Utmätning och återvinning av egendom

2017-09-19 i Återvinning
FRÅGA
Jag har överlåtit mitt hus till min hustru för att slippa utmätning av krf. Hur lång tid måste det vara mellan överlåtelse och utmätning, för att inte huset ska tas av krf.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om utmätning och återvinning finns i utsökningsbalken (UB). Reglerna om konkurs finns i konkurslagen (KL).

Det framgår inte av din fråga om kronofogden redan har tagit beslut om utmätning av huset. Nedanstående gäller i det fall då det inte redan beslutats om utmätning av huset.

Utmätning

Utmätning innebär att specifik egendom tas i anspråk. Fast egendom får utmätas endast om det framgår att egendomen tillhör gäldenären(du själv). Om du står på lagfarten för huset antas du vara husets ägare, om inte annat visas. Det är alltså inte möjligt att utmäta ditt hus om du kan visa på att du inte äger huset. Enbart den omständighet att du inte står på lagfarten betyder inte att huset inte kan utmätas, om kronofogden på annat sätt kan visa på att huset tillhör dig.

Konkurs

Om bedömningen görs att du inte kan betala dina skulder och inte kommer kunna göra det under en längre tid kan du försättas i personlig konkurs(se mer om konkurs här). I sådana fall förlorar du kontrollen över alla dina tillgångar och en förvaltare kommer att reda ut dina skulder och tillgångar.

En förvaltare kan i ett konkursbo besluta om återvinning av viss överlåtelse. Att återvinna en överlåtelse innebär att det som har överlåtits går åter, exempelvis att du får tillbaka det hus som du gett i en gåva till din fru. Det finns enligt 4 kap. 6 § KL en möjlighet att återvinna gåvor till närstående som har fullbordats inom 3 år från det att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten. Avseende fast egendom räknas en gåva vara gjord den dag då lagfart har sökts.

Sammanfattning

Kronofogden kan enbart utmäta huset om de kan visa på att huset tillhör dig. Det finns dock en risk att du försätts i personlig konkurs om du bedöms ha svårt att betala dina skulder även på längre sikt. Om du försätts i personlig konkurs kan överlåtelser till närstående som har fullbordats inom 3 år från det att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten återvinnas.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97623)