Dödsbo i konkurs- återvinning av förskott på arv

2016-10-01 i Återvinning
FRÅGA
Jag vill ge mitt sommarhus som förskott på arv till mina 4 vuxna barn. Den utgör en del av samma lagfart som ett annat större hus som ägs av en av mina döttrar. Jag äger 25% vilket och min dotter äger 75%, det storahuset. Det lån som jag har på huset behåller jag och fortsätter betala av på. Hur blir det om jag inte har någon annan kvarlåtenskap vid bodelning och man inte kan räkna bort gåvan från något? Kan de bli skyldiga att lösa in mitt lån fast jag inte längre står som ägare till fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om skulderna överstiger tillgångarna i ett dödsbo och en uppgörelse med borgenärerna/fordringsägarna (banken) inte kan träffas, blir boutredningsmannen skyldig att försätta dödsboet i konkurs, ärvdabalken 19 kap 11§ här. Enligt 4 kap 5§ konkurslagen här kan då förskottet, som utgör en rättshandling, återvinnas till konkursboet/dödsboet om gäldenären (den som är skyldig pengar, dvs du) blev insolvent (oförmögen att betala dina skulder) genom förskottet. Det krävs även att de som mottog förskottet (barnen) kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Närstående till gäldenären presumeras ha sådan kännedom om de inte kan göra sannolikt att de varken hade eller borde ha haft sådan kännedom. Verkan av en återvinning innebär att barnen får återbära fastigheten till konkursboet för att banken ska få betalt.

Sammanfattningsvis kan det bli så att barnen tvingas ge tillbaka fastigheten i framtiden om det skulle vara så att värdet av dina 25% i det stora huset inte täcker dina skulder.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (55)
2020-10-01 Kan återvinning ske av egendom som sålts till en vän vid konkurs?
2020-04-20 Hur återvinns gåvor till närstående?
2020-04-10 Brott att undandra pengar från kronofogden?
2020-02-10 Borgenärsskydd

Alla besvarade frågor (85586)