Har jag möjlighet att avstå från ett avtal jag tackat ja till?

2020-07-20 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag är en student som har fått ett bostadserbjudande. Jag la in en intresseanmälan på flertalet bostäder och blev erbjuden en bostad som jag tackat ja till. På hemsidan och mailet stod det att ifall man tackar ja så räknas det som ett muntligt avtal. Jag har nu bestämt att jag inte vill flytta in. Har inte skrivit på ett kontrakt. Har jag möjlighet att avstå från att skriva på? Tack för er hjälp!
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln inom avtalsrätt är att avtal ska hållasSom huvudregel inom svensk avtalsrätt gäller att avtal ska hållas. Enligt den grundläggande principen om avtalsbundenhet gäller att parter som ingått avtal (ex tackat ja) är skyldiga att fullfölja avtalet. Att avtalet är muntligt påverkar som huvudregel inte avtalets giltighet eller din bundenhet. Att avtal ska hållas gäller såväl muntliga som skriftliga avtal. Om bostaden är en bostadsrätt (lägenhet) Om bostaden är en bostadsrätt så den räknas som lös egendom vilket påverkar reglerna för vad som gäller. För lägenheter gäller därmed att löften om att köpa inte är bindande (6 kap 4 § bostadsrättslagen). För att avtalet ska vara giltigt finns alltså krav på att det ska vara skriftligt. Du är därmed inte tvungen att köpa förrän ett giltigt skriftligt köpesavtal har skrivits. Om bostaden är mark med tillhörande hus blir Jordabalken (JB) tillämplig lagOm bostaden är mark med tillhörande hus räknas det som fast egendom och därmed blir Jordabalken (JB) tillämplig lag (1 kap 1 § JB). I detta fall gäller att endast skriftliga avtal är giltiga (4 kap 1 § JB). Löfte att köpa fastighet är inte bindande. Du är därmed inte bunden av avtalet. Hoppas att svaret var till hjälp!

Gäller muntliga avtal?

2020-07-02 i Muntliga avtal
FRÅGA |HejMin dotter sa upp sitt hyreskontrakt med utflytt 1 juli 2020 . Eftersom att hon frånflyttade redan i slutet på maj och att den privata hyresvärden ville ha tid att renovera innan nästa hyresgäst, så kom de överens om att hon enbart skulle betala majhyran och att han själv då fick tillgång till huset redan 1 juni. Jag var vittne till samtalet och uppfattade det definitivt som ett muntligt avtal.Nu plötsligen kräver hyresvärden ändå in hyran för juni månad, vilket är korrekt enligt hyreskontrakt men inte utifrån det muntliga avtalet där sista hyran betalades tom maj månad.Dottern flyttade i slutet på maj och lämnade även ( i god tro ) nycklar tillbaka då.Hur ser detta ut rent juridiskt? Vad kan vi göra?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan förklara vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Gäller muntliga avtal? Generellt sett gäller muntliga avtal precis på samma sätt som skriftliga. Ett muntligt avtal om att frångå ett hyreskontrakt är således giltigt, eftersom hyreskontrakt inte har några formkrav. Det svåra med just muntliga avtal är dock att de är svåra att styrka om en tvist uppstår. Till din dotters fördel är det att ni var fler som hörde samtalet samt att hon flyttade ut och lämnade tillbaka nycklarna vid det tillfälle som ni påstår skulle göras enligt överenskommelsen. Hade hela uppsägningstiden gällt hade hon rimligen avvaktat med detta till dess. Till hennes nackdel är dessvärre det skriftliga och ursprungliga avtalet. Sammanfattning Muntliga avtal gäller, men kan vara svåra att styrka. I ert fall bör ni trycka på att ni var fler som bevittnade avtalsslutet samt att din dotter flyttade ut tidigare än vad som annars hade gjorts. Det blir helt enkelt en fråga om bevisning och argumentation. För alla parter är det dock både enklare och mindre kostsamt om ni försöker nå en överenskommelse på frivillig väg, det vill säga utan en domstols inblandning. Min rekommendation till er är därför att du vänder dig till hyresvärden och argumenterar för din sak. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Fråga om skolarbete rörande avtal

2020-04-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag gör ett skolarbete angående avtal och undrade om ni kunde hjälpa mig med hur man ska tänka när man löser ett avtalsfall. Lisa surfar rundor på nätet och får syn på en annons med nyfödda alpackor, hon blir genast sugen på att skaffa en som sällskap nu i karantän tider. Hon letar upp adressen och beger sig genast till Alpacka & Älg Ekofarmen i Västra Torup där hon väljer ut den alpackan hon vill ha. Lisa kommer överens med säljaren att köpa den för 10 000 kr, hon bestämmer sig för att hämta den med släp dagen efter. Dagen efter kommer Lisa tillbaka till farmen men då säger en annan säljare att den blivit såld och hämtad för 12 000 kr. Lisa blir mycket besviken och påpekar att hon kommit överens med gårdagens säljare att hon skulle få köpa den för 10 000 kr. Vad ska hon göra nu?Jag undrar vilka rättigheter Lisa i detta fallet har och vad hon kan göra nu? Är hon berättigad till skadestånd eller någon sorts kompensation för företagets misstag?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår att din frågeställning rör ett skolarbete. Eftersom Lawline har som princip att inte besvara frågor som rör skolarbeten kan jag tyvärr inte hjälpa dig.Om du har någon annan fråga som inte rör ett skolarbete får du gärna skicka in en ny fråga. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Är ett muntligt hyresavtal bindande?

2020-04-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag ska hyra ett boende under en kort tid nu i sommar. En person skrev till mig att jag kunde bo som inneboende hos henne. Vi pratade om det på telefon och kom fram till ett pris. Hon skulle skicka ett avtal till mig vilket hon inte har gjort nu på två veckor. Idag skickade hon en bild på ett avtal där hon skrivit under och ett angivet pris som inte stämmer med det vi kom överens om på telefon. Är jag bunden av den muntliga överenskommelsen på telefon? Det skriftliga avtalet är väl inte bindande först än jag skriver på, det är det muntliga jag är orolig över.
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En generell regel inom avtalsrätten är att muntliga avtal är bindande. Det krävs alltså inte att avtalet ingås på något specifikt sätt, dvs. ett formkrav, för att det i och för sig ska vara giltigt. Det finns däremot vissa områden där det finns formkrav, och där muntliga avtal således inte är bindande. Ett exempel på detta är vid köp av fastighet. När det kommer till hyresavtal är det jordabalken som är tillämplig lag, och närmare bestämt dess 12 kap. I jordabalkens 12 kap. 2 § sägs att ett hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Detta innebär att både hyresvärd och hyresgäst har en rätt att få ett avtal skriftligt om de vill det, men muntliga hyresavtal är dock bindande. På så sätt så är du bunden ifall du ingått ett avtal om hyra via telefon med din hyresvärd. Frågan i ditt fall blir emellertid att handla om huruvida ert samtal faktiskt innebar ett avtal. Så som jag uppfattar vad du skriver så verkar det mer röra sig om att ni kommit överens om att ingå ett avtal skriftligen, och alltså på så sätt inte kommit till avtalsslut förrän pappret är signerat. Men detta beror mycket på vad ni faktiskt sagt under avtalet. Ett avtal förutsätter enligt avtalsrättsliga regler ett anbud och en accept. Alltså att någon ger ett förslag och någon annan accepterar förslaget (1 kap. 1 § avtalslagen). Huruvida ni uttryckligen kommit överens om alla aspekter av hyresavtalet redan muntligen är svårt för mig att säga. Ytterst blir det här en fråga om era individuella uppfattningar av samtalet. Det är alltså en bevisfråga. Att i domstol styrka att ett muntligt avtal föreligger är inte helt lätt. Du har alltså goda möjligheter, om du inte anser att du avtalat om något muntligt, att komma ifrån avtalet. Hoppas detta besvarade din fråga!

Vad kan jag göra om min ex man inte vill hålla ett muntligt avtal?

2020-07-05 i Muntliga avtal
FRÅGA |Vid vår skilsmässa 1997 slapp min dåvarande make att lösa ut mig från vårt gemensamma hus. Jag tog ingenting med mig från huset, vad gäller möbler eller annat, ej heller ngn bil eller liknande som kan anses mer värdefullt. Vi gjorde en överenskommelse om att när han en dag sålde huset skulle "min" del tillfalla våra gemensamma barn. Nu har han sålt huset men vill inte hålla sin del av avtalet. Tyvärr gjordes detta avtal endast muntligt. Finns det något sätt att få honom att hålla avtalet. Det handlar inte om några stora summor, huset såldes för mellan 300 och 400 000.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att det finns ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Ett anbud är exempelvis ett erbjudande eller ett förslag. En accept är ett jakande svar på ett anbud. Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept.Vem har bevisbördan för att ett rättsligt bindande avtal finns?Ett muntligt avtal är som utgångspunkt rättsligt bindande på samma sätt som ett skriftligt avtal. Problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att bevisa att ett muntligt avtal faktiskt finns. Det är den part som påstår att ett muntligt avtal finns som har bevisbördan för att ett avtal över huvud taget finns. Detta kan vara svårt att bevisa om motparten förnekar avtalets existens. Om du däremot kan bevisa att ett muntligt avtal finns, flyttas bevisbördan över på motparten, som då måste bevisa att något avtal inte existerar.SammanfattningDet muntliga avtalet mellan dig och din dåvarande make är rättsligt bindande, under förutsättning att det finns ett anbud och en accept. Problemet är att du måste kunna bevisa avtalets existens om du skulle ta ärendet till domstol, vilket kan bli svårt då det var många år sedan avtalet ingicks. Om jag tolkar din fråga rätt så har du ingen bevisning till stöd för avtalet, utan det är ord mot ord.Skulle din dåvarande make förneka avtalets existens i domstol skulle du med stor sannolikhet förlora målet utan stödbevisning, vilket i sin tur skulle resultera i att du blir skyldig att ersätta motparten för hans rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken).Det finns inget sätt att "tvinga" din dåvarande make till att hålla avtalet. Förvisso kan du hota om stämning, men var medveten om att utsikterna till framgång i rätten är låga utan stödbevisning. För att undvika denna typ av problem i framtiden rekommenderar jag dig att alltid upprätta avtal i skrift. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline för ytterligare rådgivning här.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Krav på skriftlighet

2020-06-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag och min före detta sambo hade ett muntligt avtal angående ett lån. Han fick låna pengar att starta aktiebolag att 35 000 och köpa en bil 55 000 kr. Detta har han lovat att betala tillbaka vilket han idag anser att han inte behöver göra vem har rätt?
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på LawlineI Sverige finns de inget krav på att ett avtal ska vara skriftligt. Ett avtal kan ingås både muntligt och skriftligt så länge som man har utbytt ett anbud och ett accept, 1 § Avtalslagen. De är dock oftast lämpligt att ingå de skriftligt eftersom man annars kan få bevis svårigheter. Men om ni verkligen har avtalat att de var ett lån så har du rätt att få pengarna tillbaka som du har lånat i enlighet med avtalet. Avtal ska hållas eller pacta sunt servana som som de heter på latin.Men som sagt kan de vara svårt att bevisa avtalet om de är muntligt. I ditt fall borde de finnas bekräftelse på att du fört över pengarna så denna delen är inte något problem. Men de kan finnas andra. Jag kan inte besvara mer exakt hur de rör sig i din situation eftersom jag inte vet vad din Sambo invänder men jag kan nämna två saker. För det första har Högsta domstolen slagit fast att de är den som hävdar att en överföring var en gåva som har bevisbördan för att så är fallet, NJA 2014 s. 364, För de andra så kan situation påverkas av att ni var sambos. När man är sambos så är de vanligare att man ger gåvor till varandra men de är också vanligt att man köper saker tillsammans. De kan därmed vara så att en domstol skulle komma fram till att om de inte var ett lån så har du iallafall rätt till en del av de som pengarna användes till. Men återigen måste jag poängtera att jag inte kan uttala mig exakt i frågan då jag inte vet vad din före detta invänder.Med vänliga

Kan förlikningsavtal ingås muntligen?

2020-04-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, Jag har ingått ett avtal om förlikning med en motpart. Dock bara muntligt än så länge. Motparten har skrivit på. Nu har jag ändrat mig och vill inte gå med på en förlikning. Jag har efter noggranna betänkligheter insett att jag är lurad. Så frågan är - kan jag häva förlikningen i och med att jag inte skriver på? Om vi hamnar i en rättegång - kommer detta att vara till min nackdel?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Har ett bindande förlikningsavtal ingåtts? I en tvist där parterna väljer att förlikas utanför domstol finns det egentligen inga formella regler. Följaktligen innebär detta att vanliga avtalsrättsliga regler gäller. Avtal, och således även förlikningsavtal av detta slag, har inga formkrav. Därmed är ett muntligt förlikningsavtal bindande enligt principen om pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal ska hållas. Vad händer om tvisten tas till domstol? Om din motpart stämmer dig till följd av ett potentiell avtalsbrott har denne bevisbördan för att ett avtalsbrott har skett. Det innebär att din motpart har att bevisa att ni ingått ett förlikningsavtal. Om motparten i domstol yrkar att ert avtal ska fullföljas och denne kan bevisa att ett avtal har ingåtts kommer du behöva fullfölja förlikningsavtalet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Räcker ett osignerat dokument för att bevisa att muntligt avtal har ingåtts?

2020-03-20 i Muntliga avtal
FRÅGA |hej! En part (A) anser att ett avtal har ingåtts muntligen. Den andra parten (B) anser att det aldrig har ingåtts något avtal. Ord mot ord föreligger. A visar sedan skriftliga avtalsvillkor som rubriceras med "följande avtalsvillkor har ingåtts mellan A och B". Detta utan att varken B eller A har skrivit under avtalsvillkoren. Kan man göra så? Förrätta avtalsvillkor utan signatur från motpart dvs?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL).Gällande rätt: Huvudregel för hur avtal ingås är anbud-acceptmodellen. Modellen bygger på att parterna lämnar en varsin viljeförklaring och när dessa är likalydande har ett avtal ingåtts, 1 kap AvtL. Först lämnar anbudsgivaren ett anbud, dvs. ett förslag på avtal. Detta anbud svarar mottagaren på genom att lämna en accept till anbudsgivaren. Accepten får inte innehålla någon invändning på avtalsinnehållet för att ett avtal ska ha uppkommit. I vissa fall finns det lagstadgade formkrav vad anbudet och accepten ska innehålla, ex krav på skriftligt avtal vid fastighetsköp, men i de flesta fall står det inte i lagen hur anbudet och en accepten se ut. Avtal kan exempelvis ingås muntligen. Vid tvist blir avtalets existens eller innehåll en bevisfråga. Är dokumentet bindande? I ditt fall är det B:s accept som ska bevisas. Ett dokument utan signaturer räcker inte för att avtal kommit till stånd. När det, som i frågan, handlar om att A hävdar att ett avtal har ingåtts är det vid en tvist A som har bevisbördan. A måste alltså bevisa att ett avtal faktiskt föreligger. Om A kan visa att B har handlat i enlighet med dokumentet skulle detta möjligtvis utgöra ett bevis för att avtal har kommit till stånd.Kan dokumentet göra att det påstådda muntliga avtalet blir bindande? Om A inte kan bevisa att dokumentet gäller som avtal kan dokumentet istället fungera som ett tecken på att ett muntligt avtal har ingåtts, men då kvarstår det muntliga avtalet att bevisas vid tvist. Just muntliga avtal kan leda till svåra bevisfrågor. För att A ska lyckas bevisa att ett muntligt avtal har kommit till stånd kan en inspelning eller ett oberoende vittnesmål om avtalsinnehållet användas. Om B har handlat i enlighet med det tvistiga muntliga avtalet skulle det även kunna vara bevis för att avtal har ingåtts. Om A endast har dokumentet som bevis för att muntligt avtal har uppkommit kommer A antagligen ha svårt att bevisa att B haft som avsikt att ingå avtal.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar