Återvinning av betalning av skuld i konkurs

2016-08-23 i Återvinning
FRÅGA
Hej. Jag har fått ett brev ang. återvinning vid en personlig konkurs. Gäldenären är min farbror, och jag har under många år (dock senast för minst 2-3 år sedan) lånat ut pengar till honom. När jag skulle köpa ett hus så bad jag om pengarna tillbaka, och fick då 90.000kr insatta på mitt konto, pengar som direkt gick till en kontantinsats. Detta var 27 juni 2015. Han gick i konkurs 10 feb 2016, och nu vill de alltså att jag ska betala tillbaka dessa 90.000kr. Enligt brevet räknas jag som anhörig, vilket jag är osäker på. Han är min pappas bror. Jag hade ingen som helst aning om att han var i knipa, har kontakt med honom som mest 1-2ggr per år. Finns det något jag kan göra? Räknas jag verkligen som anhörig? Jättetacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vad först gäller din fråga om du ska anses som närstående sägs i Konkurslagen 4 kap. 2 § vilka som ska anses som närstående, nämligen "den som är gift med gäldenären eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären eller är besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära". I ett fall från Svea hovrätt (RH 1991:28) uttalade domstolen "att det inte kan komma i fråga att ge bestämmelsen den innebörden att syskonbarn generellt hänförs till närståendekretsen.". Detta innebär att syskonbarn till gäldenären ska anses vara närstående till denne endast om de står gäldenären personligt nära, med detta avses främst äktenskapsliknande förhållanden. Baserat på vad du skriver lär det inte finnas anledning att betrakta dig som närstående till din farbror.

Vad sedan gäller frågan huruvida beloppet kan återvinnas gäller Konkurslagen 4 kap. 10 § eftersom det rör sig om återbetalning av en skuld. I situationer då betalningen av skulden inte gått till en närstående är främst första delen av första stycket intressant. Regeln tycks snårig, men det som krävs för att återvinning ska kunna ske är först och främst att det inte gått längre tid än tre månader från det att betalningen gjordes tills dess att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten (se konkurslagen 4:2). Därefter finns det tre alternativa rekvisit, varav minst ett måste vara uppfyllt för att återvinning ska bli aktuellt. Det krävs antingen att betalningen gjorts med annat än sedvanliga betalningsmedel, eller att betalningen skett i förtid, eller att betalningen avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning.

Du skriver inte när ansökan om konkurs inkom till tingsrätten, men om detta skedde den 28 september 2015 eller senare saknas redan på denna grund förutsättningar för återvinning av betalningen. Det saknas anledning att pröva de andra vägarna.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om någonting är oklart är det bara att kommentera här nedan så ska jag försöka hjälpa dig!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (54)
2020-04-20 Hur återvinns gåvor till närstående?
2020-04-10 Brott att undandra pengar från kronofogden?
2020-02-10 Borgenärsskydd
2019-11-13 Bolag köptes med bolagets egna pengar och har sedan gått i konkurs - kan det bli återvinning?

Alla besvarade frågor (84562)