Kan jag kräva hyra från den andra delägaren till vår bostadsrätt även om bara jag bor kvar?

2020-09-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Kan man kräva hyra för ett bostadsrätt från den andra ägaren även om han inte bo längre på denna bostad man äger tillsammans??
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni har ett s.k. solidariskt betalningsansvar för de skulder ni har tagit på er gemensamt, om inget annat har avtalats (2 § första stycket skuldebrevslagen). Detta innebär att den som kräver betalning av hyran kan kräva hela beloppet från någon av er. Sedan har den som har betalat hela hyran rätt att kräva betalning av den andra delägaren för dennes del (2 § andra stycket skuldebrevslagen). Att ni, om inget annat är avtalat, ska dela på de kostnader som uppkommer vid förvaltningen av den samägda bostadsrätten framgår också av lagen om samäganderätt (1 och 15 § lag om samäganderätt). Du har alltså rätt att kräva hyra från den andra delägaren även om han inte längre nyttjar bostadsrätten. Har du problem med att driva in hans skuld så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.Det kan dock vara en god idé att försöka nå en överenskommelse mellan er. Förslagsvis genom att du köper ut hans del eller att ni avtalar att han inte längre ska betala någon hyra. Detta beror på att varje ägare till samägd egendom kan kräva att egendomen ska tvångsförsäljas på offentlig auktion, om ni inte kommer överens eller har avtalat om något annat (6 § lag om samäganderätt).Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag kräva tillbaka mina pengar från en förfallen skuld om personen inte betalar?

2020-09-08 i Fordringar
FRÅGA |Hej Jag har lånat ut pengar till en privatperson och i hop med det upprättat ett skuldebrevhur kan jag kräva tillbaka mina pengar efter slutdatum om personen inte betalar?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur kan du kräva tillbaka dina pengar?Det finns egentligen två vägar att gå beroende på hur personen som är skyldig dig pengar ställer sig till skuldebrevet. Om personen t.ex. invänder att skuldebrevet är ogiltigt eller protesterar att hen är skyldig dig pengar behöver du vända dig till domstol. Du får skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och kräva betalt. Om domstolen kommer fram till att det finns en skuld i domen utgör det en exekutionstitel och personen ska betala skulden.Om personen som är skyldig dig pengar inte protesterar mot att skulden finns så kan du vända dig till Kronofogden som kan hjälpa dig att driva in skulden. Du kan då ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden (1-2 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning). Kommer Kronofogden fram till att det finns en skuld som ska betalas fastställs skulden och myndigheten kan då ge en betalningsanmaning där de uppmanar personen att betala. Om personen fortfarande inte betalar kan du använda betalningsföreläggandet (som utgör en exekutionstitel) för att be Kronofogden om en gäldenärsutredning för att se ifall personen har några tillgångar som kan tillgodose din skuld (4 kap. 1 § utsökningsbalken), Med andra ord kan du via Kronofogden begära utmätning. Finns det inga utmätningsbara tillgångar finns skulden kvar till dess att du återkallar ärendet.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan jag sälja ett skuldebrev?

2020-09-08 i Fordringar
FRÅGA |HejJag har lånat ut 400000:- gm ett skriftligt skuldebrev. Återbetalning sker månadsvis from juni 2020 tom juni 2022 med amortering och 4% ränta i annuitet.Kan jag sälja skuldebrevet t tex banken eller ngn annan för att få tillbaka pengarna snabbare?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga utifrån det du skrivit så har du lånat ut 400.000 kronor, skriftligt skuldebrev finns. Återbetalning sker månadsvis från juni 2020 till och med juni 2022 med amortering och 4% ränta i annuitet. Du undrar nu om du kan sälja skuldebrevet till någon annan (t.ex. en bank) för att snabbare få tillbaka pengarna.Det finns som utgångspunkt inget hinder mot att överlåta ett skuldebrev; ett skuldebrev kan såväl säljas som skänkas bort. Skuldebrev kan till och med utmätas av Kronofogden för det fall att långivaren är skuldsatt och inte kan betala sina skulder. Inom krediträtten görs en skillnad på löpande och enkla skuldebrev. Ett löpande skuldebrev är tänkt för omsättning och lättare att sälja. Däremot innebär det inte att det inte är möjligt att sälja ett enkelt skuldebrev. Det ställs bara andraEnkla skuldebrevEtt enkelt skuldebrev känns igen genom att det är ställt till viss man (3 kap. 26 § skuldebrevslagen). Att det är ställt till viss man innebär att låntagaren (gäldenären) skrivit under att hen ska betala x kronor enligt avbetalningsplan till långivaren (borgenären). Om ni skrivit ett skuldebrev av vilket det framgår att gäldenären ska betala till dig rör det sig om ett enkelt skuldebrev.När ett enkelt skuldebrev ska överlåtas till en ny borgenär är ett av kraven att gäldenären meddelas om detta (jfr 3 kap. 29 § skuldebrevslagen). Det meddelande som skickas till gäldenären kallas för denuntiation. Så snart ett enkelt skuldebrev överlåtits bör gäldenären genast få veta dem den nya borgenären är. Denuntiationen bör ske så pass snabbt att gäldenären inte betalar till den tidigare borgenären. Informationen om att skulden överlåtits kan ske skriftligt eller muntligt, i bevishänseende är skriftligt att föredra. När skuldebrevet överlåts till en ny borgenär får inte villkoren för lånet försämras. Den nya borgenären ska således inte förändra räntan, avbetalningstiden eller liknande.Löpande skuldebrevDe löpande skuldebreven delas i sig upp i två typer; skuldebrev ställt till (1) innehavaren och skuldebrev ställt till (2) viss man eller order (2 kap. 11 § skuldebrevslagen). Med ett innehavarskuldebrev är det själva innehavet som ger en rätt att kräva betalt. Är det fråga om ett orderskuldebrev krävs av den som har skuldebrevet att vederbörande även kan visa att hen köpt skuldebrevet och att det finns en obruten kedja av överlåtelser.De löpande skuldebreven ställer inte samma krav på denuntiation (jfr för enkla skuldebrev) då det är själva innehavet av skuldebrevet som ger rätt att kräva betalt. Givetvis kan det däremot vara en god idé att även i dessa fall informera gäldenären om att det finns en ny borgenär.Sammanfattningsvis är det möjligt för dig att sälja skuldebrevet för att snabbare få tillbaka det du lånat ut. Det krävs dock att du hittar en köpare; jag har noterat att det är få kreditinstitut som brukar visa något större intresse för att köpa skulder av privatpersoner. Om det ändock blir aktuellt finns det en risk att köparen erbjuder dig en lägre summa än vad du lånat ut. Men som svar på din fråga: du kan sälja skuldebrevet till banken eller någon annan. Överlåtelse av fordringar sker varje dag. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Felaktigt utbetalad lön av arbetsgivare

2020-09-02 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har fått för mycket utbetalt arvode. Jag meddelade inte arbetsgivare om detta men när detta påtalades efter en vecka så började vi nysta i det och jag ska självklart betala tillbaka det som blivit fel! Lönespecar bakåt i tiden har varit felaktiga och snurriga och därför har jag haft väldigt dålig koll på kontot. Dock blev det utbetalt väldigt mycket för mycket. Jag föreslog direkt att vi gör avdrag på nästkommande utbetalningar. Vad kan jag ha gjort mig skyldig till? Jag mår väldigt dåligt över det som hänt! Och jag vill bara ställa allt tillrätta!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Felaktigt utbetalad lönDet du beskriver kallas misstagsbetalning. Det innebär i ditt fall att din arbetsgivare felaktigt utbetalat en större summa lön än vad du, mottagaren, hade rätt till. I dessa fall är huvudregeln att pengarna ska återbetalas, vilket du skriver att du vill göra. Det finns dock vissa undantag, som fastställts i praxis. Du kan ha rätt att få behålla pengarnaMottagaren kan få behålla betalningen om denne i god tro inrättat sig efter betalning. God tro innebär att mottagaren inte märkte att det rörde sig om en felaktig utbetalning och inte heller hade anledning att märka det. Att mottagaren ska ha inrättat sig efter betalningen innebär t.ex. att personen ifråga använt pengarna. Om man upptäcker misstaget direkt efter utbetalningen har man exempelvis inte hunnit konsumerat beloppet och betalningen ska då gå åter. Mottagaren har i det fallet alltså inte hunnit inrätta sig efter betalningen.SammanfattningJag förstår det på dig som att du i vilket fall vill återbetala dessa pengar till arbetsgivaren och ställa allt till rätta. Jag anser dock, utifrån de omständigheter du beskriver, att det går att argumentera för att du varit i god tro eftersom det tidigare varit problem med löner och att du därför inte hade koll på att du fick ett större belopp utbetalat. Du har således inte gjort något fel i sig, rättsligt sett. Det finns möjligen utrymme för din arbetsgivare att hävda att beloppet var så pass stort att du borde ha märkt att det var felaktigt, men det som sker då är endast att pengarna ska återbetalas. Om du och din arbetsgivare kommer överens om avdrag på nästkommande utbetalningar så låter det därför enligt mig som att allt ställs till rätta.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!Vänligen,

Hur kan ett skuldebrev vara till hjälp vid utebliven betalning?

2020-09-09 i Fordringar
FRÅGA |Hej.Jag har en vän som behöver pengar.Han kom idag och frågade mig om jag kan låna ut.Jag har sparat lite pengar för att resa.Summan är inte liten..Jag sa ok eftersom tyckte synd om de i den Corona tiden. Han vill att jag swishar eller överför pengar.På ena sidan litar jag på honom men på andra sidan väldigt orolig. Han sa att han ska ge tillbaka ca om 5-6 månader sakta sakta men det kan även dröja mer.Undrar om jag säger till honom att vi skriver på pappret allt.kommer papper hjälpa mig ifall han blåser mig?Om han inte ger tillbaka pengar hur kan jag gå vidare om jag har bevis på pappret?Tack på förhand.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag rekommenderar er att utfärda ett skriftligt avtal där låntagaren utfäster sig att betala den ifrågavarande summan (ett så kallat skuldebrev). Det är en trygghet för dig som långivare att det finns ett skuldebrev eftersom det är ett bevis på skuldens existens. Ett skuldebrev påvisar alltså att du har rätt till betalning från låntagaren.När skulden är förfallen till betalning och om du inte fått betalt kan du gå vidare genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Ett betalningsföreläggande är ett sätt för dig att kräva betalning av låntagaren genom Kronofogdemyndigheten. Om låntagaren bestrider betalningsföreläggandet har du även möjlighet att driva ärendet till domstol.Här kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur får jag ut lön av arbetsgivare som inte är kontaktbar?

2020-09-08 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag har jobbat på en städfirma. Pga oseriöst arbetsgivare, som fick man alltid jaga för att få arbetsschema, lönespec, anställningsavtal, har jag avslutad min anställning den 20:e augusti. Ägare har lovat att betala mig lönen i slutet av v36, men jag har inte fått något.Nu går det inte att kontakta de längre - de har blockerat mig och svarar inte på mina sms.Jag saknar lön för de sista 2 månader, och lönespec för dem sista 3 månader.Jag är ny i Sverige och visste ingenting om facket, så därför har jag inte varit med med någon. Och nu kan de inte hjälpa mig.Det är inte jättestora pengar, men för mig det är mycket.Och jag kan inte anlita jurist, eftersom det kostar för mycket.Kan ni hjälpa mig?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad är problemet?Du har inte fått din lön av din föregående arbetsgivare. Detta innebär att du har en fordran gentemot arbetsgivaren. Det enklaste sättet att indriva denna skuld, förutsatt att du och din arbetsgivare inte kan lösa det utan rättsliga förfaranden, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Denna ansökan kan du enkelt genomföra själv. Förfarandet regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa du begär av din arbetsgivare samt skälen som du bygger ditt anspråk på.Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten, i detta fall din arbetsgivare, och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:1. Arbetsgivaren väljer att betala i enlighet med din ansökan.I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.2. Arbetsgivaren bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).Om arbetsgivaren bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).3. Arbetsgivaren bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall arbetsgivaren därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland utföra en utmätning.Vad innebär detta för dig? Sammanfattningsvis innebär ovanstående att du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få ut din ersättning. Beroende på motpartens, det vill säga arbetsgivarens, inställning till yrkandet kan förfarandet ta lite olika vägar. Det mest långtgående scenariot är att frågan behöver prövas i domstol, vilket givetvis kan bli en utdragen och kostsam process. Därför är mitt råd till dig att återigen kontakta din arbetsgivare för att lösa fråga på så vis innan en ansökan skickas till Kronofogden. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Parkeringsbot trots otydlig skyltning

2020-09-04 i Fordringar
FRÅGA |Hej!I Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 3 § står det att "Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken."Hur tydligt behöver skyltningen vara? Jag fick nyligen en kontrollavgift på en parkering efter att jag köpt en pappersbiljett i en automat 20-30 meter bort. Skälet var att "giltig sms-biljett saknas". Det verkar alltså som att automaten tillhör en annan parkering, med ett annat företag som kontrollerar.På parkeringen där jag stod står det på skyltarna "p-tillstånd eller biljett erfordras", och sen en skylt som visar att man kan betala via sms. Men ingen skylt säger att det endast går att betala via sms.Skulle detta kunna anses som att "parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts"?Tack!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner i din fråga stadgas det i 3 § lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering att parkeringsvillkoren tydligt ska anges på platsen genom skyltning.Eftersom jag inte har någon kunskap om hur själva platsen ser ut kan jag inte med full säkerhet uttala mig hur otydlig eller tydlig skyltningen faktiskt är, utan jag kan endast redogöra för det jag hittat i rättspraxis. Generellt kan sägas att domstolarna ser ganska lätt på kravet "tydlig skyltning" och att privatpersoner ofta tilldöms att utbetala böter till parkeringsbolaget. Som exempel kan här nämnas två fall där den ena privatpersonen fick erlägga betalning trots att förklaringen på skylten när avgift gällde får sägas vara svår att förstå (NJA 2017 s 669). I det andra fallet fick privatpersonen erlägga betalning trots att han betalat parkeringsavgift men inte lagt denna synligt då det på skylten inte framgick att parkeringslappen tydligt skulle synas (RH 2016:23). Jag kan emellertid inte hitta något fall som är liknar ditt i större utsträckning än dessa två. Jag skulle dock tro att faktumet att det inte stod att det endast gick att betala med SMS inte utgör en sådan omständighet att du kommer nå framgång med en klagan. Huruvida deras skyltning i övrigt är otydlig nog för att nå framgång med en klagan är som sagt svår att avgöra utan att veta mer om platsen, men med tanke på bl.a. de rättsfall som hänvisade till ovan ser jag chansen att lyckas med en klagan som liten. Det är ju också så att om du vid en eventuell tvist skulle förlora målet är du skyldig att betala motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken)Vill du ha ytterligare rådgivning i ditt ärende eller hjälp med en eventuell klagan rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här. Du kan även nå oss på telefon: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Går det att dela upp ett lån som ena sambon tagit över?

2020-08-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Vår son flyttade ihop med en tjej som från ett annat förhållande hade tagit lån för möbler mm. Sedan efter en tid sa hon upp sej från sitt jobb och inte har fått ett nytt. Var på hon hade svårt att betala på lånet. Snäll eller dumdristigt gick han med på att ta över lånet för att hon inte skulle hamna i trångmål. Nu visar det sej att de har levt över sina tillgångar en tid och han har nu en mycket högre skuld i lån. Det är nu ett konsumtions lån helt och hållet. Står vår son helt med lånet, eller finns det något man kan göra innan det skulle gå så långt som en delning.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga hade er sons sambo när de träffades ett lån sedan tidigare. Efter att hon slutade sitt arbete kunde hon inte längre betala lånet varför er son tog över lånet. Din undran är om er son står helt med lånet nu eller om det finns något man kan göra för att en delning av det ska bli aktuellt. När du skriver en delning av lånet är min tolkning att du avser att lånet ska delas upp mellan er son och hans sambo i förhållande till kreditgivaren/banken.Om er son tagit över lånet innebär det att det är han som är avtalspart med banken. Att er son är avtalspart innebär att det är er son som har en skyldighet att betala banken och att det är er son som kan bli föremål för t.ex. utmätning för det fall att han inte betalar enligt avtalad betalningsplan. För att lånet ska delas upp mellan er son och hans sambo krävs det att han och sambon är överens om det och att banken går med på att så ska ske; precis som när er son tog över hela lånet. Banken hade inte accepterat att er son tog över lånet om han inte hade varit kreditvärdig. Därför kan det tänkas att banken inte går med på att lånet fördelas dem emellan om hon inte är kreditvärdig. Detta är vad som gäller i avtalsförhållandet mellan er son och banken.Det är möjligt att det även finns ett avtal mellan er son och hans sambo om att hon ska betala hälften av lånet. Om så är fallet har han rätt att begära hälften av henne; däremot är det han som är betalningsskyldig mot banken. För det fall att hans sambo vägrar att betala hälften till honom krävs det i slutändan att han går till domstol och får fastställt att hon är skyldig honom pengar. Även muntliga överenskommelser är giltiga, däremot kan sådana vara svåra att bevisa.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga finns det inte någon möjlighet att tvångsvis se till att det sker en delning av lånet mellan er son och hans sambo. För att lånet ska delas dem emellan krävs det dels att de är överens om det, dels att banken godkänner det.Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,