Kan man begära betalt för skulder från den avlidnes dödsbo?

Min son avled 2021. Jag hade 2 reverser till honom på vardera 50.000:-. Han har bott hemma hos oss 1 vecka i månaden många år, och vi har pratat om han kan börja betala tillbaka pengarna, men sagt att han inte haft råd. Reverserna är från 19xx och 19xx. Nu sägs att jag inte får någonting för att reverserna är för gamla, är gammal och skulle verkligen behöva mina pengar nu. Kan det vara så här? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om reverserna fortfarande kan göras gällande efter din sons bortgång. 

Är skulder giltiga mot ett dödsbo?

När en person dör kan personen i fråga fortfarande ha skulder. Dessa är som utgångspunkt fortfarande giltiga efter dödsfallet, men det är dödsboet som ansvara för dessa. Arvingarna ärver inte betalningsansvaret. Det är alltså fullt tänkbart att man även under tiden som ett dödsbo finns efter den avlidne har möjlighet att kräva in sin skuld. 

Anspråken gentemot dödsboet 

Det går inte att avgöra om det är så att dödsboet fortfarande existerar. Jag antar att det fortfarande är ett oskiftat dödsbo med tanke på att det fortfarande verkar vara diskussion om hur tillgångarna ska fördelas. I det fall dödsboet inte finns längre blir det svårt att kräva in reverserna eftersom det inte finns något rättssubjekt att vända sig till med kravet. 

Den andra frågan som måste redas ut är om skulderna är preskriberade. När en person har en skuld hos någon krävs det att borgenären, den som har att få pengar av den skuldsatte gäldenären, regelbundet kräver in sin betalning. Detta sker normalt genom påminnelser, fakturor, en avbetalning eller liknande och är då ett så kallat preskriptionsavbrott. Om inget preskriptionsavbrott sker preskriberas en fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen efter 10 år. Varje gång en person kräver betalning eller på annat vis avbryter preskriptionen kan man säga att klockan nollställs. Om den någonsin når tio år utan att avbrytas kan inte skulden göras gällande, se 8 § preskriptionslagen

Preskriptionsavbrott kan ske på ett par sätt, se 5 § preskriptionslagen. Det kan för det första framställas ett skriftligt krav till gäldenären, alltså att man skickar en faktura eller betalningspåminnelse eller liknande. Det kan även ske genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller på annat sätt åberopar skulden mot gäldenären i domstol, via kronofogdemyndigheten eller liknande. Det sista sättet ett preskriptionsavbrott kan ske är genom att gäldenären gör en avbetalning, betalar ränta, eller på ett annat sätt erkänner fordringen. 

Hur detta tillämpas på din situation

Det första som måste utredas är om det fortfarande finns ett dödsbo att rikta talan mot. Det andra som måste utredas är om det har skett något preskriptionsavbrott. Det är dessvärre inte möjligt för mig att uttala mig i den frågan utan att ha tillgång till mer bakgrund kring ditt ärende. Däremot kan vi diskutera detta vidare på vårt telefonmöte. 

Eftersom du har bokat telefonuppföljning kommer jag att ringa dig lördagen den 3 september kl. 15.30. Om du skulle ha några frågor innan dess eller om tiden inte passar får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”