Är det möjligt att förhindra en återvinningstalan genom att åberopa ett gåvobrev?

Hej. Fråga om gåvobrev där det inte står att det är skyddat mot utmätning och inte undertecknat av mottagarna men bevittnat. Gåvogivaren skänkte pengar enl. gåvobrev och utbetalades en vecka före sin död . Gåvomottagarna var dom som senare blev dödsbodelägare där dödsboet har en skatteskuld. Kan konkursförvaltaren återkräva pengarna trots gåvobrevet och att mottagarna inte på något sätt kände till givarens ekonomi. Jag känner till konkurslagen 4 §5, men inte hur den förhåller sig till ett gåvobrev . Är det någon mening med att visa gåvobrevet för konkursförvaltaren. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag har tidigare besvaret en fråga från dig gällande förutsättningarna för återvinning enligt 4 kap 5 § konkurslagen, hoppas för övrigt att detta svar har varit till hjälp. Jag tolkar nu din fråga så att du undrar om ett åberopande av gåvobrev kan användas för att förhindra en återvinningstalan. Svaret på frågan blir nekande. Ett gåvobrev kan visserligen ses som ett bevismedel för att en gåva har skett och kan på det sättet fylla en funktion i de fall där det råder oklarheter kring rättshandlingens (gåvans) existens. Återvinningsreglerna är dock avsedda att komma åt vissa typer av rättshandlingar som är till nackdel för borgenärer och på det sättet kan man säga att reglerna redan utgår från att rättshandlingen existerar. Förutsatt att rekvisiten i den aktuella återvinningsbestämmelsen är uppfyllda går det således inte att förhindra en återvinningstalan genom att förebringa bevis (exempelvis i form av ett gåvobrev) på att rättshandlingen visserligen existerar. 


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo