Konsumentskyddslagstiftning och återvinning

2016-07-19 i Återvinning
FRÅGA
HejJag undrar om konsumentköplagen skyddar mig som konsument vid följande fall:Jag har fått en uppfart i betong anlagd och reklamerat den då det var fel betong så den inte tål salt. Jag och säljaren(företaget) och gjort en förlikning och jag har fått pengar som kompensation/ersättning.Efter ett tag går företaget i konkurs och konkursförvaltaren hör av sig mer än ett halvår senare och vill att jag betalar tillbaka hälften av de pengar jag har fått, med hänvisning till konkurslagen och återvinning?Skyddar inte konsumentköplagen mig för detta?Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Konsumentskyddslagstiftning

Konsumentköplagen (1990:932) reglerar avtal om köp mellan konsumenter och företagare. Observera dock att den relevanta lagen för ditt fall skulle kunna vara konsumenttjänstlagen (1985:716), beroende på omständigheterna.

Dessa lagar reglerar dock bara förhållandet mellan dig och säljaren; de fungerar som villkor i ert avtal. De reglerar i princip inte ditt förhållande till säljarens konkursbo. Det krävs att konkursboet inträder som part i ert avtal för att de nämnda lagarna ska vara relevanta i förhållande till det.

Återvinning

I 4 kap. konkurslagen (1987:672) (här förkortad KL) finns regler om s.k. återvinning. Innebörden av en återvinning enligt KL är att vissa rättshandlingar kan gå åter om de relevanta kriterierna är uppfyllda. Alltså, du blir tvungen att lämna tillbaka t.ex. hälften av pengarna som du fick i förlikningen (se 4 kap. 14 § KL). Ditt krav mot företaget försvinner dock inte, utan det blir en s.k. ”oprioriterad fordring” i konkursen. Det innebär i princip att du får betalt sist i ordningen, efter de som enligt förmånsrättslagen (1970:979) har förmånsrätt. En sådan fordring får oftast inte ut särskilt mycket av en konkurs.

Det spelar ingen roll att den rättshandling som konkursboet vill återvinna har uppkommit i ett konsumentförhållande. Återvinningsreglerna tar nämligen inte hänsyn till om du är konsument eller inte.

Beroende på omständigheterna i ditt fall kan det dock vara svårt för konkursboet att återvinna hälften av ersättningen som du fick av företaget. Beroende på när ansökningen om att försätta säljaren i konkurs kom in till tingsrätten kan det vara för sent för konkursboet att t.ex. använda de enklare reglerna i 4 kap. 6 eller 10 § KL. Återvinningsreglerna beror nämligen med ett undantaget av hur långt bak i tiden som den rättshandling som konkursboet vill återvinna har skett.

Den regel som når längst bak är 4 kap. 5 § KL. Den är en av få återvinningsregler som når längre än sex månader bakåt i tiden som huvudregel. Regeln används dock sällan eftersom den är svår att tillämpa.

Det framgår dock inte för mig när er förlikning skedde i förhållande till konkursansökan eller vilken återvinningsregel som konkursboet stödjer sig på. Det skulle kunna vara 4 kap. 5, 6 eller 10 § KL. Någon mer konkret ledning är tyvärr svårt för mig att ge mot bakgrund av uppgifterna i din fråga.

Sammanfattning

Konsumentköplagen (1990:932) och liknande lagar reglerar bara avtalet mellan dig och företaget. Den är inte relevant för ditt förhållande till konkursboet, vilket istället kan ”ta tillbaka” säljarens betalning om det har stöd för det i 4 kap. KL.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med återvinning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97361)