Återvinning av fastighet

2016-06-13 i Återvinning
FRÅGA
Hej,Min särbo har gett i gåvan fastighet till sin son som även övertagit en lån på den under 2012.I maj 2016 fortsattes han i konkurs (enskild firman ) då han blivit eftertaxerat för sina inkomster från KB för räkenskapsåret 2013 alltså tax 14 och skatterevision var slutet av 2014.Kan återvinning av fastigheten ske?
SVAR

Hej och för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om återvinning i konkurs finns i 4 kap. konkurslagen (KL). Som jag förstår det har alltså en son mottagit en fastighet (och ett lån) i gåva från sin moder. Med tanke på att det gått cirka fyra år mellan gåvan och konkursen är 4:5 KL den enda tillämpliga återvinningsbestämmelsen. Först krävs för återvinning att rättshandlingen är till nackdel för sonens borgenärer. En gåva som sonen mottagit kan inte vara till nackdel för borgenärerna då sonen fått mer egendom som konkursboet kan använda till utdelning till borgenärerna. Inte heller övertagandet av lånet är till nackdel för sonens borgenärer. Detta på grund av att sonen i samband med övertagandet av lånet fick egendom som täckte lånet (jag utgår från att fastighetens värde täcker lånet på den). Mitt svar blir därför att fastigheten inte kan återvinnas.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (57)
2020-12-03 Kan säljarens konkursbo kräva tillbaka bilen jag köpt och betalat för?
2020-11-19 Återvinning av bilförsäljning i konkurs
2020-10-01 Kan återvinning ske av egendom som sålts till en vän vid konkurs?
2020-04-20 Hur återvinns gåvor till närstående?

Alla besvarade frågor (86933)