Återbäring till konkursbo - Närstående

2016-03-31 i Återvinning
FRÅGA
Hej,Jag och min hustru lånade ut pengar till min bror som senare avled. Efter anmälan till Kronofogden fick vi efter försäljning av dennes fastighet pengarna åter. Dödsboet försattes i konkurs och konkursförvaltaren kräver återbetalning av oss "eftersom vi är närstående". Är detta riktigt? Är vi båda närstående?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att både du och din fru räknas som närstående till din bror. Detta framgår av 4 kap. 3 § Konkurslagen (KonkL) som bland annat anger att den som är syskon samt den som är gift med syskonet anses vara närstående till gäldenären. Gäldenären var din bror men måste numera anses vara dödsboet.

Om jag har förstått det rätt är det återvinning som konkursförvaltaren åberopar. Förutsättningarna för återvinning gällande en betalad skuld regleras i 4 kap. 10 § KonkL. Enligt denna bestämmelse går betalning av en skuld åter om den har skett senare än tre månader före fristdagen (fristdagen är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten, se 4 kap. 2 § KonkL) och som har gjorts med belopp som avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning, om betalningen ändå inte kan anses som ordinär. Har betalningen skett till någon som är närstående (vilket är fallet för er) gäller inte tidsgränsen på tre månader innan fristdagen. Istället går betalningen åter om den skedde senare än två år före fristdagen, om det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insolvent. Med insolvens menas att man inte kan betala förfallna fordringar och det inte är en tillfällig oförmåga. När man är insolvent kan man försättas i konkurs.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (55)
2020-10-01 Kan återvinning ske av egendom som sålts till en vän vid konkurs?
2020-04-20 Hur återvinns gåvor till närstående?
2020-04-10 Brott att undandra pengar från kronofogden?
2020-02-10 Borgenärsskydd

Alla besvarade frågor (85560)