Återvinning av en bortskänkt fastighet efter en längre tid

Hej! För fyra och ett halvt år sedan fick jag en fastighet i gåva av en vän. Vännen har nu begärts i konkurs. Kan fastigheten jag äger bli föremål för återvinning? Skulden fanns ju inte när jag fick gåvan.

mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din väns gåva kan bara återvinnas om kriterierna i 4 kap. 5 § konkurslagen (1987:672) (hädanefter förkortad KL) är uppfyllda, eftersom det har gått så lång tid sedan du fick fastigheten. Undantaget är om du fick din lagfart senare, eftersom fastigheten anses ha givits bort när du ansökte om lagfart (se 4 kap. 4 § KL). Det kan medföra att din fastighet anses ha givits bort senare, vilket kan leda till att andra bestämmelser om återvinning också är tillämpliga.

Kan din fastighet återvinnas med stöd av 4 kap. 5 § KL?

Just ditt fall kan betraktas i förhållande till följande kriterier i 4 kap. 5 § KL:

1. Gåvan har lett till att din väns egendom har undandragits hans eller hennes borgenärer.

2. Undandragandet var till nackdel för din väns borgenärer. Kriteriet är oskrivet och framgår inte av 4 kap. 5 § KL.

3. Undandragandet var otillbörligt. Att något är otillbörligt bedöms oftast i förhållande till värdet på det som försvann från gäldenären.

4. Din vän genom gåvan blev insolvent, eller redan var insolvent när du fick fastigheten. Med insolvens avses att din vän inte kan betala sina skulder och att den oförmågan inte är tillfällig (1 kap. 2 § andra stycket KL). Observera att det inte behöver vara gåvan som ensamt gjorde din vän insolvent, utan det duger att den var en av flera omständigheter som tillsammans medförde insolvens.

5. Du kände till eller borde ha känt till din väns insolvens och vad som gjorde gåvan otillbörlig. Om du personligen stod din vän särskilt nära antas du ha haft sådan kännedom om du inte kan motbevisa det, eftersom du då anses som närstående (se 4 kap. 3 § första stycket KL).

Som jag förstår det uppkom din väns insolvens inte före eller i och med att du fick fastigheten utan senare. Då är det inte möjligt att återvinna den med stöd av 4 kap. 5 § KL eftersom alla kriterier måste vara uppfyllda. I annat fall finns dock en risk att den återvinns. Observera att bedömningen av när din vän blev eller var insolvent kan vara ganska komplex.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med återvinning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo