort om du hade behållit huset och själv sålt det. Gåvan påverkar inte beskattningen. När det gäller hus så finns det en princip som kallas huvudsaklighetsprincipen. Det innebär att om man säljer ett hus för ett lägre belopp än taxeringsvärdet så anses det vara en gåva. Dvs, även en försäljning av ett hus för en miljon betraktas som en ”gåva” av skatteverket om husets taxeringsvärdet är 1,1 miljon. Därutöver så betalas ju stämpelskatt på försäljningar av fastigheter. Någon stämpelskatt behöver man dock inte betala när man säljer en fastighet för mindre än 85 % av taxeringsvärdet. Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter § 5. Det innebär alltså att när du säljer fastigheten till din fru så slipper du betala kapitalvinstskatt och stämpelskatt om du säljer huset för mindre än 85 % av taxeringsvärdet för din halva. Om du säljer huset för 85 – 99 % av taxeringsvärdet så kommer du inte behöva betala kapitalvinstskatt, men däremot måste någon av er betala stämpelskatt. Om du säljer huset för 100 % av taxeringsvärdet eller högre så kan du behöva betala kapitalvinstskatt och stämpelskatt beroende på vad du själv köpte huset för. (Taxeringsvärdet är ju ofta ganska lågt räknat så det är möjligt att du betalat mer än det för huset. ) Eventuellt så kan ni slippa stämpelskatt av hänsyn till lag om stämpelskatt vid vid inskrivningsmyndigheter § 6. Skattemässigt så blir det alltså knappast några konsekvenser alls om du säljer huset så extremt billigt som du nämner. Vad blir det för konsekvenser om din fru skulle gå i konkurs? Om du säljer huset till din fru för 10 000 kr så är hon ägare av huset. Det innebär alltså att om hon exempelvis går i personlig konkurs och inte kan betala sina skulder står som ägare av hela huset. Det innebär att hela huset kan utmätas för hennes skulder. Om hon drabbas av utmätning så spelar det absolut ingen roll om hon har betalat 500 000 kr eller 10 000 kr för huset. Du har oavsett ingen rätt till huset vid en utmätning. Utmätningsbalken 4:17. Av den här anledningen så är det väldigt dumt att sälja hela din halva till henne för en så låg summa. Men det beror ju helt på hur era privata ekonomiska situationer ser ut. Det kan ju finnas anledningar till att sälja så billigt till henne ändå om målet är att exempelvis försöka göra barn som du har utan henne arvlösa. Så jag säger inte att lösningen att sälja halva huset för 10 000 kr nödvändigtvis är fel i alla lägen. Det beror ju på hur situationen ser ut. Men för din egen skull så anser jag att det är en dålig lösning. Så som jag ser det, för att skydda dig själv, så är det bättre att du säljer en mindre del. Du kan exempelvis sälja 5 % av fastigheten till henne för 10 000 kr så att ni därefter äger 45 % och 55 % vardera. Då har du fortfarande en stor del av fastigheten om hon skulle drabbas av utmätning. Din del får ju inte mätas ut och därför skulle du ersättas ekonomiskt vid en utmätning. Det skulle du inte göra om du sålde halva fastigheten för 10 000 kr… Går hustrun i personlig konkurs är det alltså väldigt, väldigt dåligt att ha sålt så billigt. Vad blir det för konsekvenser om du själv skulle gå i konkurs?Det är främst här som det blir knasigt att sälja så billigt, om det är möjligt att du kan gå i personlig konkurs. Det är ju uppenbart inte marknadsmässigt att sälja en fastighet så billigt. Det innebär att om du skulle försättas i personlig konkurs så kan alltså köpet gå åter för att huset ska säljas på offentlig auktion för att täcka dina skulder. Skulle du gå i konkurs så är alltså inte huset skyddat från din konkurs trots att hon äger det. Inte om du går i konkurs inom fem år från försäljningen i alla fall. Konkurslagen 4:5. Vid en sådan försäkring som du säger så dras huset alltså in i bådas konkurser, vilket är väldigt osäkert och negativt. Om du får ekonomiska problem så att du går i konkurs så kan alltså huset återgå till dig för att betala dina skulder. Men då gäller det alltså konkurs som sådan. Om det bara är så att du drabbas av utmätning utan att ha gått i konkurs så kan inte huset utmätas. Det äger ju din fru, men eftersom ni bor i det tillsammans så kan det ändå på viss sätt antas tillhöra dig och kronofogde kan därför ha anspråk på huset eftersom du helt enkelt bor i det. Men har man skött överlåtelsen på ett vettigt sätt och följ de regler som finns så ska inte kronofogde utmäta huset för dina skulder när du sålt det. Det är alltså dåligt att ha sålt så billigt även om du själv går i konkurs. Men om du bara drabbas av utmätning utan att ha gått i konkurs så kommer du antagligen förr eller senare försättas i konkurs eftersom den som kräver dig kan begära att tingsrätt försätter dig i konkurs. Förr eller senare hamnar man alltså i konkurs om man inte betalar, och då kan fastigheten återvinnas till konkursboet för att den sålts så billigt. Det finns alltså ingen riktigt poäng av hänsyn till myndigheterna att sälja så billigt till frun. Det är också negativt om frun skulle få ekonomiska problem. Det finns inte heller skattemässiga anledningar till att sälja så extremt billigt eftersom försäljningen antagligen är skattefri även vid en högre köpesumma. Mitt råd: Jag anser att du ska sälja en mindre del av fastigheten. Det mest fördelaktiga är om du tar reda på taxeringsvärdet på fastigheten och därefter räknar baklänges. Om det är 10 000 kr du behöver så räknar du helt enkelt ut hur stor del du behöver sälja. Exempel: Om fastigheten är taxerad till 1 000 000 kr så har du i dagsläget 500 000 kr. 10 000 kr är endast 2 % av 500 000 kr. Om du då säljer 3 % av fastigheten till din fru för 10 000 kr så drabbas du varken av kapitalvinstskatt eller stämpelskatt. Dessutom har du ett bra skydd om din hustru drabbas av en konkurs. Att sälja så billigt som du tänkt göra skyddar nämligen inte fastigheten om du själv drabbas av konkurs efter att ha sålt så billigt, därför anser jag inte att det finns någon poäng med det. Mer hjälp: Om du behöver hjälp med exempelvis avtalsskrivning eller annat kan du kontakta Lawlines Juristbyrå, du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert. Du kan även kontakta mig på emailen ovan om det är så att du har frågor om det här svaret eller följdfrågor. Med vänliga hälsningar,

Dödsbo i konkurs- återvinning av förskott på arv

2016-10-01 i Återvinning
FRÅGA |Jag vill ge mitt sommarhus som förskott på arv till mina 4 vuxna barn. Den utgör en del av samma lagfart som ett annat större hus som ägs av en av mina döttrar. Jag äger 25% vilket och min dotter äger 75%, det storahuset. Det lån som jag har på huset behåller jag och fortsätter betala av på. Hur blir det om jag inte har någon annan kvarlåtenskap vid bodelning och man inte kan räkna bort gåvan från något? Kan de bli skyldiga att lösa in mitt lån fast jag inte längre står som ägare till fastigheten?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om skulderna överstiger tillgångarna i ett dödsbo och en uppgörelse med borgenärerna/fordringsägarna (banken) inte kan träffas, blir boutredningsmannen skyldig att försätta dödsboet i konkurs, ärvdabalken 19 kap 11§ https://lagen.nu/1958:637#K19. Enligt 4 kap 5§ konkurslagen https://lagen.nu/1987:672#K4 kan då förskottet, som utgör en rättshandling, återvinnas till konkursboet/dödsboet om gäldenären (den som är skyldig pengar, dvs du) blev insolvent (oförmögen att betala dina skulder) genom förskottet. Det krävs även att de som mottog förskottet (barnen) kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Närstående till gäldenären presumeras ha sådan kännedom om de inte kan göra sannolikt att de varken hade eller borde ha haft sådan kännedom. Verkan av en återvinning innebär att barnen får återbära fastigheten till konkursboet för att banken ska få betalt.Sammanfattningsvis kan det bli så att barnen tvingas ge tillbaka fastigheten i framtiden om det skulle vara så att värdet av dina 25% i det stora huset inte täcker dina skulder.Med vänlig hälsning,

Konsumentskyddslagstiftning och återvinning

2016-07-19 i Återvinning
FRÅGA |HejJag undrar om konsumentköplagen skyddar mig som konsument vid följande fall:Jag har fått en uppfart i betong anlagd och reklamerat den då det var fel betong så den inte tål salt. Jag och säljaren(företaget) och gjort en förlikning och jag har fått pengar som kompensation/ersättning.Efter ett tag går företaget i konkurs och konkursförvaltaren hör av sig mer än ett halvår senare och vill att jag betalar tillbaka hälften av de pengar jag har fått, med hänvisning till konkurslagen och återvinning?Skyddar inte konsumentköplagen mig för detta?Hälsningar
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.KonsumentskyddslagstiftningKonsumentköplagen (1990:932) reglerar avtal om köp mellan konsumenter och företagare. Observera dock att den relevanta lagen för ditt fall skulle kunna vara konsumenttjänstlagen (1985:716), beroende på omständigheterna.Dessa lagar reglerar dock bara förhållandet mellan dig och säljaren; de fungerar som villkor i ert avtal. De reglerar i princip inte ditt förhållande till säljarens konkursbo. Det krävs att konkursboet inträder som part i ert avtal för att de nämnda lagarna ska vara relevanta i förhållande till det.ÅtervinningI 4 kap. konkurslagen (1987:672) (här förkortad KL) finns regler om s.k. återvinning. Innebörden av en återvinning enligt KL är att vissa rättshandlingar kan gå åter om de relevanta kriterierna är uppfyllda. Alltså, du blir tvungen att lämna tillbaka t.ex. hälften av pengarna som du fick i förlikningen (se 4 kap. 14 § KL). Ditt krav mot företaget försvinner dock inte, utan det blir en s.k. ”oprioriterad fordring” i konkursen. Det innebär i princip att du får betalt sist i ordningen, efter de som enligt förmånsrättslagen (1970:979) har förmånsrätt. En sådan fordring får oftast inte ut särskilt mycket av en konkurs.Det spelar ingen roll att den rättshandling som konkursboet vill återvinna har uppkommit i ett konsumentförhållande. Återvinningsreglerna tar nämligen inte hänsyn till om du är konsument eller inte.Beroende på omständigheterna i ditt fall kan det dock vara svårt för konkursboet att återvinna hälften av ersättningen som du fick av företaget. Beroende på när ansökningen om att försätta säljaren i konkurs kom in till tingsrätten kan det vara för sent för konkursboet att t.ex. använda de enklare reglerna i 4 kap. 6 eller 10 § KL. Återvinningsreglerna beror nämligen med ett undantaget av hur långt bak i tiden som den rättshandling som konkursboet vill återvinna har skett.Den regel som når längst bak är 4 kap. 5 § KL. Den är en av få återvinningsregler som når längre än sex månader bakåt i tiden som huvudregel. Regeln används dock sällan eftersom den är svår att tillämpa.Det framgår dock inte för mig när er förlikning skedde i förhållande till konkursansökan eller vilken återvinningsregel som konkursboet stödjer sig på. Det skulle kunna vara 4 kap. 5, 6 eller 10 § KL. Någon mer konkret ledning är tyvärr svårt för mig att ge mot bakgrund av uppgifterna i din fråga.SammanfattningKonsumentköplagen (1990:932) och liknande lagar reglerar bara avtalet mellan dig och företaget. Den är inte relevant för ditt förhållande till konkursboet, vilket istället kan ”ta tillbaka” säljarens betalning om det har stöd för det i 4 kap. KL.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med återvinning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fråga om återvinning

2016-05-04 i Återvinning
FRÅGA |Hejsan! Om dödsboet säljer huset och sen sätter dödsboet i konkurs. Kan då konkursförvaltaren bryta köpekontraktet och ta tillbaka huset?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!För konkurser gäller konkurslagen, se här. Din fråga handlar om det som brukar kallas återvinning (att köpet går åter). Den centrala bestämmelsen kring återvinning i detta fall är 4 kap. 5 § konkurslagen. Gåvor återvinns enligt reglerna i 4 kap. 6-13 §§ konkurslagen. I den bestämmelse som är aktuell i detta fall anges fyra rekvisit som ska vara uppfyllda för att återvinning av rättshandling ska kunna ske. Dessa är ett otillbörlighetsrekvisit, ett ondtrosrekvisit, ett insolvensrekvisit och ett skaderekvisit. Nedan följer en närmare redogörelse för rekvisitens innebört.InsolvensrekvisitetMed insolvens menas att gäldenären (dödsboet i detta fall) inte kan betala sina skulder, och att detta tillstånd inte är tillfälligt. Se 1 kap. 2 § 2 st konkurslagen.SkaderekvisitetOm rättshandlingen inte medfört någon skada för borgenärerna, direkt eller indirekt, behöver inte rättshandlingen gå åter. Skada uppstår när rättshandlingen t.ex. avser en försäljning som sker till underpris. Skada uppstår även om en försäljning sker till rätt pris, men att betalningen sedan undanhålls borgenärerna i konkursen. I det senare fallet talar man om indirekt skada, och även sådan är tillräcklig för att uppfylla skaderekvisitet. Om en rättshandling sker till rätt pris och sedan pengarna inte undandras på något sätt blir återvinning inte aktuellt, eftersom att rättshandlingen inte medförde någon skada.OtillbörlighetsrekvisitetRättshandlingen måste vara otillbörlig för att återvinning ska bli aktuellt. Otillbörlighet prövas genom en helhetsbedömning av rättshandlingen. Omständigheter som talar för otillbörlighet kan t.ex. vara att rättshandlingen avser ett betydande belopp, att rättshandlingen vidtogs i nära anslutning till konkursutbrottet, att motparten (köparen i detta fall) varit i uppenbar ond tro (dvs. att denne förstått att konkurs snart utbryter) eller att rätthandlingen allmänt sett är av extraordinär karaktär. Vad som kan tala för otillbörlighet i din fråga är delvis att fastigheten kan vara en stor del av boets behållning i relation till andra tillgångar, samt att försäljningen skett i nära anslutning till konkursutbrottet.I sammanhanget kan det av illustrerande skäl vara i sin ordning att nämna ett par rättsfall på vad som kan anses vara otillbörligt. I NJA 1978 s. 194 ansågs tillgodogörande av medel, ca. 33 000 kr, åt oprioriterad borgenär otillbörligt. Beloppet ansågs enligt högsta domstolen vara "betydande". I NJA 1981 s. 562 ansågs en rättshandling otillbörlig redan pga. beloppets storlek.OndtrosrekvisitetMotparten ska ha insett, eller borde ha insett att gäldenären var insolvent (ej betalningsduglig mot sina borgenärer) och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Exempel: G säljer en fastighet till F. F vet att G är insolvent och kommer att gå i konkurs. F förstår även att fastigheten är den enda stora tillgången som G har. F är då i ond tro.Slutsats: Ja, fastigheten kan återvinnas under förutsättning att ovannämnda rekvisit är uppfyllda. Du får se på de rekvisit jag har redogjort för och försöka utläsa huruvida dessa passar in på de omständigheter som finns i ditt fall.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppstår så återkom i kommentarsfältet!Vänligen,

Konkurs, återvinning

2017-04-05 i Återvinning
FRÅGA |Hej!Vi har precis gjort ett köp av en fastighet av min sambos förälders företag. Vid köpet/lagfarten så uppdagas det att banken vill ha mer betalt än vad det har i pantbrev vilket har dröjt på lagfart/betalning. Detta beror på att banken vill ha mer betalt på ett lån från företaget än vad de har pant i huset (konflikt). Vi blev väldigt förvånade över detta och allt drog ut på tiden och vi stod på vilande lagfart. Vi har köpt fastigheten för värderat värde (Värderat vid köpedagen av mäklare). Vi har bott i/hyrt fastigheten i ett år och kommer nu nästan direkt att sälja huset då vi blev minst sagt förtvivlade över hur köpet mellan oss och företaget gått till.Hur fungerar återvinninglsagen/konkurslagen om företaget skulle gå i konkurs (vi kan säga inom 3 mån)? Eftersom att banken som kräver företaget på betalning av andra lån nu får alla pengar som avser försäljningen av fastigheten. Kan vi drabbas av återvinning även om vi sålt vidare huset och inte längre står på lagfarten? Hur skulle det i så fall påverka vår köpare?Hur fungerar en återvinning? Begär konkursförvaltaren betalt för det vi sålt fastigheten för, eller anses det att vi har köpt fastigheten till marknadsmässigt värde? Kan återvinning vara aktuell för vårt köp när det finns andra fastigheter de kan sälja för att driva in skulderna om det blir en konkurs? Är vi i ond tro när vi fått reda på "konflikten" mellan banken och företaget i samband med vårt köp?Tacksam för snabbt svar!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler av intresse för din fråga finns som du skriver i konkurslagen (KL) Vad är en konkurs och vilken egendom ska ingå i den?En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap 2 § KL). Till ett konkursbo räknas all egendom som tillhörde gäldenären vid konkursen eller som tillfaller honom eller henne under konkursens gång. Även sådan egendom som kan återvinnas ska ingå i konkursboet. (3 kap 3 § KL). Denna egendom ska sedan användas för att betala borgenärernas fordringar på gäldenären. Detta innebär i princip att en person som har skulder som överstiger sina tillgångar kan försättas i konkurs. Då tas all hans eller hennes egendom i anspråk av en konkursförvaltare som säljer denna och delar ut pengarna till de som personen är skyldig pengar.Det är således endast om ni försätts i konkurs som er egendom kan tas i anspråk. Om ni skulle sälja fastigheten vidare och inte gå i konkurs finns därmed inget problem. När blir återvinning aktuellt?Återvinning kan bli aktuellt i två fall. Antingen om ni säljer fastigheten vidare och sedan försätts i konkurs. Denna återvinning drabbar dock inte er (eftersom det i så fall är ni som är i konkurs), utan den som köpt fastigheten av er. Återvinning kan också bli aktuellt om företaget ni köpt huset av försätts i konkurs. Jag går därför vidare och undersöker om ni kan drabbas av återvinning om företaget ni köpt fastigheten av försätts i konkurs. Vad är återvinning?Återvinning är kort sagt att konkursförvaltaren för talan om att viss egendom som lämnat gäldenären innan han eller hon försattes i konkurs, ska återföras (återvinnas) till konkursboet. Finns inte egendomen kvar, ska värdet återföras. Har ni kvar huset ska således huset föras till konkursboet, om ni har sålt huset, ska husets värde återföras till konkursboet. Om ni erlagt betalning till gäldenären för egendomen ska konkursförvaltaren ge er dessa pengar. Denna återvunna egendomen kommer sedan ingå i det som konkursförvaltaren säljer för att betala alla gäldenärens skulder. (4 kap 14 § KL). Nackdel är en förutsättning för återvinningEn konsekvens av det ovan beskrivna att konkursförvaltaren ska utge eventuell ersättning ni betalat för egendomen är att det, för att återvinning ska vara aktuellt krävs att den rättshandling (t.ex. det köpet) som man avser att återvinna har lett till nackdel för någon av borgenärerna i konkursen. Så är fallet om gäldenären t.ex. sålt egendomen till underpris. Har gäldenären fått full ersättning för fastigheten kommer återvinning inte på fråga. Om gäldenären bara säljer egendom kommer egendom således inte att bli aktuellt. Någon återvinning lär därför inte bli aktuellt i ert fall om företaget går i konkurs eftersom jag inte kan se någon nackdel för någon borgenär. Ni har betalat fullt pris för huset, samt banken som har pantbrev i fastigheten har inte lidit någon skada. Jag gör därför bedömningen att återvinning inte bör komma på fråga om företaget ni köpte huset av går i konkurs. Eftersom du ville veta lite generellt om återvinning beskriver jag något om detta nedan. Vidare förutsättningar för återvinningVidare krävs att någon av de materiella återvinningsreglerna i 4 kap KL är tillämpliga. Dessa regler är 5-13 §§. Har man köpt egendom till underpris kan regeln om gåva bli tillämplig (4 kap 6 § KL). Den generella återvinningsregeln kan också vara tillämplig (4 kap 5 § KL). Ni beskriver att ni har köpt egendomen till “marknadsvärdet” varför regeln om gåva inte är aktuell. Jag redogör därför istället för den generella återvinningsregeln. Den generella återvinningsregeln (4 kap 5 § KL)För att regeln ska vara tillämplig krävs ett antal saker. Det krävs att en borgenär har gynnats framför andra på ett otillbörligt sätt eller att gäldenärens egendom på ett otillbörligt sätt har undandragits borgenärerna. Det krävs vidare att gäldenären var eller genom rättshandlingen blev insolvent. Det krävs vidare att den andra parten kände till eller borde känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Detta sista brukar kallas att parten ska vara i ond tro. För närstående utgår man från att sådan ond tro föreligger, om inte den närstående kan göra motsatsen sannolikt. Vad som avses med närstående definieras i 4 kap 3 § KL. Ni torde vara närstående med det företag ni köpte fastigheten av. Då gäller - förutom att ni anses vara i ond tro - att rättshandlingen kan återvinnas max fem år efter fristdagen. Med fristdag avses dagen då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten (4 kap 2 § första stycket KL). Med att rättshandlingen ska vara otillbörlig avses i princip att den är “onormal” eller gjord i oärligt syfte. Man vill inte återvinna rättshandlingar som är marknadsmässiga. Det krävs vidare att gäldenären p.g.a. rättshandlingen var eller blev insolvent. Det måste således föreligga ett samband mellan rättshandlingen och insolvensen. SammanfattningJag har konstaterat att det inte spelar någon roll för konkursen om det finns mer egendom som kan tas i anspråk utan all egendom som tillhör gäldenären ska ingå i konkursen. Konkurs är dock endast - som jag beskrivit - aktuell om gäldenärens tillgångar inte räcker till att betala hans eller hennes skulder. Jag har vidare konstaterat att det inte lär bli aktuellt för en konkursförvaltare att återvinna det hur ni köpt från företaget om företaget försätts i konkurs. Jag har vidare redogjort lite allmänt om den generella återvinningsregeln för att ge förståelse för vad återvinning är. Du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se om du har några ytterligare funderingar. Vänligen

Återvinning av betalning av skuld i konkurs

2016-08-23 i Återvinning
FRÅGA |Hej. Jag har fått ett brev ang. återvinning vid en personlig konkurs. Gäldenären är min farbror, och jag har under många år (dock senast för minst 2-3 år sedan) lånat ut pengar till honom. När jag skulle köpa ett hus så bad jag om pengarna tillbaka, och fick då 90.000kr insatta på mitt konto, pengar som direkt gick till en kontantinsats. Detta var 27 juni 2015. Han gick i konkurs 10 feb 2016, och nu vill de alltså att jag ska betala tillbaka dessa 90.000kr. Enligt brevet räknas jag som anhörig, vilket jag är osäker på. Han är min pappas bror. Jag hade ingen som helst aning om att han var i knipa, har kontakt med honom som mest 1-2ggr per år. Finns det något jag kan göra? Räknas jag verkligen som anhörig? Jättetacksam för svar!
|Hej, och tack för din fråga!Vad först gäller din fråga om du ska anses som närstående sägs i Konkurslagen 4 kap. 2 § vilka som ska anses som närstående, nämligen "den som är gift med gäldenären eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären eller är besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära". I ett fall från Svea hovrätt (RH 1991:28) uttalade domstolen "att det inte kan komma i fråga att ge bestämmelsen den innebörden att syskonbarn generellt hänförs till närståendekretsen.". Detta innebär att syskonbarn till gäldenären ska anses vara närstående till denne endast om de står gäldenären personligt nära, med detta avses främst äktenskapsliknande förhållanden. Baserat på vad du skriver lär det inte finnas anledning att betrakta dig som närstående till din farbror.Vad sedan gäller frågan huruvida beloppet kan återvinnas gäller Konkurslagen 4 kap. 10 § eftersom det rör sig om återbetalning av en skuld. I situationer då betalningen av skulden inte gått till en närstående är främst första delen av första stycket intressant. Regeln tycks snårig, men det som krävs för att återvinning ska kunna ske är först och främst att det inte gått längre tid än tre månader från det att betalningen gjordes tills dess att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten (se konkurslagen 4:2). Därefter finns det tre alternativa rekvisit, varav minst ett måste vara uppfyllt för att återvinning ska bli aktuellt. Det krävs antingen att betalningen gjorts med annat än sedvanliga betalningsmedel, eller att betalningen skett i förtid, eller att betalningen avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning.Du skriver inte när ansökan om konkurs inkom till tingsrätten, men om detta skedde den 28 september 2015 eller senare saknas redan på denna grund förutsättningar för återvinning av betalningen. Det saknas anledning att pröva de andra vägarna.Hoppas att du fått svar på din fråga. Om någonting är oklart är det bara att kommentera här nedan så ska jag försöka hjälpa dig!

Återvinning av fastighet

2016-06-13 i Återvinning
FRÅGA |Hej,Min särbo har gett i gåvan fastighet till sin son som även övertagit en lån på den under 2012.I maj 2016 fortsattes han i konkurs (enskild firman ) då han blivit eftertaxerat för sina inkomster från KB för räkenskapsåret 2013 alltså tax 14 och skatterevision var slutet av 2014.Kan återvinning av fastigheten ske?
|Hej och för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om återvinning i konkurs finns i 4 kap. konkurslagen (KL). Som jag förstår det har alltså en son mottagit en fastighet (och ett lån) i gåva från sin moder. Med tanke på att det gått cirka fyra år mellan gåvan och konkursen är 4:5 KL den enda tillämpliga återvinningsbestämmelsen. Först krävs för återvinning att rättshandlingen är till nackdel för sonens borgenärer. En gåva som sonen mottagit kan inte vara till nackdel för borgenärerna då sonen fått mer egendom som konkursboet kan använda till utdelning till borgenärerna. Inte heller övertagandet av lånet är till nackdel för sonens borgenärer. Detta på grund av att sonen i samband med övertagandet av lånet fick egendom som täckte lånet (jag utgår från att fastighetens värde täcker lånet på den). Mitt svar blir därför att fastigheten inte kan återvinnas. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Återvinning av en bortskänkt fastighet efter en längre tid

2016-04-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej! För fyra och ett halvt år sedan fick jag en fastighet i gåva av en vän. Vännen har nu begärts i konkurs. Kan fastigheten jag äger bli föremål för återvinning? Skulden fanns ju inte när jag fick gåvan.mvh
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din väns gåva kan bara återvinnas om kriterierna i 4 kap. 5 § konkurslagen (1987:672) (hädanefter förkortad KL) är uppfyllda, eftersom det har gått så lång tid sedan du fick fastigheten. Undantaget är om du fick din lagfart senare, eftersom fastigheten anses ha givits bort när du ansökte om lagfart (se 4 kap. 4 § KL). Det kan medföra att din fastighet anses ha givits bort senare, vilket kan leda till att andra bestämmelser om återvinning också är tillämpliga.Kan din fastighet återvinnas med stöd av 4 kap. 5 § KL?Just ditt fall kan betraktas i förhållande till följande kriterier i 4 kap. 5 § KL:1. Gåvan har lett till att din väns egendom har undandragits hans eller hennes borgenärer.2. Undandragandet var till nackdel för din väns borgenärer. Kriteriet är oskrivet och framgår inte av 4 kap. 5 § KL.3. Undandragandet var otillbörligt. Att något är otillbörligt bedöms oftast i förhållande till värdet på det som försvann från gäldenären.4. Din vän genom gåvan blev insolvent, eller redan var insolvent när du fick fastigheten. Med insolvens avses att din vän inte kan betala sina skulder och att den oförmågan inte är tillfällig (1 kap. 2 § andra stycket KL). Observera att det inte behöver vara gåvan som ensamt gjorde din vän insolvent, utan det duger att den var en av flera omständigheter som tillsammans medförde insolvens.5. Du kände till eller borde ha känt till din väns insolvens och vad som gjorde gåvan otillbörlig. Om du personligen stod din vän särskilt nära antas du ha haft sådan kännedom om du inte kan motbevisa det, eftersom du då anses som närstående (se 4 kap. 3 § första stycket KL).Som jag förstår det uppkom din väns insolvens inte före eller i och med att du fick fastigheten utan senare. Då är det inte möjligt att återvinna den med stöd av 4 kap. 5 § KL eftersom alla kriterier måste vara uppfyllda. I annat fall finns dock en risk att den återvinns. Observera att bedömningen av när din vän blev eller var insolvent kan vara ganska komplex.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med återvinning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,